Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ockelbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Lingbo
- Avverkning skog - Schaktning och bortforsling av organiskt material som förekommer i ett befintligt torvstråk - Schaktning och eventuell bortforsling av sand. Morän återanvänds vid terrassering - Grovplanering av ställverksyta - Dike norr om utökat ställverksyta - Återställning av markytor
Nybyggnad av förråd i Ockelbo
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ockelbo
Nybyggnad av sanitetsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak till busskur i Ockelbo
Nybyggnad av skärmtak till busskur. Projektet handlas tillsammans med 1442586.
Nybyggnad av belysningsramp i Ockelbo
Byggnaden ska kompletteras med en belysningsramp för att hålla samman den kommersiella affärsgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: