Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter och trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i form av trygghetsboendeform och ungefär 100 vanliga hyresrätter.

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.

Nybyggnad av vårdbostad i Sandviken
Nybyggnad av särskilt boende.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4 mfl
Planer att bygga fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Det finns även en till prioriterad sträckning, mellan Kungsberget och Botjärn. Kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av förskola i Storvik
5 avdelningar.

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken
Bredbandsutbyggnad första etappen mellan Lem Nilses - Kungsgården.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1-3
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, delsträcka ej fastställd.

Exploatering av område i Sandviken

Nybyggnad av fördelningsstation i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB avser att bygga en ny manöver-/ställverksbyggnad som ska rymma nytt 24 kV och 12 kV ställverk, lokaltransformator, 2 st krafttransformatorer, nollpunktsutrustning, kablage, kontrollutrustning, abonnentställverk, LS/VS-system, kommunikationssystem etc.

Nybyggnad av gc-väg i Sandviken

Nybyggnad av lager i Sandviken
Lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnad av flerbostadshus med 2 st nya lägenheter på vinden.

Uppsättning av moduler vid förskola i Sandviken
Uppsättning av temporära moduler vid förskola.

Nybyggnad av telestation i Sandviken
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Sandviken
Nybyggnad av två nätstationer.

Konsulttjänster till upprättande av översiktsplan i Sandvikens kommun
Projektet avser konsultstöd till översiktsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: