Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall
Planer finns för nybyggnad av ett parkeringshus i samband med bostadsbyggandet p Kattvikskajen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten gamla skolan 2 och 3.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.
Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.
Nybyggnad av fibernät i Hudiksvalls kommun
Avser utbyggnad av fibernät i Myra och Brännås. Planerat efter etapp 1: 1336931
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.
Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av upplag/parkering på fastigheten ullsätter 2:35.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten mo 3:30 (sa66635).
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 9:19 (forsagården).
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten solbacka 3:12, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten solbacka 3:12 Solbacka 3:12.
Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på fastigheten byberg 3:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:10 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:17 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:26 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:10 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:7 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 8:1 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten hållsta 5:1 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten mo 3:30 (sa66635).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrbobyn 30:3 (sa66687).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten slasta 3:1 (sa63900).
Nybyggnad av allaktivitetsarena i Friggesund
En arena som ska uppmuntra spontanidrott.
Nytt utegym, sitt- & betongytor mm Sportparken i Delsbo, etapp 2
Det ska byggas utegym och sittytor i höst, sen hoppas vi på en betongyta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: