Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falkenberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningar höghus med ca 80 lägenheter. Byggstart mars/april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av handel- och kontorslokal i Falkenberg
Planer finns på 20000-25000 kvm handelsyta för bla sällanköpshandel och livsmedelsförsäljning samt eventuellt kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 85-90 lägenheter med handel i bottenplan i 3-4 huskroppar samt rivning av bostadshus, kontorsbyggnad och garage. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus i 3-4 huskroppar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Avser 10 stycken verk med 190 meter totalhöjd.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Avser nybyggnad av industriområde i Falkenberg.
Nybyggnad av bostäder på Skrea, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av parhus med 26 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av detaljhandel i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av en ny byggnad om ca 3400 kvm i två plan för att inrymma dagligvaruhandel.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av butik om ca 2200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av byggvaruhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av byggvaruhus för Byggmax om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av förskola, Skogstorp i Falkenbergs kommun
Projektet avser nybyggnad av en ny 4-avdelningars förskola med storkök. Befintlig förskola skall rivas efter byggnationen.
Anläggande av gator och cirkulationsplats i Falkenberg, etapp 3 och 4
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen mellan Kattegattsvägen och Peter Åbergs Väg. Ombyggnation av GC-vägar samt anläggande av två nya busshållplatser intill den nya cirkulationsplatsen. Plantering av bl.a nya träd och ny belysning inom hela området.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Ugglarp
Projektet avser nybyggnad av 7 enbostadshus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tankstation för vätgas i Falkenberg
Avvaktar beslut. Förstudier pågår. Oklart vem som ska stå för byggherrerollen. Projektet vilar. Kostnad/omfattning okänd.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 5
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 6
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Exploatering av bostadsområde i stafsinge
Planerat projekt ur budget. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser anläggande av gator, VA-ledningar, gc-väg och ett utjämningsmagasin. inför nytt industriområde.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 4 st parhus/fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av en industribyggnad med kontor och maskinhall om ca 1100 kvm i en våning, kontor i två plan.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Tvååker, Falkenberg
Om- och tillbyggnad av befintlig återvinningsstation i Tvååker utanför Varberg. Arbetena innefattar mark, va, el, samt byggnad.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Nybyggnad badanläggning.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagerlokal.
Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd Slätten 1:1,Källstorp 1:16.
Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad fritidshus. rivning av befintligt.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad lager/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Nedläggning dieselcistern.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av 4 st komplementbyggnader.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av två transformatorstationer Slöinge-Stenstorp 6:1, Toarp 1:2.
Nybyggnad av lastkaj i Falkenberg
Uppförande av lastramp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: