Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nordanstig

Utbyggnad av fiber i Jättendal
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan elestation och minst 250 st. fastigheter i Jättendal, Nordanstigs kommun, När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.
Nybyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tak över sandficka, Ansökan om bygglov för uppsättande av tak över sandficka Rösta 8:2,Ilsbo-berge 2:46.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för transformatorkiosk n148071.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bergsjö
Ansökan om marklov för anläggande av parkering.
Tillbyggnad av kallförråd vid återvinningscentral i Jättendal
Avser uppförande av kallförråd på ca 100 kvm i anslutning till skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: