Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv E
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Nybyggnad av Biltema i Hudiksvall
Färdigställande juni 2018.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 40 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av Tingshus i Hudiksvall, kv C
Nybyggnad av tingshus om man inte gör en tillbyggnad av befintligt tingshus (projekt 1417979).
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus på fastigheten åvik 26:18.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall, kv C
Planer finns för nybyggnad av ett parkeringshus i samband med bostadsbyggandet p Kattvikskajen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Hudiksvall
Osäkert, framflyttat projekt. Detaljplaneändringar krävs. Rivning av bef fastighet. Omfattning/kostnad oklar.
Nybyggnad av lackverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackverkstad med en del kontor och förråd.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för tillfälliga skolmoduler på fastigheten iggesund 14:297.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Nybyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser ny vattenledning från Helenedalsvägen till Bålsövägen längs Malnvägen och Östanbräcksvägen, samt diverse ledningsarbeten på Heledealsvägen.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Planer för nybyggnation på ca 1200- 1800 kvm.
Byte av VA-ledning i Hudiksvall
Sanering och byte av VA-ledning
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Information om anläggande av lekpark i bergmansparken på fastigheten rådhuset 2:1.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten finnflo 4:25.
Nybyggnad av restaurang i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och personalbyggnad på fastigheten västansjö 5:26.
Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverk/transformatorstation på fastigheten skarmyra 8:2.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten brännås 12:16.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten fiskeby 3:2 (3 st tomter).
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av flytbryggor på fastigheten östanbräck 1:98.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av lekpark på fastigheten håsta 3:200.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busshållplats på fastigheten lill-sanna 2:7.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busshållplats på fastigheten sanna 1:33.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd och sommartoalett på fastigheten ede 6:11 och ede 42:4.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten helenedal 3:6.
Nybyggnad av allaktivitetsarena i Friggesund
En arena som ska uppmuntra spontanidrott.
Nybyggnad av oisolerad maskinhall i Hudiksvall
Avser oisolerad maskinhall/förråd till Reffelmansverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: