Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bollnäs

Nybyggnad av vindkraftverk i Kilafors
Projektet avser nybyggnad av 25 vindkraftverk (3 MW) 180 meter höga.
Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge
Placering: strax norr om Bollnäs. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Nya 46kV lednings-, transformator- och enkelbrytarfack. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt ny oljegrop för en av dem. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10-12 tomter belägen på ett berg med utsikt över Ljusnan.
Ombyggnad av väg 622 genom Segersta
Ny vägsträcka och vägport för väg 622 under järnvägen i Segersta samt bullerplank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Avser nybyggnad av 16st lägenheter i tvåplan (8 st lgh per plan) med loftgångar, balkonger och utrymningstrappor, total bya om ca 643 m2. Bostäderna kommer att hyras ut som gruppbostäder och 4 av lägenheterna anpassas för gemensamma utrymmen för de boende resp, för personal. Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.
Nybyggnad av gruppbostad i Kilafors
Avser nybyggnad av 6st lägenheter i treplan samt källarvåning med utrymme för undercentral och lgh, förråd. Befintligt trapphus rivs och nytt uppförs i tillbyggnad. BTA för tillbyggnad om ca 115 m2
Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Nybyggnad av kontor.
Anläggande av busshållplatser längs väg 83 mellan Kilafors-Ljusdal
Valsbäcken, Skogens kol, Sibo, Biografteatern, Hällagården, Norrbyn, Granbo, Fällene, Framnäs väg 83, Koldemo, Parkgatan, Ängeslundsvägen, Arbråskolan, Kyrkbyn, Vallsta Skolvägen, Bergsänge, Kalles, Simeå N, Teve, Lörstrand v 83, Ulvsta, Kramsta, Järvsöbaden, Järvzoo, Järvsö Järnvägsstation, Våga, Åsgård, Skästra, Skriksvik, Ede, Edeforsen, Lassa, Myra, Ede-gräns, Söromberget, Våxäng, Tegeltjär, Ljusdals Boda, Lock, Storhaga.
Nybyggnad av museum vid skola i Bollnäs
Avser nybyggnad av museibyggnad vid skola i Bollnäs.
Nybyggnad av maskinhall i Bollnäs
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Bollnäs
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Bollnäs
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av två miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnada av två miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Bollnäs
Litet tak för skydd av släpvagnar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Bollnäs
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av brygga i Bollnäs
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av grillkiosk i Bollnäs
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av gatukök i Bollnäs
Uppförande av gatukök, tidsbegränsat bygglov 5 år.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Uppförande av två miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: