Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bollnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge
Placering: strax norr om Bollnäs. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Nya 46kV lednings-, transformator- och enkelbrytarfack. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt ny oljegrop för en av dem. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ombyggnad av väg 622 genom Segersta
Ny vägsträcka och vägport för väg 622 under järnvägen i Segersta samt bullerplank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Avser nybyggnad av 16st lägenheter i tvåplan (8 st lgh per plan) med loftgångar, balkonger och utrymningstrappor, total bya om ca 643 m2. Bostäderna kommer att hyras ut som gruppbostäder och 4 av lägenheterna anpassas för gemensamma utrymmen för de boende resp, för personal. Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.
Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Nybyggnad av kontor.
Anläggande av busshållplatser längs väg 83 mellan Kilafors-Ljusdal
Valsbäcken, Skogens kol, Sibo, Biografteatern, Hällagården, Norrbyn, Granbo, Fällene, Framnäs väg 83, Koldemo, Parkgatan, Ängeslundsvägen, Arbråskolan, Kyrkbyn, Vallsta Skolvägen, Bergsänge, Kalles, Simeå N, Teve, Lörstrand v 83, Ulvsta, Kramsta, Järvsöbaden, Järvzoo, Järvsö Järnvägsstation, Våga, Åsgård, Skästra, Skriksvik, Ede, Edeforsen, Lassa, Myra, Ede-gräns, Söromberget, Våxäng, Tegeltjär, Ljusdals Boda, Lock, Storhaga.
Nybyggnad av museum vid skola i Bollnäs
Avser nybyggnad av museibyggnad vid skola i Bollnäs.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Bollnäs
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Bollnäs
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av grillkiosk i Bollnäs
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av gatukök i Bollnäs
Uppförande av gatukök, tidsbegränsat bygglov 5 år.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Uppförande av två miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av två miljöhus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Bollnäs
Nybyggnad av utbildnings- och uppehållsbaracker vid övningsområde.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnada av två miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Bollnäs
Litet tak för skydd av släpvagnar.
Nybyggnad av maskinhall på Sävstaås IP, Bollnäs
Avser återuppförande av nedbrunnen maskinhall på Sävstaås IP. På befintlig grund skall ny byggnad återuppföras. Grunden består av plintar 8 fack (9 plintar per långsida) cc ca 5 m samt 3 plintar i gavelsida. Marken är asfalterad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: