Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gävle

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av bostäder, skola och äldrebostäder i Hemlingby
Ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder planeras i etapp 1.

Nybyggnad av containerhamn i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Kanalhuset, Sockertoppshuset och Stuvarehuset.

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby
Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Nybyggnad av friidrotts- och sportarena i Sätra
Total BYA 15 000 kvm. Friidrotts- och sportarena. Friidrottshallen rymmer runt 1000 åskådare, en löparbana på 200m, sprintbanor på 60 och 110 meter och dessutom utrymmen för stavhopp, längdhopp, kulstötning, spjut och slägga, höjdhopp, tresteg. Arenan innehåller också en större sporthall med plats för 2200 personer. Slutligen inryms även en normalstor sporthall med en mindre läktare för 200 personer.

Nyb av flerbostadshus och stadsradhus på Södertull i Gävle
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter. Södra Kungsgatan/Flemingsgatan. 89 lägenheter och 5 stadsradhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nytt länscenter för barn & ungdomssjukvård i Gävle
Planer finns på ett länscenter för rehabilitering och habilitering. Placering ej klar, Gävle eller Sandviken finns med i utredningarna.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggad av skola i Gävle
Planer för nybyggnad av ny skolbyggnad på andra sidan Gavlehov.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av ca 60-65 lägenheter i 12 våningar. Säljsläpp under maj 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
I arenaområdet Gavlehov med omedelbar närhet till fotbollsarena, travbana och hockeyarena utvecklar RSS Nordic Development en helt ny och innovativ stadsdel tillsammans med Gävle kommun. Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden.

Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle
En komplett bilanläggning med bilförsäljning, verkstad, reservdelar och däcksverkstad.

Nytt spår över näringen vid Gävle hamn
Ca 2 km.

Exploatering för nytt bostadsområde i Hemlingby
Nya gator och va-ledningar för ca 400 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle etapp 5

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle
30-40 hus planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.

Exploatering för nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.

Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs län

Ersättning och utökning av förskola i Gävle
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola för 140 barn samt personalutrymmen och tillagningskök.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt
Stängselåtgärder inom distrikt Mitt på följande sträckor: Hisnoret-Ornäs Avesta-Krylbo-Snickarbo Bomansberget-Gävle Brunflo-Ope Borlänge-Stora Tuna Falun-Österut

Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur söder ut. Planområdet är idag oexploaterat.

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av student-/ungdomslägenheter/asylboende på Kungsbäck, Gävle, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter på Kungsbäck, Gävle, etapp 3

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av stadsvillor eller radhus i Gävle
Ca 10 bostäder, radhus eller villor.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs i Gävle

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Avser nybyggnad av industribyggnad och skärmtak.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle
Nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma ytor, total ca 630 kvm BRA.

Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka
Nybyggnad av kontor och personalbyggnad vid Ekogas anläggning i Forsbacka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Breddning av cykelfält vid Hamrångevägen i Hamrånge, C74
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Trödjevägen i Trödje, del C89

Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter. Etapp 1: 1047278.

Nybyggnad av badplats i Gävle, etapp 3
Omfattar ett familjebad med sandstrand.

Ny museispårväg i Gävle
Planer för byggnation av en museispårväg på ca 3km.

Nybyggnad av cykelbana längs Furuviksvägen i Gävle, C31
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelväg i Hamrångebygden

Nyb av cykelbana längs Lundvägen/Hagaströmsvägen i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.

Överlast/markåtgärder i Gävle Hamn
Projektet avser mark/stabiliseringsåtgärder=överlast jord/schaktmassor läggs på marken för att pressa ur vatten i underliggande lerlager för att möjliggöra byggande av järnväg. Överlasten ligger ca 18 månader innan byggnationer kan inledas i projektet ingår även rivningsarbeten.

Nybyggnad av hantverkshus på Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av företagshotell i Hedesunda

Exploatering av industriområde i Ersbo syd, Gävle
Avser exploatering inför nybyggnation.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av cykelväg längs Hamrångevägen i Hamrångebygden

Nybyggnad av cykelbana längs Utvalsnäsvägen på Norrlandet
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av cykelbana längs Upplandsleden i Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Harkskärsvägen på Norrlandet

Nybyggnad av friskola i Andersberg, Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Redargatan-Krickvägen i Gävle
I samband med byggande av ny järnväg.

Nya vatten, avlopp och dagvattenledningar i Gävle
Ca 750 meter nya ledningar.

Ny cykelväg längs Södra Gävlevägen i Hedesunda, del C67a
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C65

Nybyggnad av cykelbana längs Norra Milbostigen i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelväg till Bergbyvägen i Hamrångebygden
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Grafikergatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Kyrkogatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart tidigast under 2013.

Nybyggnad av gc-väg vid trafikplats Hagaström

Nybyggnad av UV-byggnad i Sätra, Gävle
Avser nybyggnad av UV-byggnad inklusive maskinell utrustning och fastighetsel i Sätra. Ingår även rivning och ombyggnad av brunnsöverbyggnad brunn 2 inklusive maskinell utrustning och fastighetsel, brunnsöverbyggnad brunn 3 inklusive maskinell utrustning och fastighetsel samt ombyggnad av maskinell utrustning i brunn 4 i Sätra.

Nybyggnad av industrihus i Gävle, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/kontor (etapp 1).

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/verkstad (etapp 2).

Nybyggnad av gångbro i Hille, Gävle
Tidiga planer. Byggstart tidigast under 2017.

Ny cykelväg längs Södra Gävlevägen i Hedesunda, del C66
Ur cykelplan. Byggstart tidigast under 2013.

Nyb av cykelbana längs Stentorpsvägen i Forsbacka, del C1
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av lokalgata mm i Norra Ersbo, etapp 2
Avser nybyggnad av lokalgata (industrigata) med vändplan inom exploateringsområde. Lokalgatan ansluter till Ersbogatan i dess korsning med Katrineborgsgatan. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, el, belysning, fjärrvärme och optokanalisation.

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C84
Ur cykelplan. Byggstart tidigast under 2013.

Nybyggnad av cykelbana längs Parkvägen i Gävle
Ur cykelplan. Oklar byggstart.

Nya cisterner för lut till vattenverk i Gävle
Avser rivning och ombyggnad av befintlig lokal för installation av två nya öppna cisterner för lut (a 32 kvm) samt installation av maskinell utrustning för ett nytt lager och transportsystem för lut till dricksvattenprocessen på Sätra vattenverk.

Nyförläggning av VA-ledningar i Sätra, Gävle
Arbetet omfattar nyförläggning av ca 350 m VA ledningar, i befintlig cykelbana.

Nyförläggning av dagvattenledning i Strömsbro, Gävle
Arbetet omfattar schaktarbete avseende nyförläggning av ca 240 m dagvattenledning samt ca 60 m hammarborrning. Arbetet sker i naturmark/gräsyta.

Flytt av Tennisbanor GTK Gävle
Avser att flytta 4st belägna utomhus tennisbanor av grus, nyttjade av Gävle Tennisklubb. Samhällsbyggnad (SBG) har gett i uppdrag åt Gavlefastigheter (GFAB) att genomföra rivning av befintliga tennisbanor, och byggnation av nya tennisbanor.

Nybyggnad av lager i Gävle
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av cykelbana längs Norra Åbyggebyvägen i Gävle
Nybyggnad av cykelbana ca 400 M.

Nyb av cykelbana vid Stureborgsvägen-Vinddraget i Gävle
Framflyttad byggstart till 2013.

Nybyggnad av cykelbana längs Storgatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Tredje Tvärgatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart oklar.

Ny cykelbana från Valbovägen till Sofiedals skola i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Furuviksvägen i Gävle, C30
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Kaplansgatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart oklar.

Nybyggnad av cykelbana från Åbyforsvägen-Durovägen i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Brunnsgatan i Gävle
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av vattenledning i Gävle
Avser markentreprenad avseende nyförläggning av ca 120 m vattenledningar. Detta är en sidoentreprenöad på projekt för nya UV-anläggningar till vattenverket, id: 1414763.

Nya cisterner för lut till vattenverk i Gävle
För att ersätta gammal utrustning med ny efterfrågas leverans av två nya öppna cisterner för lut till dricksvattenprocessen i Sätra vattenverk.

Nybyggnad av cykelväg utmed Vinnersjövägen i Hedesunda
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Gävle
Strandskyddsdispens för anläggande av avloppsreningsanläggning.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av två industribyggnader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: