Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Sandviken
Avser både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.

Nybyggnad av industrilokaler mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4 mfl
Planer att bygga fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Det finns även en till prioriterad sträckning, mellan Kungsberget och Botjärn. Kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av förskola i Storvik
5 avdelningar.

Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.

Nybyggnad av bostadsrätter i Sandviken

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.

Exploatering för nytt industriområde i Sandviken
Framflyttat projekt. Utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken
Bredbandsutbyggnad första etappen mellan Lem Nilses - Kungsgården.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1-3
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, delsträcka ej fastställd.

Nybyggnad av fördelningsstation i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB avser att bygga en ny manöver-/ställverksbyggnad som ska rymma nytt 24 kV och 12 kV ställverk, lokaltransformator, 2 st krafttransformatorer, nollpunktsutrustning, kablage, kontrollutrustning, abonnentställverk, LS/VS-system, kommunikationssystem etc.

Utbyte av gatubelysning, Sandviken
Utbyte till LED-belysning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnad av flerbostadshus med 2 st nya lägenheter på vinden.

Nybyggnad av lager i Sandviken
Lagerbyggnad.

Byte av belysning i elljusspår, Sandviken
Avser byte av av belysning till LED i elljusspår. Ur investeringsbudget 2017-2019.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Sandviken
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av växthus i Sandviken
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstationer.

Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.

Markarbeten för anläggande av fiberoptiskt nät i Forsbacka

Konsulttjänster till upprättande av översiktsplan i Sandvikens kommun
Projektet avser konsultstöd till översiktsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: