Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk vid Högkölen
Avser nybyggnad av 18 st turbiner på Högkölens vindpark cirka 15 km sydväst om Färila. OX2 är Nätägare i vindparken och Ellevio äger anslutningsnätet.

Nybyggnad av vindkraftverk vid Gubbaberget
Planerat projekt, är under samråd. 70 verk planeras. Berör Ljusdal och Ånge kommuner.

Nybyggnad av äventyrsbad i Järvsö

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2
Kommer efter etapp 1: 1348451

Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.

Nyb av överföringsledning och pumpstationer Färila-Ljusdal, etapp 1-3
Avser ny överföringsledning (TS250 och V250) mellan Färila och Ljusdal längs med Ljusnan. Ett antal delsträckor är utförda. I denna entreprenad ska ca 9,9 km VA-ledning förläggas där den största delen skall utföras med borrning. Entreprenaden består av 3st etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tälle, Ljusdal
SABO - kombohus.

Nybyggnad av lägenhetshotell med restaurang i Järvsö
http://bergshotellet.se/

Nybyggnad av gc-tunnel under bangårdsområdet i Ljusdal
GC-tunnel med trappa och hiss samt ca 60 parkeringsplatser.

Nybyggnad av va-ledning på Öjeberget

Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.

Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.

Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.

Förlängning av plattform i Ljusdal

Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Älvvallen.

Ny stamnätsstation i Ljusdals kommun

Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.

Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.

Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.

Nybyggnad av stugby i Ljusdal
Nybyggnad av 10 st fritidshus och förråd etapp 2.

Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Nybyggnad av bränslecistern.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Tidsbegränsat periodiserat bygglov i tre år för marknadsbodar.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontroll och ställverksbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontrollrumsbyggnad.

Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av reservkraftscontainer.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av ställverksbyggnad.

Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av väderskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: