Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sandviken

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 5 mfl
Avser utbyggnad av fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av förskola i Storvik
Nybyggnation av förskola med 5 avdelningar inkl tillagningskök och utegård med lekutrustning.
Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4
Avser utbyggnad av bredband delsträcka Edefors.
Utbyte av gatubelysning, Sandviken
Utbyte till LED-belysning.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Byte av belysning i elljusspår, Sandviken
Avser byte av av belysning till LED i elljusspår. Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplemntbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sandviken
Nybyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: