Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk vid Högkölen
Avser nybyggnad av 18 st turbiner på Högkölens vindpark cirka 15 km sydväst om Färila. OX2 är Nätägare i vindparken och Ellevio äger anslutningsnätet.

Nybyggnad av äventyrsbad i Järvsö

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2
Kommer efter etapp 1: 1348451

Nybyggnad av timmer/bioenergiterminal i Ljusdals kommun
Tegeltjär- Bräntaområdet eller Böle.

Nyb av överföringsledning och pumpstationer Färila-Ljusdal, etapp 1-3
Avser ny överföringsledning (TS250 och V250) mellan Färila och Ljusdal längs med Ljusnan. Ett antal delsträckor är utförda. I denna entreprenad ska ca 9,9 km VA-ledning förläggas där den största delen skall utföras med borrning. Entreprenaden består av 3st etapper.

Nybyggnad av lägenhetshotell med restaurang i Järvsö
http://bergshotellet.se/

Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.

Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.

Utbyggnad av camping med ny servicebyggnad mm i Järvsö
Väntar beslut angående översiktsplanen. 30-40 platser för husvagnar, ny servicebyggnad med duschar och kokmöjligheter, ny infart från Stationsgatan, nytt bullerplank mot järnvägen mm. Framflyttad byggstart och kostnad.

Ny stamnätsstation i Ljusdals kommun

Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.

Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.

Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av 3 st bullerskyddsskärmar Svedja 9:18, Storbyn 4:4, 52:3.

Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Nybyggnad av bränslecistern.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm på väster-skästra 5:33 i järvsö.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontroll och ställverksbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontrollrumsbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av ställverksbyggnad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av två bullerskyddsskärmar.

Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnadav två bullerskyddsskärmar.

Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnadav två transforamtorstationer öster-Skästra 4:31, Råsjöskogen 1:2.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Tidsbegränsat periodiserat bygglov i tre år för marknadsbodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: