Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ovanåker

Nybyggnad av äldreboende i Edsbyn, Ovanåker
Avser nybyggnad av särskilt boende med profilering mot demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48 lägenheter med tillhörande gemensamma ytor.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Viksjön - Alfta
Helsinge Vatten gör en del av sträckan och kommunen en annan. Denna sträcka avser markförlagd vattenledning ca 2 965 meter mellan Viksjön - Alfta.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av plank i Edsbyn
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Byte av lågspänningsställverk i Hus B, Alfta Industricenter
Montage och inkoppling kommer att skötas av ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för mindre förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: