Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshus i Hudiksvall
Nybyggnad av parkeringsdäck på parkeringen bredvid idrottshallen.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.
Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.
Nybyggnad av VA-ledning i Lingarö, Hudiksvall
Nybyggnad av vattenledning från Skålbo till Lingarö.
Nybyggnad av fibernät i Hudiksvalls kommun
Avser utbyggnad av fibernät i Myra och Brännås. Planerat efter etapp 1: 1336931
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.
Byte av VA-ledning i Hudiksvall
Sanering och byte av VA-ledning
Nybyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser ny vattenledning från Helenedalsvägen till Bålsövägen längs Malnvägen och Östanbräcksvägen, samt diverse ledningsarbeten på Heledealsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus på fastigheten åvik 26:18.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten finnflo 4:25.
Nybyggnad av spa i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av spa-anläggning på fastigheten arnön 12:154.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten köpmanberget 2:9 (sa66465).
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten friggesund 8:1.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten idenors-vi 2:44.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten sanna 16:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten blixten 3.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten mo 3:28.
Nybyggnad av bastu i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten hållsta 2:19.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för ny tankanläggning (diesel och adblue) på fastigheten iggesund 14:1.
Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för etablering av arbetarbodar och skylt på fastigheten köpmanberget 2:9 och köpmanberget 2:13.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolmodul på fastigheten ede 11:9.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för tillfälliga skolmoduler på fastigheten iggesund 14:297.
Nybyggnad av allaktivitetsarena i Friggesund
En arena som ska uppmuntra spontanidrott.
Nybyggnad av oisolerad maskinhall i Hudiksvall
Avser oisolerad maskinhall/förråd till Reffelmansverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: