Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sandviken

Nybyggnad av förskola och gymnastiksal i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Sandviken
Avser både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.

Nybyggnad av industrilokaler mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.

Nybyggnad av förskola i Storvik
5 avdelningar.

Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.

Nybyggnad av teknikpark i Sandviken, etapp 6

Nybyggnad av bostadsrätter i Sandviken

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.

Exploatering av område i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.

Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
Ur investeringsbudget 2017-2019. En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.

Exploatering för nytt industriområde i Sandviken
Framflyttat projekt. Utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Nytt industri/verkstadsområde i Sandviken

Bredbandsutbyggnad i Sandviken
Bredbandsutbyggnad första etappen mellan Lem Nilses - Kungsgården.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1-3
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, delsträcka ej fastställd.

Exploatering av område i Sandviken

Nybyggnad av fördelningsstation i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB avser att bygga en ny manöver-/ställverksbyggnad som ska rymma nytt 24 kV och 12 kV ställverk, lokaltransformator, 2 st krafttransformatorer, nollpunktsutrustning, kablage, kontrollutrustning, abonnentställverk, LS/VS-system, kommunikationssystem etc.

Nybyggnad av väg till teknikpark i Sandviken

Nybyggnad av cykelväg i Sandviken

Nybyggnad av va-ledningar i Högbo

Exploatering av nytt industriområde i Sandviken

Nybyggnad av lager i Sandviken
Lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnad av flerbostadshus med 2 st nya lägenheter på vinden.

Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.

Byte av belysning i elljusspår, Sandviken
Avser byte av av belysning till LED i elljusspår. Ur investeringsbudget 2017-2019.

Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Sandviken
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Sandviken
Nybyggnad av två nätstationer.

Konsulttjänster till upprättande av översiktsplan i Sandvikens kommun
Projektet avser konsultstöd till översiktsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: