Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sandviken

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.
Exploatering av område i Sandviken, Etapp 4
Etapp 1-3 görs 2017 och sista etappen 2018.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Ny fördelningsstation i Sandviken
En ny transformatorstation 24/12 kV skall byggas i Järbo. Entreprenaden som skall utföras omfattar anläggande av en ny ställverksbyggnad för 12 och 24 kV och därtill tillhörande utrustning samt arbete. Den nya fördelningsstationen kommer att ersätta befintlig. Entreprenaden är en totalentreprenad enligt ABT06.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybygnad av fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: