Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gävle

Nyb av flerbostadshus samt omb av Folkets Hus på Söder, Gävle
Invändig ombyggnad av Folkets Hus samt nybyggnad av en 24-32 våningar hög skyskrapa på parkeringen bredvid Folkets Hus. 100 bostadsrätter, restaurang och spa.
Nybyggnad av containerkaj i Gävle
Byggnation av 360 meter betongkaj. Pålning, spontning, undervattensgjutning, VA-arbeten
Nya vindkraftsparker utanför Gävle och Oxelösund
Planerar att bygga sex nya vindkraftparker som ska ligga utanför Gävle och Oxelösund
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar.
Nybyggnad av vårdboende på Söder i Gävle, Etapp 6
AVser nybyggnad av vårdbostad. Sker parallellt med nybyggnad av parkeringsgarage (1453439).
Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av ca 60-65 lägenheter i 12 våningar.
Nybyggnad av pyrolysanläggning i Gävle
Nybyggnad av Pyrolysanläggning.
Nybyggnad av bostäder på Söder i Gävle, Etapp 7
Nybyggnation av flerbostadshus. Projektet kommer troligtvis att delas i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.
Nybyggnad av f-3 skola och förskola i Gävle
Nybyggnad av F-3 skola och förskola
Nybyggnad av plattform vid Gävle Västra
Projektet avser plattform vid Gävle sjukhus.
Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle
En komplett bilanläggning med bilförsäljning, verkstad, reservdelar och däcksverkstad.
Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.
Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av 1st flerbostadshus och ombyggnad av 2st industribyggnader till bostäder.
Nybyggnad av parkeringshus på Söder i Gävle, Etapp 9
Avser nybyggnad av parkeringsgarage. Sker parallellt med nybyggnad av vårdboende (1124685).
Nybyggnad av koncepthotell i Furuvik
Hotell med 28 rum, byggs ihop med Furuviks Brygga.
Nybyggnad av förskola i Källö, Gävle
Nybyggnad av förskola i Källö.
Nybyggnad av utställningslokal i Gävle
Nybyggnad av utställningslokal för järnvägsmuseet i Gävle. Sker parallellt med om- och tillbyggnaden på id: 1337476.
Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs län
Minst 40 hpl skall vara byggda och besiktade 2017 Minst 80 hpl skall vara byggda och besiktade 2018 Resterande hpl skall vara byggda och besiktade 2019
Nybyggnad av förskola centrala Gävle
Ny förskola centrala Gävle.
Nybyggnad av kedjehus på Strömsbro i Gävle
13 st kedjehus i 2 våningar.
Nybyggnad av parhus i Hemlingby
Totalt i området för etapp 1 planeras ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder. Denna del avser ca 8 st parhus.
Nybyggnad av dagverksamhet i Gävle
Placering ej fastställd.
Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter. Etapp 1: 1047278.
Utbyggnad av va-ledningar vid Sälgsjön
Gästrike Vatten AB, avser att handla upp konsulttjänster för riskanalys, vibrationsmätning och besiktning av byggnader i samband med ledningsförläggning inom området Sälgsjön. Sälgsjön har en blandad bebyggelse av fritids- och åretruntboende. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om att utöka verksamhetsområdet för spillvatten och vatten så att detta område inkluderas. Det innebär att Gästrike Vatten i egenskap av VA-huvudman har uppdraget att förlägga allmänt VA inom området.
Exploatering av industriområde i Ersbo syd, Gävle
Avser exploatering inför nybyggnation.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 600 kvm.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Gävle
Gång och cykelväg längs Gustavsgatan.
Nybyggnad av omklädningsrum i Valbo
2 nya omklädningsrum planeras.
Nybyggnad av cykelväg längs Vijvägen i Hamrångebygden
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Nybyggnad av lokalgata mm i Norra Ersbo, etapp 2
Avser nybyggnad av lokalgata (industrigata) med vändplan inom exploateringsområde. Lokalgatan ansluter till Ersbogatan strax söder om Ersbo hetvattencentral. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, el, belysning, fjärrvärme och optokanalisation. I entreprenaden ingår även en kortare gc-väg vid Sprängersleden.
Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C83
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Nybyggnad av lekplats i Sätra, Gävle
Avser anläggning av lekpark i Pingeltorp, Sätra.
Anläggande av gc-passage Järvsta
Upptaget i Trafikverkets preliminära iInköpstidplan.
Nybyggnad av cykelbana längs Storsjövägen i Forsbacka
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: