Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Halmstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter och en gemensamhetslokal samt tillhörande källare med garage. Källaren ska innehålla utrymmen för teknik, parkeringsplatser, lägenhetsförråd, gemensamma tvättstugor och cykelparkering. Husen uppförs som loftgångshus med direktentré på markplan och solcelsanläggning kommer att monteras på tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 98 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av gymnasieskola Laholm
Projektet avser nybyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av skola Laholm
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i två huskroppar om fem våningar.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.
Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar samt tre förråd och en miljöstation. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostadsområde i Laholm
Detaljplanen syfte är att möjliggöra byggnation av bostadsområde i form av flerbostadshus, komplementbyggnad, parkering samt allmän gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 3 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria vid Eurostop i Halmstad om ca 3800 kvm i ett plan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor totalt 12000 kvm. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av kommersiella lokaler och butiker.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.
Uppförande av tillfälliga skollokaler i Halmstad
Avser Förhyrning av tillfälliga skollokaler i Halmstad kommun Projektet avser uppförande av tillfälliga skollokaler som komplett skoletablering lokaliserade till två platser i Halmstad, under arbetsnamnen Arenaskolan och Söderskolan. De båda objekten har följande benämning, lokalisering och omfattning: - Arenaskolan, Halmstad 10:41, för 540 elever årskurs 4-6 och 7-9 - Söderskolan, del av Halmstad 1:1 för 300 elever årskurs F-3 och 4-5
Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria.
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Projektet avser gruppbostad och grupphusbebyggelse. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Uppförande av brygga samt upprustning av kaj i Halmstad
Avser uppförande av pålad brygga samt upprustning av kajfront.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad.
Utbyggnad av gc-bana längs väg 610 mellan Steninge-Stensjö
Avser en sträcka på 3 km mellan Kustvägens (väg 610) korsning med Gamla vägen till korsningen med Ejdervägen.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på uppförande av förskola på markområde som idag är parkmark. Beslut om upprättande av detaljplan har fattats. Planen ev klar hösten 2016. Oviss byggstart.
Anläggande av gator, VA-ledningar och park i Halmstad
Avser anläggande av gator, VA-ledningar, nytt utjämningsmagasin för dagvatten och en park.
Nybyggnad av stall i Halmstad
Avser nybyggnad av stall på ca 400 kvm med plats för 16 hästar.
Ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system i Halmstad
Avser ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system, pumpstation samt fördröjningsmagasin för dagvatten.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Projektet avser nybyggnad en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta. Byggstart troligen under 2018.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet ligger stilla. Oviss byggstart. Bilhallen och verkstaden har objekt nr 898631.
Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar i Marbäck, Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning i Marbäck mellan Skedala och Simlångsdalen.
Utyggnad av gata, ombyggnad av korsning mm i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av Ridhusgatan (väster om kv Eskadern och kv Endräkten), inklusive korsning i anslutning till Lasarettsvägen, Övre och Nedre Badhusparken samt parkeringsyta i anslutning till kv Endräkten.
Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Avser nybyggnad av 14 fritidshus i bostadsrättsform om ca 10 kvm/hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Överföringsledningar i Halmstad
Avser förlängning av nya VA-ledningar på en ungefär 9,5 km lång sträcka från Skummeslöv till Laholms stad. Angivet arbetsområde är 20 m, schaktbredd för ledningarna är 3–5 m. Inom arbetsområdet kommer schaktning och körning att ske.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Halmstad
Avser anläggande av en cirkulationsplats vid korsningen Kristinehedsvägen/Skyttevägen.
Uppförande av bullerplank vid väg 15 i Fyllebro, Halmstad
Projektet avser uppförande av ca 300 meter långt bullerskydd mellan trafikplats 43 Halmstad södra och Fylleån.
Anläggande av cykelled i Halmstad
Avser anläggande av gång- och cykelväg samt bro. Projektet kan komma att delas.
Konsultstöd - Lokalplanering för grundskolor i Söndrum
Avser konsultstöd för en rapport om behov av kompletterande grundskolelokaler samt lämplig storlek och årskursindelning för planerade Ranagårdsskolan i barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde Söndrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 st. lgh.
Nybyggnad av reningsverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av reningsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n382 aborrvägen samt rivning av befintlig Fyllinge 20:393, Hjorten 3.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av barack i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av kiosk i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolpaviljonger t.o.m. 2027.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd/säsong nybyggnad av toaletter under tiden 2017-05-01-09-30.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för uppförande av bullerplank - 143 m.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av plank runt sopförvaring.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för uppförande cistern/container.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Nybyggnasd av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad -rotunda, uppförande av mur och utbyte av reklampelare-tylö köpcenter.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, wc byggnad.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagertält samt rivning av befintligt (flytt av befintligt).
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 3 st transformatorstaion, n147765 stora böslid Eldsberga 31:1, 40:2, 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstation, n147891 nygård Trönninge 10:7, Påarp 4:68, 3:3, 4:10.
Nybyggnad av antenn i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av antennrör på tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 2 st lgh och 2 butikslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: