Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ockelbo

Nybyggnad av vindkraftpark i Lingbo
Ca 60 st vindkraftverk. Berör Ockelbo & Bollnäs kommuner. Beställare=markägare. Projekt Valhalla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Lingbo
Avverkning skog. Schaktning och bortforsling av organiskt material som förekommer i ett befintligt torvstråk. Schaktning och eventuell bortforsling av sand. Morän återanvänds vid terrassering. Grovplanering av ställverksyta. Dike norr om utökat ställverksyta. Återställning av markytor.
Nybyggnad av förråd i Ockelbo
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ockelbo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsramp i Ockelbo
Byggnaden ska kompletteras med en belysningsramp för att hålla samman den kommersiella affärsgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: