Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sandviken

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 5 mfl
Avser utbyggnad av fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av förskola i Storvik
Nybyggnation av förskola med 5 avdelningar inkl tillagningskök och utegård med lekutrustning.
Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.
Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1-3
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, delsträcka Storvik etapp 1-3.
Nybyggnad av fördelningsstation i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB avser att bygga en ny manöver-/ställverksbyggnad som ska rymma nytt 24 kV och 12 kV ställverk, lokaltransformator, 2 st krafttransformatorer, nollpunktsutrustning, kablage, kontrollutrustning, abonnentställverk, LS/VS-system, kommunikationssystem etc.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4
Avser utbyggnad av bredband delsträcka Edefors.
Utbyte av gatubelysning, Sandviken
Utbyte till LED-belysning.
Byte av belysning i elljusspår, Sandviken
Avser byte av av belysning till LED i elljusspår. Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Sandviken
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstationer.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: