Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sandviken

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 5 mfl
Avser utbyggnad av fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av förskola i Storvik
Nybyggnation av förskola med 5 avdelningar inkl tillagningskök och utegård med lekutrustning.
Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Nybyggnad till Idrottsområde i Sandviken
Det finns planer att ändra detaljplanen till Idrottsområde, Idrottshall m.m.
Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4
Avser utbyggnad av bredband delsträcka Edefors.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplemntbyggnad.
Nybyggnad av carport i Sandviken
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybygnad av fritidshus.
Nybyggnad av sophus i Sandviken
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av tennishall i Sandviken
Nybyggnad av paddeltennisbana.
Nybyggnad av paviljong i Sandviken
Nybyggnad av paviljonger.
Nybyggnad av pumpstation i Sandviken
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sandviken
Nybyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: