Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nordanstig

Nybyggnad av enbostadshus och fritidshus i Sörfjärden
Servicebyggnad för båthamn.

Nybyggnad av konstgräsplan i Nordanstigs kommun

Utbyggnad av va-ledningar i Morängsviken

Nybyggnad av väg i Bergsjö
Ansökan om marklov för ändring av marknivån, Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av vägar Gnarps-berge 12:45.

Nybyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 återvinningsstationer Nordanbro 11:1,Rösta 8:2,Strömsbruk 1:30,Gnarps Masugn 1:36,Norrfjärden 4:1,Stocka 3:21.

Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Bergsjö
Ansökan om bygglov för uppsättande av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för väderskydd vid busshållplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: