Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

Nybyggnad av affärshus på Medskog i Hudiksvall
Nybyggnad av lokaler för handel med hyresgäster: Rusta, Jula och ElGiganten.

Nybyggnad av tandläkarmottagning i Hudiksvall
Nybyggnad av fastighet i två plan med lokaler för folktandvården på våning 2 och lokaler för caféverksamhet, gym och träningslokaler för Hudiksvalls ju-jutsu klubb i bottenvåningen.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Detaljplanearbetet påbörjas eventuellt under 2014. 20-25 tomter. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Näsviken

Nybyggnad av flerbostadshus på Fridhem, Hudiksvall
Huset ska byggas i 2 plan med delvis källare.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Delsbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Iggesund
Kommer att byggas som ett SABOs kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av snickeri och tillverkningslokal i Hudiksvall

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Håsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 1
I denna etapp ska en byggnad för kyl och frys uppföras. Ännu lite oklart hur stort.

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 2
Förlängning av kyl-fryshusen.

Ny rörbro under järnvägen för Välstabäcken i Hudiksvall
Ny järnvägsbro (rörbro) för Välstabäcken på bdl 235, Ostkustbanan, km 269+953.

Nybyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Nybyggnad av indunstningsbyggnad.

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Hudiksvall
Planerat projekt. Kommunen (beställare) vill köpa marken för att exploatera ca 10 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av stall i Hudiksvall
Nybyggnad av stall med 40 st boxar samt djurduschar.

Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Nybyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ny-, om- och tillbyggnad av affärshus på fastigheten furulund 5:1.

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.

Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.

Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten tuna-fors 2:18 (proj.nr 52214).

Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten lill-sanna 2:3.

Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på fastigheten byberg 3:57.

Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten överälve 3:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk på fastigheten lingarö 3:16 (sa64827025).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:10 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:17 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:26 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:10 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:7 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 8:1 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten hållsta 5:1 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrbobyn 30:3 (sa66687).

Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation på fastigheten hallen 1:1.

Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för kompoststation på fastigheten iggesund 14:297.

Nybyggnad av återvinningsstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten oppänge 1:45.

Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 8:1.

Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten ullsätter 2:43.

Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten fiskeby 4:45.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av parkering på fastigheten kristineberg 5:3.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av parkering på fastigheten köpmannen 6.

Nybyggnad av friggebod i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten långvind s:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten bäckmora 4:5 (sa64827027).

Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av baracker för övningsverksamhet på fastigheten finnflo 3:22.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm på fastigheten hillsta 4:9.

Nybyggnad av servicebyggnad i Hudiksvall
Förnyelse av bygglov för servicestation på fastigheten strand 3:6.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av upplag/parkering på fastigheten ullsätter 2:35.

Nybyggnad av damm i Hudiksvall
Mindre arbete för anläggande av dagvattendamm på fastigheten åvik 26:16,.

Nytt utegym, sitt- & betongytor mm Sportparken i Delsbo, etapp 2
Det ska byggas utegym och sittytor i höst, sen hoppas vi på en betongyta.

Upphandling av vindskydd med tillhörande grillplatser, Hudiksvalls kommun
Avser 8-12 st vindskydd med tillhörande grillplats. Vindskyddet skall vara av liggtimmerkonstruktion och vara byggt av 5” (120 mm) breda timmerstockar som minsta dimension. Vindskydden ska levereras inklusive sittbänkar, takkonstruktion och yttertak. Byggyta för vindskydd inklusive grillplats ska vara cirka 8-12 m2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: