Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk vid Högkölen
Avser nybyggnad av 18 st turbiner på Högkölens vindpark cirka 15 km sydväst om Färila. OX2 är Nätägare i vindparken och Ellevio äger anslutningsnätet.
Nybyggnad av hotell i Ljusdal
Nybyggnad av hotell vid skidbacke/mountainbike bana på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Ny kraftledning öster om Ljusdal
Projektet avser byggnation av ny sträckning för Svk:s 220 kV ledning KL1 runt Ljusdal, ca 12 km. För att möjliggöra detta innefattas även ombyggnation av två stolpar på KL2. I projektet ingår även rivning av KL1:s befintlig sträcka genom Ljusdal, ca 4,5 km och dess OPGW som idag går i separata stolpar på en sträcka om ca 4,5 km. Rivningen är option 1 i denna upphandling.
Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Nybyggnad av omklädningsrum på Älvvallen med 4 st omklädningsrum, domarrum, publika toaletter mm. Även dragning av fjärrvärme.
Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.
Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Nybyggnad av personalbyggnad och tillbyggnad av skärmtak på förskola och flytt av sophus.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av stuga/båthus.
Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av toalett, periodiserat tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av jaktstuga.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggna av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av dass Håvrahällarna.
Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Uppställning av cistern.
Nybyggnad av sopanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av matavfallsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: