Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ljusdal

Anläggande av ny förbifart i Ljusdal
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kyrksjönäsvägen inför att den ska bli nya väg 84, genomfart Ljusdal.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Planerat projekt, är under samråd. 6 verk planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
Det blir ett traditionellt och hållbart trähusbygge i två våningar som kommer att inrymma 24 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Storleken på lägenheterna kommer att vara 58, 61 och 65 kvm och bestå av två rum och kök.
Ny kraftledning öster om Ljusdal
Projektet avser byggnation av ny sträckning för Svk:s 220 kV ledning KL1 runt Ljusdal, ca 12 km. För att möjliggöra detta innefattas även ombyggnation av två stolpar på KL2. I projektet ingår även rivning av KL1:s befintlig sträcka genom Ljusdal, ca 4,5 km och dess OPGW som idag går i separata stolpar på en sträcka om ca 4,5 km. Rivningen är option 1 i denna upphandling.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Nybyggnad av omklädningsrum på Älvvallen med 4 st omklädningsrum, domarrum, publika toaletter mm. Även dragning av fjärrvärme.
Utbyggnad av camping med ny servicebyggnad mm i Järvsö
Väntar beslut angående översiktsplanen. 30-40 platser för husvagnar, ny servicebyggnad med duschar och kokmöjligheter, ny infart från Stationsgatan, nytt bullerplank mot järnvägen mm. Framflyttad byggstart och kostnad.
Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.
Nybyggnad av reningsanläggning för lakvatten på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Nybyggnad av garagebyggnader i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Nybyggnad av personalbyggnad och tillbyggnad av skärmtak på förskola och flytt av sophus.
Nybyggnad av skidlift i Ljusdal
Byggande av skidlift.
Nybyggnad av carport i Ljusdal
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av elkraftsaggregat.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ljusdal
Nybyggnad av fördelningstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Valla 10:1, Yg 7:3, Storbyn 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Valla 4:53, 4:12, 12:2, Katrineberg 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 8 st transformatorstationer Ygsbo 3:45, 10:1, 2:35, 5:21, 1:39, 2:35, 1:39, 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Yg 24:1, 3:30, 4:24, 2:8, 12:1, 10:33, 5:13, 8:13, Föne 16:25.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av skärmtak, insättande av portar och uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Nybyggnad av sopbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av underhållsbyggnad och kopplingsstationer på Lillbyn 6:7 mfl vid Högkölen.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Tidsbegränsat lov för uppställning av marknadsbodar under tiden 20/11-15/3 och 1/6-15/9.
Nybyggnad av sopanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av matavfallsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: