Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gävle

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av bostäder, skola och äldrebostäder i Hemlingby
Ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder planeras i etapp 1.

Nybyggnad av särskilt boende i Gävle
Nytt särskilt boende, 80 lägenheter i Södra Hemlingby.

Nytt länscenter för barn & ungdomssjukvård i Gävle
Planer finns på ett länscenter för rehabilitering och habilitering. Placering ej klar, Gävle eller Sandviken finns med i utredningarna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nyb av bostäder på Alderholmen i Gävle, kvarter 4
3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 1
I denna etapp byggs ca 92 bostäder. Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 2
Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.

Nybyggnad av högstadieskola i Gävle
Avser nybyggnad av 7-9 skola som totalt med befintlig skola ska ha plats förr 500-600 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sörby, Gävle
Ca 70 bostadsrätter.

Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle
En komplett bilanläggning med bilförsäljning, verkstad, reservdelar och däcksverkstad.

Exploatering för nytt bostadsområde i Hemlingby
Nya gator och va-ledningar för ca 400 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.

Exploatering för nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 36st lägenheter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av industribyggnad till bostäder.

Ersättning och utökning av förskola i Gävle
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola för 140 barn samt personalutrymmen och tillagningskök.

Förbättrad säkerhet/räcken längs E4 mellan Gävle-Söderhamn

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt
Stängselåtgärder inom distrikt Mitt på följande sträckor: Hisnoret-Ornäs Avesta-Krylbo-Snickarbo Bomansberget-Gävle Brunflo-Ope Borlänge-Stora Tuna Falun-Österut

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av student-/ungdomslägenheter/asylboende på Kungsbäck, Gävle, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter på Kungsbäck, Gävle, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus på Holmsund, Gävle
Planer för ca 20 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Gävle
Ca 10 radhus.

Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.

Ny cykelbana längs Hilleviksvägen-Eskövägen i Trödje

Nybyggnad av cykelväg till järnvägen i Axmar

Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka
Nybyggnad av kontor och personalbyggnad vid Ekogas anläggning i Forsbacka.

Breddning av cykelfält vid Hamrångevägen i Hamrånge, C74

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Valbo

Nybyggnad av cykelbana längs Trödjevägen i Trödje, del C89

Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter. Etapp 1: 1047278.

Nybyggnad av cykelbana längs Furuviksvägen i Gävle, C31

Nybyggnad av cykelväg i Hamrångebygden

Nyb av cykelbana längs Lundvägen/Hagaströmsvägen i Valbo

Nybyggnad av hantverkshus på Hemlingby, Gävle

Exploatering av industriområde i Ersbo syd, Gävle
Avser exploatering inför nybyggnation.

Nybyggnad av företagshotell i Hedesunda

Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av två industribyggnader på 400 kvm samt 600 kvm.

Nybyggnad av lager i Gävle
Bygglov för nybyggnad av varmlager med solpaneler för självförsörjning.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och kontorslokaler.

Utbyggnad av va-ledningar i Hamrånge
Utbyggnad av VA-ledningar för 110 hushåll.

Ny cykelväg längs Södra Gävlevägen i Hedesunda, del C67c

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Breddning av cykelfält vid Hamrångevägen i Hamrånge, C75
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelväg längs Hamrångevägen i Hamrångebygden

Nybyggnad av cykelbana längs Utvalsnäsvägen på Norrlandet

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av cykelbana längs Upplandsleden i Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Harkskärsvägen på Norrlandet

Nybyggnad av cykelbana längs Redargatan-Krickvägen i Gävle
I samband med byggande av ny järnväg.

Nya vatten, avlopp och dagvattenledningar i Gävle
Ca 750 meter nya ledningar.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Nybyggnad av industri och butik.

Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Brunn 3:103,Andersberg 17:43,3:102,Storhagen 57:2.

Ny cykelväg längs Södra Gävlevägen i Hedesunda, del C67a

Nybyggnad av cykelväg ut till Sandsnäs i Hedesunda
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C65

Nybyggnad av cykelbana längs Norra Milbostigen i Gävle

Ny cykelbana längs Södra Kungsvägen i Furuvik, del C86
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelväg till Bergbyvägen i Hamrångebygden

Nybyggnad av industrihus i Gävle, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/kontor (etapp 1).

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/verkstad (etapp 2).

Nybyggnad av cykelbana längs Grafikergatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Gävle
Gång och cykelväg längs Gustavsgatan.

Nybyggnad av cykelbana längs Kyrkogatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart tidigast under 2013.

Nybyggnad av gångbro i Hille, Gävle
Tidiga planer. Byggstart tidigast under 2017.

Ny cykelväg längs Södra Gävlevägen i Hedesunda, del C66
Ur cykelplan. Byggstart tidigast under 2013.

Nyb av cykelbana längs Stentorpsvägen i Forsbacka, del C1
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av lokalgata mm i Norra Ersbo, etapp 2
Avser nybyggnad av lokalgata (industrigata) med vändplan inom exploateringsområde. Lokalgatan ansluter till Ersbogatan i dess korsning med Katrineborgsgatan. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, el, belysning, fjärrvärme och optokanalisation.

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C84
Ur cykelplan. Byggstart tidigast under 2013.

Nybyggnad av cykelbana längs Parkvägen i Gävle
Ur cykelplan. Oklar byggstart.

Nya cisterner för lut till vattenverk i Gävle
Avser rivning och ombyggnad av befintlig lokal för installation av två nya öppna cisterner för lut (a 32 kvm) samt installation av maskinell utrustning för ett nytt lager och transportsystem för lut till dricksvattenprocessen på Sätra vattenverk.

Nyförläggning av dagvattenledning i Strömsbro, Gävle
Arbetet omfattar schaktarbete avseende nyförläggning av ca 240 m dagvattenledning samt ca 60 m hammarborrning. Arbetet sker i naturmark/gräsyta.

Nybyggnad av lekplats i Gävle
Avser anläggning av lekpark i Andersberg, Gävle. I uppdraget ingår lekområde med prefabricerad utrustning och tillhörande fallskyddsytor, yta för basket, anläggning av rutschkana och trappa på befintlig kulle samt kompletterande belysning.

Flytt av Tennisbanor GTK Gävle
Avser att flytta 4st belägna utomhus tennisbanor av grus, nyttjade av Gävle Tennisklubb. Samhällsbyggnad (SBG) har gett i uppdrag åt Gavlefastigheter (GFAB) att genomföra rivning av befintliga tennisbanor, och byggnation av nya tennisbanor.

Nybyggnad av gc-väg på Andersberg, Gävle

Nyb av cykelbana vid Stureborgsvägen-Vinddraget i Gävle
Framflyttad byggstart till 2013.

Nybyggnad av entré i Sätra

Nybyggnad av cykelbana längs Storgatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Tredje Tvärgatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Furuviksvägen i Gävle, C30
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Ny cykelbana från Valbovägen till Sofiedals skola i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana från Åbyforsvägen-Durovägen i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Brunnsgatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Kaplansgatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart oklar.

Nybyggnad av vattenledning i Gävle
Avser markentreprenad avseende nyförläggning av ca 120 m vattenledningar. Detta är en sidoentreprenöad på projekt för nya UV-anläggningar till vattenverket, id: 1414763.

Nya cisterner för lut till vattenverk i Gävle
För att ersätta gammal utrustning med ny efterfrågas leverans av två nya öppna cisterner för lut till dricksvattenprocessen i Sätra vattenverk.

Nybyggnad av cykelväg utmed Vinnersjövägen i Hedesunda
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Gävle
Strandskyddsdispens för anläggande av avloppsreningsanläggning.

Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak.

Nybyggnad av lager i Gävle
tidsbegränsat bygglov för tält.

Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: