Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gävle

Nya studentbostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 300 nya studentbostäder och 100 nya hyreslägenheter.

Ny stadsdel i Kungsbäck
Nytt bostadsområde i Västra Kungsbäck på före detta övningsområdet.

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggad av skola i Gävle
Planer för nybyggnad av ny skolbyggnad på andra sidan Gavlehov.

Exploatering för nytt bostadsområde i Hemlingby
Nya gator och va-ledningar för ca 400 bostäder.

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle
30-40 hus planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 36st lägenheter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av industribyggnad till bostäder.

Ersättning och utökning av förskola i Gävle
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola för 140 barn samt personalutrymmen och tillagningskök. BTA för rivningen är totalt 773 m2 (Ett plan). BTA för nya förskolan är 949 m2 i två plan.

Nybyggnad av vattenverk i Gävle

Nybyggnad av utställningslokal i Gävle
Nybyggnad av utställningslokal för järnvägsmuseet i Gävle. Sker parallellt med om- och tillbyggnaden på id: 1337476.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt
Stängselåtgärder inom distrikt Mitt på följande sträckor: Hisnoret-Ornäs Avesta-Krylbo-Snickarbo Bomansberget-Gävle Brunflo-Ope Borlänge-Stora Tuna Falun-Österut

Rivning och nybyggnad av förskola i Gävle
Rivning av Sörby förskola, nybyggnad i 2 våningar.

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av kedjehus på Strömsbro i Gävle
13 st kedjehus i 2 våningar.

Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle
Nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma ytor, total ca 630 kvm BRA.

Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka
Nybyggnad av kontor och personalbyggnad vid Ekogas anläggning i Forsbacka.

Exploatering av industriområde i Ersbo syd, Gävle
Avser exploatering inför nybyggnation.

Nybyggnad av hantverkshus på Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av två industribyggnader på 400 kvm samt 600 kvm.

Nybyggnad av lager i Gävle
Bygglov för nybyggnad av varmlager med solpaneler för självförsörjning.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och kontorslokaler.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata, va, elkraft, opto och belysning för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Utbyggnad av va-ledningar i Gävle,, etapp 3

Nya vatten, avlopp och dagvattenledningar i Gävle
Ca 750 meter nya ledningar.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Nybyggnad av industri och butik.

Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Brunn 3:103,Andersberg 17:43,3:102,Storhagen 57:2.

Nybyggnad av industrihus i Gävle, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/kontor (etapp 1).

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/verkstad (etapp 2).

Nybyggnad av lokalgata mm i Norra Ersbo, etapp 2
Avser nybyggnad av lokalgata (industrigata) med vändplan inom exploateringsområde. Lokalgatan ansluter till Ersbogatan i dess korsning med Katrineborgsgatan. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, el, belysning, fjärrvärme och optokanalisation.

Nybyggnad av ridhus och maskinhall i Valbo

Nybyggnad av gc-väg på Andersberg, Gävle

Nyförläggning av dagvattenledning i Strömsbro, Gävle
Arbetet omfattar schaktarbete avseende nyförläggning av ca 240 m dagvattenledning samt ca 60 m hammarborrning. Arbetet sker i naturmark/gräsyta.

Nybyggnad av lekplats i Gävle
Avser anläggning av lekpark i Andersberg, Gävle. I uppdraget ingår lekområde med prefabricerad utrustning och tillhörande fallskyddsytor, yta för basket, anläggning av rutschkana och trappa på befintlig kulle samt kompletterande belysning.

Flytt av Tennisbanor GTK Gävle
Avser att flytta 4st belägna utomhus tennisbanor av grus, nyttjade av Gävle Tennisklubb. Samhällsbyggnad (SBG) har gett i uppdrag åt Gavlefastigheter (GFAB) att genomföra rivning av befintliga tennisbanor, och byggnation av nya tennisbanor.

Nya cisterner för lut till vattenverk i Gävle
Avser rivning och ombyggnad av befintlig lokal för installation av två nya öppna cisterner för lut (a 32 kvm) samt installation av maskinell utrustning för ett nytt lager och transportsystem för lut till dricksvattenprocessen på Sätra vattenverk.

Nybyggnad av entré i Sätra
Start under våren 2017.

Nybyggnad av vattenledning i Gävle
Avser markentreprenad avseende nyförläggning av ca 120 m vattenledningar. Detta är en sidoentreprenöad på projekt för nya UV-anläggningar till vattenverket, id: 1414763.

Nya cisterner för lut till vattenverk i Gävle
För att ersätta gammal utrustning med ny efterfrågas leverans av två nya öppna cisterner för lut till dricksvattenprocessen i Sätra vattenverk.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Gävle
Strandskyddsdispens för anläggande av avloppsreningsanläggning.

Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak.

Nybyggnad av lager i Gävle
tidsbegränsat bygglov för tält.

Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av väderskydd samt rivning av befintliga väderskydd.

Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad uppställning av nio sopskåp.

Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av transformatorstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: