Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ljusdal

Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av timmer/bioenergiterminal i Ljusdals kommun
Tegeltjär- Bräntaområdet eller Böle.
Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Älvvallen samt dragning av fjärrvärme.
Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.
Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Nybyggnad av personalbyggnad och tillbyggnad av skärmtak på förskola och flytt av sophus.
Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av reservkraftscontainer.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av tre transformatorstationer Klösbo 2:4, Sörkämsta 11:1, Ljusdals-Boda 2:8.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Nybyggnad av vindkraftspark.
Nybyggnad av turistbyrå i Ljusdal
periodiserat lov under tiden 2017-06-01 - 2017-08-31 för turistinformation.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggna av 6 st väderskydd Lock 2:22, Öje 3:16, 8:27, Öster-Skästra 9:31, 24:2, Storhaga 9:19.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggna av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av dass Håvrahällarna.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av jaktstuga.
Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Uppställning av cistern.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Tidsbegränsat lov för kökscontainer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: