Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Söderhamn

Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av punkthus i Söderhamn
2 punkthus med 7-8 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Söderhamn
Rivning av Östra Skolan.
Nybyggnad av bandyhall i Söderhamn
Avser rivning av befintlig bandyplan med läktare. En ny bandyhall byggs på samma plats. Hallen byggs ihop med befintliga omklädningsrum. Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer. Ovan entrébyggnad förbereds för framtida påbyggnad med en extra våning innehållande bl.a. restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Nybyggnad av servicebyggnad och campingstugor mm i Söderhamn
Ny reception/butik/restaurang ca 800 kvm, 170-190 nya campingtomter, campingstugor mm.
Nybyggnad av gång- och cykelväg Florhed-Söderhamn och Söderala
Cykelstråk längs väg 50/637 på sträckan Söderhamn-Söderala-Florhed. Ca 18 km lång sträcka, drygt 2,50 m bred. Väg 637, gång- och cykelväg i Söderala, sträckan Ina-E-center får en ny belyst gång- och cykelväg, en ny gång- och cykelpassage via Bersvägen/Hembygdsvägen för att koppla ihop Söderala via Hembygdsvägen och befintlig gång- och cykelväg med den nya delen till Ina-E-center, sträckan mellan väg 640/626 förbi Kinsta ska förbättras (huvudsakligen inom befintligt vägområde).
Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.
Nybyggnad och rivning av reningsverk i Söderhamn
Rivning och nybyggnad av reningsverk för slamhantering.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Objektet avser nybyggnad av lagerbyggnad för virkeslagring.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked lager/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblock för järnvägen.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblockkiosk för järnväg.
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad lager/skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad Rullfack/virkesförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorbyggnad Östansjö 43:1,Åsbacka 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation Källene 3:33,1:17.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation/utbyte av befintlig.
Nybyggnad av markanläggning i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad - betongplatta med plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nygbyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens transformatorstation.
Nybyggnad av färjeterminal i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod/skärgårdsterminal.
Upphandling gällande hållbarhetsbedömning för ny översiktsplan, Söderhamns kommun
Konsulten ska i dialog och samsyn med beställaren medverka i att ta fram en avgränsning för hållbarhetsbedömningen samt göra en hållbarhetsbedömning inkl. miljöbedömning för ny översiktsplan för Söderhamns kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: