Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gotland

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp1
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Planer finns för ca 100 lägenheter vid Bogen i Visby.
Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Utveckling av hamnområde på Gotland
Förslag till planprogram har tagits fram. Uppskattad start och kostnad. Stort område som det ska tas beslut om. Ca 20 000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter på Visby ängar, Visby
Avser nybyggnad av 3 punkthus med 4 våningar samt 5 st 2-våningshus med radhuskänsla.
Nybyggnad av flerbostadshus på A7-området i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar, 2 st med 4 våningar och 2 st med 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser hotell med 70-160 rum, restaurang, spa- och rekreationsanläggning, kallbadhus, konferenslokaler samt bungalows i form av bostadsrätter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 huskroppar med 6 lägenheter i vardera hus.
Nybyggnad av småhus i Terra Nova
Avser egnahem, 30 småhus.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp 2 Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak.
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser nybyggnad av 8-10 st stugor/parhus på 100 kvm st.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning m.m etapp 2 Gotland
Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nya krafttransformatorer på Gotland
Avser fem krafttransformatorer inkl platsmontage.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Utbyggnad av va-system i Roma Kyrkby
Avser utbyggnad av vatten- och spillvattennätet för Roma kyrkby. Området är begränsat till en yta på ungefär 1500 m x 1200 m.
Va-förnyelse i Stjärnrike, Gotland
Avser byte av dagvatten-, dricksvatten- samt spillvattenledningar i området Strjärnrike. Det skall även anläggas en ny servisbrunn åt Gotlandshem med ny servisledning till varje byggnad. Stjärngatan-Siriusgatan i Visby. Avser en längd om ca 270 meter + 230 meter.
Uppförande av acumulatortank Värmefraften GEAB, Gotland
Avser uppförande av en nytillverkad nyckelfärdig ackumulatortank inkl kringutrustning på GEAB:s produktionsanläggning i Visby. ABA99.
Anläggande av provisorisk gångbro, Visby kryssningskaj
Avser ny provisorisk gångbro i anslutning till det nya kryssningskajsområdet, över länsväg 142.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av gårdsbyggnad med 2 st lägenheter samt rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Sökt bygglov avseende uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende arkitekter, Gotlandshem
Anbud på ramavtal för arkitekter. Uppskattad kostnad ca 1 mkr/år. Möjlighet till förläning utav avtalet i två år med ett år i taget dvs 1+1 år. Upphandlingen avser ramavtal för arkitektuppdrag gällande nyproduktion av hyreslägenheter för flerbostadshus i varierande storlek ppdrag som kan komma att avropas är: Förstudie Planarbete Projektering Färgsättning Upprättande av relationshandlingar Projektering för totalentreprenad
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Förhandsbesked för uppförande ackumulatortank (geab).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för uppförande av fem bostadshus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 11 st uthyrningsstugor (troligen ej fritidshus).
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Nybyggnad av vårdbostad i Visby
Nybyggnad av omsorgsboende och avfallsbyggnad samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 st campingstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 23 lägenheter, 2 carportar med förråd, cykelförråd, växthus och murar.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 st hus med totalt 9 st uthyrningsrum (slite strandby).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av bostadshus Bunge Kronhagen 3:24,3:26,3:79,3:80,3:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage (komplementbyggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av kalkstensgrund samt delar av väggar.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 6 st cykelgarage och 1 st uteplats (pergola).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Visby
Nybyggnad av sophanteringsbod.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av övernattningsstuga till ateljéer (brucebo).
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad - tidsbegränsat lov t o m 2027-09-01.
Nybyggnad av barack i Visby
Tillfälligt uppförande av 5 st byggbodar (kvarnåkershamn).
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av 2 st byggbodar samt skärmtak - tidsbegränsat lov t o m 2022-04-01.
Nybyggnad av mast i Visby
Uppförande av 4 st kameramaster (ygne transformatorstation).
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av grillplats med tak.
Nybyggnad av toalett i Visby
Uppförande av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Visby
Uppförande av tälthall.
Nybyggnad av vindkraftverk i Visby
Uppförande av vindkraftverk.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Uppförande byggbodar, parkering, containers och byggskylt, tillfällig åtgärd t.o.m 2019-03-30.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av 2 förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Visby
Provisoriskt tält (affärslokal) tidsbegränsat t o m 2022-12-31.
Anbud på generalkonsult, Gotland
Projekteringsarbetet omfattar teknikfacken konstruktion, VVS, el, sö och mark och miljö. Projekteringsstart beräknas ske under hösten/vintern 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: