Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Halmstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 255 lägenheter i två huskroppar med 3-5 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 183 lägenheter (en del kommer att fungera som seniorboende) och en gemensamhetslokal samt tillhörande källare med garage. Källaren ska innehålla utrymmen för teknik, parkeringsplatser, lägenhetsförråd, gemensamma tvättstugor och cykelparkering. Husen uppförs som loftgångshus med direktentré på markplan och solcelsanläggning kommer att monteras på tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 158 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i två huskroppar om fem våningar.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus om ca 10.000 kvm. Antal lägenheter är ej fastställt. Byggstart tidigast kvartal 1 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola, där formen kommer att bli rund, för 200 barn med 12 avdelningar samt tre förråd och en miljöstation. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Strategisk partnering. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 3 punkthus med 45 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av varuhus i Halmstad
Planerat projekt som ligger stilla. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lekland.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 3 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Projektet avser bl a nybyggnad av gator, parkutbyggnad, VA ledningar inkl fördröjningsmagasin, belysningsanläggning samt lekplats inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av seniorvillor i Halmstad
Söker tomt i Halmstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av butik i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler och butiker. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorshus i två plan om ca 1000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Planerat osäkert projekt. Avser nybyggnad av 16 st campingstugor, reception, skärmtak samt plank.
Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av torg i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av torg/parkering.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal, Halmstad
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Kattegattsgymnasiet.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Uppförande av bullerplank vid väg 15 i Fyllebro, Halmstad
Projektet avser uppförande av ca 300 meter långt bullerskydd mellan trafikplats 43 Halmstad södra och Fylleån. Även omisolering av 3 broar längs sträckan ingår.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggande av gator, VA-ledningar och park i Halmstad
Avser anläggande av gator, VA-ledningar, nytt utjämningsmagasin för dagvatten och en park.
Utbyggnad av gc-bana längs väg 610 mellan Steninge-Stensjö
Avser en sträcka på 3 km mellan Kustvägens (väg 610) korsning med Gamla vägen till korsningen med Ejdervägen.
Anläggande av GC-bro i Halmstad
Projektet avser en ny gång- och cykelbro över Genevadsån med anslutande asfalterade gång- och cykelvägar söder och norr om ån.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Halmstad
Avser anläggande av en cirkulationsplats vid korsningen Kristinehedsvägen/Skyttevägen.
Nybyggnad av godsterminal i Halmstad
Avser nybyggnad av godsterminal/lager.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Uppförande av brygga samt upprustning av kaj i Halmstad
Avser uppförande av pålad brygga samt upprustning av kajfront.
Konsultstöd - Lokalplanering för grundskolor i Söndrum
Avser konsultstöd för en rapport om behov av kompletterande grundskolelokaler samt lämplig storlek och årskursindelning för planerade Ranagårdsskolan i barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde Söndrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 st. lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tre lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 150 st lgh.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av gårdsbutik.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal för träning och konferens.
Nybyggnad av ställverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av ställverk- och kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tank, okq8.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tankanläggning samt installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148979.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148980.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148983.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148984.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148991.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 149063 Steninge-nortorp 12:2,8:1,4:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig - n150206 fotstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148945 årnarp vattenverk Årnarp 1:63,1:9,1:75.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148948 kontrollhönseri t1 Tolarp 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148949 lillgård.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148950 ågarp.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150884 hult.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2017-07-31--2017-12-31 uppförande av 2st tälthallar.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2018-01-01 -- 2022-12-31 nybyggnad av tankstation, ecobränsle.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av 2 väderskydd -2017-10-01 till och med 2018-12-31.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av paviljonger (170901-270901) - slottsjordsskolan södra.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolpaviljonger (10 år), söndrumsskolan.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av bodar, "tillsammans" - 20180201-20190201, Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av fiskebod, "tillsammans" - 20180201-20190201 Halmstad 5:1.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande lagertält 2017-09-11--2017-12-31.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, uppförande av skolpaviljonger, sannarps grundskola - 540 elevplatser.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för uppförande av tylösandsterassen.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande plank.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Marklov - uppförande av 3 st containrar (avfallsbehållare) under mark.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och cykelskydd samt rivning av skärmtak och förråd.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt uteplats.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank samt nybyggnad av fristående uterum.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank, mcdonalds.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd och miljörum.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st. timmerstugor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank längs laholmsvägen/fyllebro.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av datorhall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av databod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 2 st lgh och 2 butikslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: