Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Söderhamn

Nybyggnad av vindkraftsverk i Söderhamn
98 st vindkraftverk planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad av Boklok flerbostadshus. Vinkelhus, hyresrätter.

Nybyggnad av bandyhall i Söderhamn
Avser rivning av befintlig bandyplan med läktare. En ny bandyhall byggs på samma plats. Hallen byggs ihop med befintliga omklädningsrum. Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer. Ovan entrébyggnad förbereds för framtida påbyggnad med en extra våning innehållande bl.a. restaurang.

Nybyggnad av servicebyggnad och campingstugor mm i Söderhamn
Ny reception/butik/restaurang ca 800 kvm, 170-190 nya campingtomter, campingstugor mm.

Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.

Nybyggnad av gångbroar över ån i Söderhamn
Denna ingår i det "Blåa Paketet" som ska ingå i en utveckling i Söderhamn, del 1 under 2017-2018.

Byggnation av tillfällig skolbyggnad vid Östra Skolan i Söderhamn
Objektet avser byggnation av tillfällig skolbyggnad vid Östra Skolan i Söderhamn.

Nybyggnad av bensinstation i Söderhamn
Installation av drivmedelsanläggning.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad av 10 st transformatorstationer Närby 1:7, 3:5, Å 4:7, 1:4, Skettene 3:22, Fors 1:9, Åkre 1:28, 1:21, Remsta 2:5, Ale 4:1.

Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av regionnät i Söderhamn
Strandskyddsdispens för sjökabel.

Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Söderhamn
nybyggnad pumphus.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation samt rivning.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation/utbyte av befintlig.

Upphandling gällande hållbarhetsbedömning för ny översiktsplan, Söderhamns kommun
Konsulten ska i dialog och samsyn med beställaren medverka i att ta fram en avgränsning för hållbarhetsbedömningen samt göra en hållbarhetsbedömning inkl. miljöbedömning för ny översiktsplan för Söderhamns kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: