Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gotlands län

Gotland (64)

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp1
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.

Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.

Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.

Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation på en tomt om 10000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med 60 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.

Nybyggnad av Stads Rådhus i Visby, etapp 3

Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 hus och 12 lgh.

Nybyggnad av seniorboende i Visby, etapp 1

Nybyggnad av förskola i Visby
Nybyggnationen avser 5 avdelningar och 1 tillagningskök. Kvarteret Malajen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser studentlägenheter.

Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.

Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.

Nybyggnad av handelshus i Visby

Ny- och ombyggnad av fastigheter i Visby

Nybyggnad av studentlägenheter i Visby, Gotland

Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av 3 st verkstads-/lagerlokaler.

Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av kontor och lager.

Utbyte av bro över Gothemsån vid Västerbjärs
Nytt erosionsskydd, armering och gjutning av stöd, montage av stålbalkar samt armering och gjutning av överbyggnad, grundförstärkningsåtgärder, justering av vägprofilen samt breddning av vägen i anslutning till bron, nya räcken.

Nybyggnad av bostäder i Östergarn

Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.

Nybyggnad av Ställverk i Länna.
Gotlands Elnät AB har för avsikt att byta ut ett befintligt 12 kV ställverk i Slite på Gotland. Det nya ställverket placeras i samma byggnad som det befintliga.

Utbyggnad av va-system i Roma Kyrkby
Avser utbyggnad av vatten- och spillvattennätet för Roma kyrkby. Området är begränsat till en yta på ungefär 1500 m x 1200 m.

Nybyggnad av terminalbyggnad i Visby
Omfattar nybyggnad av turistinformation, toaletter, förråd samt utrymmen för myndigheter och besättning.

Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av cirkulationsplats i Visby
Objektet avser en framtida rondell i korsningen Atlasgatan, Norra Hansegatan och Broväg. Arbetet omfattar rondellen och cirkulationsplatsen med fem tillhörande anslutningar. I arbetet ingår även säkerhetshöjande refuger, belysning och dagvattenledningar.

Om- och tillbyggnad av butik i Visby, etapp 2
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).

Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Modulbyggnad för ca 180 personer.

Exploatering för nytt bostadsområde i Visby, etapp 2
Entreprenaden omfattar nyanläggning av cirka 720 meter gator och cirka 520 meter GC-banor som en del i exploateringen av A7-området i Visby.

Nybyggnad av flygbränsleanläggning i Visby
Avser nybyggnad av flygbränsleanläggning.

Nybyggnad av två gc-broar i Visby
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Avser temporära lokaler för Framskjuten Ledning Gotland.

Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.

Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkering.

Nybyggnad av färjeterminal i Visby
Nybyggnad av terminal och kryssningscenter.

Nybyggnad av automatstation i Visby
Uppförande av ny bränsledepå (visby airport).

Nybyggnad av toalett i Visby
Uppförande av ny toalettbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Visby Djuplunda 1:4,Västerhejde Nygårds 1:147,Västerhejde Nygårds 1:144,Visby Visborg 1:9,Västerhejde Kuse 1:48.

Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.

Nybyggnad av barack i Visby
Uppställning av manskapsbodar samt uppförande av skylt - tidsbegränsat lov t o m 2018-05-30.

Nybyggnad av kontor i Visby
Uppförande av kontor-, verkstads- och pannrumsbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av nodhus.

Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av lägenhet i Visby
Nybyggnad av lägenhet (gårdshus).

Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av förråd och uthyrningsstuga (flytt av uthyrningsstuga inom fastigheten).

Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av hallbyggnad för återvinning och mindre våghus.

Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och sophus, anordnande av parkering samt rivning av serveringsbyggnad.

Nybyggnad av båthus i Visby
Nybyggnad av båthus (vid sundre stenmuseum).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: