Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Ca 92 verk planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2

Nyb av överföringsledning och pumpstationer Färila-Ljusdal, etapp 1-3
Avser ny överföringsledning (TS250 och V250) mellan Färila och Ljusdal längs med Ljusnan. Ett antal delsträckor är utförda. I denna entreprenad ska ca 9,9 km VA-ledning förläggas där den största delen skall utföras med borrning. Entreprenaden består av 3st etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tälle, Ljusdal
SABO - kombohus.

Nybyggnad av lägenhetshotell med restaurang i Järvsö
http://bergshotellet.se/

Nybyggnad av va-ledning på Öjeberget

Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.

Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.

Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.

Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Älvvallen samt dragning av fjärrvärme.

Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.

Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Ramsjö-Ljusdal

Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.

Nybyggnad av barack i Ljusdal
Tidsbegränsat lov för kökscontainer.

Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggna av 6 st väderskydd Lock 2:22, Öje 3:16, 8:27, Öster-Skästra 9:31, 24:2, Storhaga 9:19.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontroll och ställverksbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontrollrumsbyggnad.

Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av reservkraftscontainer.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av ställverksbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av tre transformatorstationer Klösbo 2:4, Sörkämsta 11:1, Ljusdals-Boda 2:8.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Nybyggnad av vindkraftspark.

Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av turistbyrå i Ljusdal
periodiserat lov under tiden 2017-06-01 - 2017-08-31 för turistinformation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: