Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 158 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 183 lägenheter (en del kommer att fungera som seniorboende) och en gemensamhetslokal samt tillhörande källare med garage. Källaren ska innehålla utrymmen för teknik, parkeringsplatser, lägenhetsförråd, gemensamma tvättstugor och cykelparkering. Husen uppförs som loftgångshus med direktentré på markplan och solcelsanläggning kommer att monteras på tak.
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en 4-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever med tillhörande utemiljö samt ett tillagningskök och personallokaler. Byggnaden projekteras enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus om ca 6000 kvm. Antal lägenheter är ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av 55 lägenheter i två huskroppar om fem våningar som är sammanlänkade med en landgång.
Nybyggnad av punkthus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ett tillgänglighetsanpassat punkthus i åtta våningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus om ca 10.000 kvm. Antal lägenheter är ej fastställt. Byggstart tidigast april 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projekt i planeringsskede. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av 2 flerbostadshus med 50-60 lägenheter. HSB har option på markområdet som är beläget intill vattnet.
Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola, där formen kommer att bli rund, för 200 barn med 12 avdelningar samt tre förråd och en miljöstation. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. Byggstart tidigast maj 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Strategisk partnering. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lekland.
Nybyggnad av varuhus i Halmstad
Planerat projekt som ligger stilla. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bowlinghall och beachvolleyboll plan.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 3 våningar. Byggstart tidigast mars/april 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Projektet avser bl a nybyggnad av gator, parkutbyggnad, VA ledningar inkl fördröjningsmagasin, belysningsanläggning samt lekplats inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast april 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorvillor i Halmstad
Söker tomt i Halmstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad, etapp 2
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av lokaler för daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser ny- eller ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av torg i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av torg/parkering.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal, Halmstad
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Kattegattsgymnasiet.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet. Uppskattad kostnad.
Uppförande av bullerplank vid väg 15 i Fyllebro, Halmstad
Projektet avser uppförande av ca 300 meter långt bullerskydd mellan trafikplats 43 Halmstad södra och Fylleån. Även omisolering av 3 broar längs sträckan ingår.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Avser nybyggnad av 16 st campingstugor, reception, skärmtak samt plank. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av dricksvatten- spillvattenledning i Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning mellan Marbäck och Simlångsdalen. Byggstat oviss.
Anläggande av GC-bro i Halmstad
Projektet avser en ny gång- och cykelbro över Genevadsån med anslutande asfalterade gång- och cykelvägar söder och norr om ån.
Nybyggnad av fotbollsplan samt flytt av GC-väg, Halmstad
Avser anläggande av ny fotbollsplan av naturgräs samt flytt av befintlig GC-väg.
Konsulttjänst avseende risk- och störningsutredning, Halmstads kommun
Avser konsulttjänst avseende risk- och störningsutredning för Högskoleområdet i Halmstad.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av gårdsbutik.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och cykelskydd samt rivning av skärmtak och förråd.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt uteplats.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank samt nybyggnad av fristående uterum.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank, mcdonalds.
Nybyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148979.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148980.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148983.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148984.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148991.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 149063 Steninge-nortorp 12:2,8:1,4:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig - n150206 fotstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148945 årnarp vattenverk Årnarp 1:63,1:9,1:75.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148948 kontrollhönseri t1 Tolarp 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148949 lillgård.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148950 ågarp.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150884 hult.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd samt informationstavla.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2018-01-01 -- 2022-12-31 nybyggnad av tankstation, ecobränsle.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolpaviljonger (10 år), söndrumsskolan.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad skolpaviljonger, mellan 2018-2028.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av bodar, "tillsammans" - 20180201-20190201, Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av fiskebod, "tillsammans" - 20180201-20190201 Halmstad 5:1.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, uppförande av skolpaviljonger, sannarps grundskola - 540 elevplatser.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för uppförande av en monopole samt nybyggnad av teknikbod - tn0130b.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för uppförande av tylösandsterassen.
Nybyggnad av kallförråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd/förvaring.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd och miljörum.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Marklov - anordnande av bullervallar.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Marklov - uppförande av 3 st containrar (avfallsbehållare) under mark.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av datorhall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av databod.
Staketåtgärder i Halmstad
Projektet avser staketåtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: