Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gävle

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av LNG-anläggning i Gävle

Nybyggnad av bostäder, skola och äldrebostäder i Hemlingby

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus på Andersberg i Gävle

Nytt länscenter för barn & ungdomssjukvård i Gävle

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertull, Gävle

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle

Nybyggnad av högstadieskola i Gävle

Nybyggnad av plattform vid Gävle Västra

Nytt spår över näringen vid Gävle hamn

Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle

Exploatering för nytt bostadsområde i Hemlingby

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle

Exploatering för nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle

Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors

Nybyggnad av utställningslokal i Gävle

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt

Ersättning och utökning av förskola i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo

Exploatering för nya stycketomter på Fredriksskans i Gävle

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle

Nybyggnad av student-/ungdomslägenheter/asylboende på Kungsbäck, Gävle, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter på Kungsbäck, Gävle, etapp 3

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av stadsvillor eller radhus i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs i Gävle

Nybyggnad av småhus/villor på Eskön i Gävle

Nybyggnad av industrihus i Gävle

Nybyggad av skola i Gävle

Nybyggnad av radhus i Gävle

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle

Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka

Breddning av cykelfält vid Hamrångevägen i Hamrånge, C74

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Valbo

Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter i Sätra, Etapp 2

Nybyggnad av badplats i Gävle, etapp 3

Ny museispårväg i Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Furuviksvägen i Gävle, C31

Nybyggnad av cykelväg i Hamrångebygden

Nyb av cykelbana längs Lundvägen/Hagaströmsvägen i Valbo

Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle

Nybyggnad av företagshotell i Hedesunda

Överlast/markåtgärder i Gävle Hamn

Nybyggnad av cykelväg längs Hamrångevägen i Hamrångebygden

Nybyggnad av cykelbana längs Utvalsnäsvägen på Norrlandet

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve

Nybyggnad av cykelbana längs Harkskärsvägen på Norrlandet

Nybyggnad av cykelbana längs Redargatan-Krickvägen i Gävle

Nya vatten, avlopp och dagvattenledningar i Gävle

Ny cykelväg längs Södra Gävlevägen i Hedesunda, del C67a

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C65

Nybyggnad av kontorshus på Kungsbäck, Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Norra Milbostigen i Gävle

Nybyggnad av cykelväg till Bergbyvägen i Hamrångebygden

Nybyggnad av cykelbana längs Kyrkogatan i Gävle

Nybyggnad av industrihus i Gävle, Etapp 1

Nybyggnad av cykelbana längs Grafikergatan i Gävle

Nybyggnad av UV-byggnad i Sätra, Gävle

Nybyggnad av vattenledning i Gävle

Nybyggnad av gångbro i Hille, Gävle

Ny cykelväg längs Södra Gävlevägen i Hedesunda, del C66

Nyb av cykelbana längs Stentorpsvägen i Forsbacka, del C1

Nybyggnad av grupphus i Gävle

Nybyggnad av lokalgata mm i Norra Ersbo, etapp 2

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C84

Nybyggnad av cykelbana längs Parkvägen i Gävle

Nya cisterner för lut till vattenverk i Gävle

Nybyggnad av lager i Gävle

Nyförläggning av dagvattenledning i Strömsbro, Gävle

Nyförläggning av VA-ledningar i Sätra, Gävle

Nyb av cykelbana vid Stureborgsvägen-Vinddraget i Gävle

Anläggande av gc-passage Järvsta

Nybyggnad av cykelbana längs Storgatan i Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Tredje Tvärgatan i Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Furuviksvägen i Gävle, C30

Ny cykelbana från Valbovägen till Sofiedals skola i Valbo

Nybyggnad av cykelbana från Åbyforsvägen-Durovägen i Valbo

Nybyggnad av cykelbana längs Brunnsgatan i Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Kaplansgatan i Gävle

Nybyggnad av cykelväg utmed Vinnersjövägen i Hedesunda

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Gävle

Nybyggnad av personallokal i Gävle

Nybyggnad av plank i Gävle

Nybyggnad av skärmtak i Gävle

Nybyggnad av ställverk i Gävle

Nybyggnad av telestation i Gävle

Nybyggnad av transformatorstation i Gävle

Nybyggnad av automatstation i Gävle

Nybyggnad av bulleravgränsare i Gävle

Nybyggnad av carport i Gävle

Nybyggnad av enbostadshus i Gävle

Nybyggnad av garage i Gävle

Anslutning av VA-system vid Bönan i Gävle

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: