Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya studentbostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 300 nya studentbostäder och 100 nya hyreslägenheter.
Nyb av flerbostadshus samt omb av Folkets Hus på Söder, Gävle
Invändig ombyggnad av Folkets Hus samt nybyggnad av en 24-32 våningar hög skyskrapa på parkeringen bredvid Folkets Hus. 100 bostadsrätter, restaurang och spa.
Nybyggnad av containerkaj i Gävle
Byggnation av 360 meter betongkaj. Pålning, spontning, undervattensgjutning, VA-arbeten
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer för ca 100-120 bostäder. Ida
Nya vindkraftsparker utanför Gävle och Oxelösund
Planerar att bygga sex nya vindkraftparker som ska ligga utanför Gävle och Oxelösund
Nybyggnad av stadsdel i Gävle
Programmet ska även möjliggöra att Kungsbäcksområdet utvecklas till en blandstad med både bostäder och icke störande verksamheter, som på sikt blir en naturlig del av centrala Gävle.
Nybyggnad av högstadieskola i Gävle
Avser nybyggnad av 7-9 skola som totalt med befintlig skola ska ha plats förr 500-600 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av ca 60-65 lägenheter i 12 våningar.
Nybyggnad av pyrolysanläggning i Gävle
Nybyggnad av Pyrolysanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Avser nybyggnad av ca 35st bostäder i radhus och parhus.
Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.
Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
23 st mindre hyresrätter.
Nybyggnad av parkeringshus på Söder i Gävle, Etapp 9
Avser nybyggnad av parkeringsgarage. Sker parallellt med nybyggnad av vårdboende (1124685).
Nybyggnad av utställningslokal i Gävle
Nybyggnad av utställningslokal för järnvägsmuseet i Gävle. Sker parallellt med om- och tillbyggnaden på id: 1337476.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad i 2 våningar.
Nybyggnad av djursjukhus i Gävle
Planer på nybyggnad av djursjukhus på Näringen i Gävle.
Nybyggnad av seniorvillor i Gävle
Söker tomt i Gävle samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av strandpromenad/brygga mm i Gävle
Anläggande av 200-250 m strandpromenad/brygga samt GC-väg
Nybyggnad av butik i Hemlingby
Nybyggnad av Dollarstore i Hemlingby, Gävle
Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Rivning av befintligt hus samt nybyggnad av mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Linjefack till mottagningsstation i Gävle
Nya linjefack i station ÄT411 och ÄT441 (82,5kV). Syftet med denna upphandling är att upphandla ny utrustning till två nya 82,5kV linjefack i mottagningsstation ÄT411-Gävle Norra och ÄT441-Gävle Västra.
Utbyggnad av va-ledningar vid Sälgsjön
Arbetet avser ca 5 km nya vatten och avloppsledningar, ca 3 km elledningar, en ny avloppspumpstation och en vattentryckstegringsstation.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 600 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder och allmän plats i Gävle
Bostadsändamål och trafikområde samt allmän plats.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus är sökt.
Nybyggnad av sanitetslokaler och staket på Gavlevallen, Gävle
Nybyggnad av toaletter till publik, och staket.
Ny infart till travet, exploatering mm på Sätraåsen i Gävle , etapp 5
Objektet avser anläggande av ny väg med tillhörande VA, gatubelysning el och optoledningar från Gavlehovsvägen ner mot travet.
Anläggande av cirkulationsplats i Gävle
Objektet avser anläggande av ny cirkulationsplats vid Ingenjörsgatan.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Gävle
Gång och cykelväg längs Gustavsgatan.
Nya pendlarparkeringar i X län
Ca 8 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av cykelväg längs Vijvägen i Hamrångebygden
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C83
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Nybyggnad av latrintömning vid gästhamn i Gävle
Objektet avser anläggande av VA-ledningar för anslutning till ledningar från sugtömningsbrygga i angränsande entreprenad samt betongplatta med brunn för tömning av gråvatten och latrin vid Baggarevarvet. I arbetena ingår även arbeten med el och belysning.
Anläggande av gc-passage Järvsta
Upptaget i Trafikverkets preliminära iInköpstidplan.
Nybyggnad av lekplats i Sätra, Gävle
Avser anläggning av lekpark i Pingeltorp, Sätra.
Nybyggnad av cykelbana längs Storsjövägen i Forsbacka
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Nybyggnad av barack i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad byggbodar.
Nybyggnad av servering i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad uteservering.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad nybyggnad av garage och bastu samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gävle
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad väderskydd. hpl moränvägen, sätrahöjden (moränvägen).
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Skogmur 3:1,Valbo-backa 14:2,Andersberg 14:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: