Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Planerat projekt, är under samråd. 6 verk planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell i Ljusdal
Nybyggnad av hotell vid skidbacke/mountainbike bana på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.
Ny kraftledning öster om Ljusdal
Projektet avser byggnation av ny sträckning för Svk:s 220 kV ledning KL1 runt Ljusdal, ca 12 km. För att möjliggöra detta innefattas även ombyggnation av två stolpar på KL2. I projektet ingår även rivning av KL1:s befintlig sträcka genom Ljusdal, ca 4,5 km och dess OPGW som idag går i separata stolpar på en sträcka om ca 4,5 km. Rivningen är option 1 i denna upphandling.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Nybyggnad av omklädningsrum på Älvvallen med 4 st omklädningsrum, domarrum, publika toaletter mm. Även dragning av fjärrvärme.
Utbyggnad av camping med ny servicebyggnad mm i Järvsö
Väntar beslut angående översiktsplanen. 30-40 platser för husvagnar, ny servicebyggnad med duschar och kokmöjligheter, ny infart från Stationsgatan, nytt bullerplank mot järnvägen mm. Framflyttad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av reningsanläggning för lakvatten på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Nybyggnad av personalbyggnad och tillbyggnad av skärmtak på förskola och flytt av sophus.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Nybyggnad av sopbod.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av stuga/båthus.
Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av toalett, periodiserat tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av underhållsbyggnad och kopplingsstationer på Lillbyn 6:7 mfl vid Högkölen.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Valla 4:53, 4:12, 12:2, Katrineberg 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Yg 24:1, 3:30, 4:24, 2:8, 12:1, 10:33, 5:13, 8:13, Föne 16:25.
Nybyggnad av carport i Ljusdal
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ljusdal
Nybyggnad av fördelningstation.
Nybyggnad av sopanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av matavfallsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: