Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Halmstad

Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.
Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar samt tre förråd och en miljöstation. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Nybyggnad av bostäder Östra Åled i Halmstad
Avser nybyggnad av radhus med 10 hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Omvandling av område till blandad bebyggelse.
Nybyggnad av F-9 skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en F-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever.
Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorshus i två plan om ca 1000 kvm.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor.
Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad.
Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6-8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i blandad bebyggelse tec flerbostadshus, radhus och friliggande villor.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation en skola.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av kommersiella lokaler och butiker.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Söndrum, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av två stycken höglager om ca 7 m höga.
Uppförande av tillfälliga skollokaler i Halmstad
Avser Förhyrning av tillfälliga skollokaler i Halmstad kommun Projektet avser uppförande av tillfälliga skollokaler som komplett skoletablering lokaliserade till två platser i Halmstad, under arbetsnamnen Arenaskolan och Söderskolan. De båda objekten har följande benämning, lokalisering och omfattning: - Arenaskolan, Halmstad 10:41, för 540 elever årskurs 4-6 och 7-9 - Söderskolan, del av Halmstad 1:1 för 300 elever årskurs F-3 och 4-5
Nybyggnad av gruppbostad i Åled, Halmstad kommun
Planer finns på nybyggnad av en gruppbostad med tre platser i Åled.
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av skolpaviljong i Halmstad
Planer finns på uppförande av skolpaviljong vid Kv Kemisten i Halmstad. Igångsättning tidigast mars 2017.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Planer finns på uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Kattegattsgymnasiet.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Planer finns på uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet.
Anläggande av gator, VA-ledningar och park i Halmstad
Avser anläggande av gator, VA-ledningar, nytt utjämningsmagasin för dagvatten och en park.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på uppförande av förskola på markområde som idag är parkmark. Beslut om upprättande av detaljplan har fattats. Planen ev klar hösten 2016. Oviss byggstart.
Nybyggnad av stall i Halmstad
Avser nybyggnad av stall på ca 400 kvm med plats för 16 hästar.
Ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system i Halmstad
Avser ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system, pumpstation samt fördröjningsmagasin för dagvatten.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Utyggnad av gata, ombyggnad av korsning mm i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av Ridhusgatan (väster om kv Eskadern och kv Endräkten), inklusive korsning i anslutning till Lasarettsvägen, Övre och Nedre Badhusparken samt parkeringsyta i anslutning till kv Endräkten.
Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar i Marbäck, Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning i Marbäck mellan Skedala och Simlångsdalen.
Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Avser nybyggnad av 14 fritidshus i bostadsrättsform om ca 10 kvm/hus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Halmstad
Avser anläggande av en cirkulationsplats vid korsningen Kristinehedsvägen/Skyttevägen.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Nybyggnad av servicehus & mur vid kyrkogård i Halmstad
Avser nybyggnad av servicehus samt två murar vi kyrkogård.
Uppförande av bullerplank vid väg 15 i Fyllebro, Halmstad
Projektet avser uppförande av ca 300 meter långt bullerskydd mellan trafikplats 43 Halmstad södra och Fylleån.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser uppställning av paviljong för skolverksamhet.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser nybyggnad av garage på ca 100 kvm.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Avser nybyggnad av gångbro över Genevadsån.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 st. lgh.
Nybyggnad av reningsverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av reningsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator Täckinge 2:3,8:5,Folkastad 3:6,Folkastad 5:4.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n382 aborrvägen samt rivning av befintlig Fyllinge 20:393, Hjorten 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - nybyggnad av två st skolpaviljonger samt bullerplank (2017-03-2027-03), furulundsskolan.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd med nybyggnad av skolpaviljonger, vallås förskola, 2017-03-01 - 2027-03-01.
Nybyggnad av barack i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av kiosk i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolpaviljonger t.o.m. 2027.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, uppförande av uteservering/popup-fönster, the dubliner 21/3 - 15/1 2017.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd/säsong nybyggnad av toaletter under tiden 2017-05-01-09-30.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för uppförande av bullerplank - 143 m.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för uppförande av mobil tankanläggning.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av plank runt sopförvaring.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för uppförande cistern/container.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för återuppbyggnad av miljöhus efter brand, åledskolan.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Nybyggnad av teknikbod, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Nybyggnasd av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad -rotunda, uppförande av mur och utbyte av reklampelare-tylö köpcenter.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, wc byggnad.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagertält samt rivning av befintligt (flytt av befintligt).
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för anordnande uteservering - la cocaracha.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 3 st transformatorstaion, n147765 stora böslid Eldsberga 31:1, 40:2, 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstation, n147891 nygård Trönninge 10:7, Påarp 4:68, 3:3, 4:10.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 6 st teknikbod/transformator Underlund 2:17, Väggarp 1:1, Tronarp 3:4, 1:12, Marielund 2:1, Harplinge-risarp 1:18.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 7 st teknikbod/transformator Tronarp 2:1, Älvasjö 8:5, Folkastad 3:6, Tronarp 2:1, Älvasjö 8:5, Täckinge 8:5 ,Folkastad 5:4.
Nybyggnad av antenn i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av antennrör på tak.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 2 st lgh och 2 butikslokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: