Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gävleborgs län

Bollnäs (13)
Gävle (65)
Hofors (4)
Hudiksvall (50)
Ljusdal (21)
Nordanstig (11)
Ockelbo (10)
Ovanåker (8)
Sandviken (30)
Söderhamn (22)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 225 st.

Nyb av flerbostadshus samt omb av Folkets Hus på Söder, Gävle
Invändig ombyggnad av Folkets Hus samt nybyggnad av en 24-32 våningar hög skyskrapa på parkeringen bredvid Folkets Hus. 100 bostadsrätter, restaurang och spa.

Nybyggnad av vindkraftpark i Lingbo
Ca 60 st vindkraftverk. Berör Ockelbo & Bollnäs kommuner. Beställare=markägare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av vindkraftpark i Tönsen
27 st vindkraftverk. Berör även Söderhamns kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer finns för ca 200 bostäder.

Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av bostäder och kontor på Söder i Gävle etapp 3, 4, 6 och 7

Nyb av bostäder på Alderholmen i Gävle, kvarter 4
3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 1
I denna etapp byggs ca 92 bostäder. Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 2
Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggnad av förskola/skola och gymnastiksal i Gävle

Nybyggnad av handelshus på Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Valbo
Ett 70-tal lgh planeras på en fd husvagnsparkering.

Nybyggnad av vindkraftverk i Kilafors
Projektet avser nybyggnad av 25 vindkraftverk (3 MW) 180 meter höga.

Nybyggad av skola i Gävle
Planer för nybyggnad av ny skolbyggnad på andra sidan Gavlehov.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.

Nybyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt äldreboende med ca 40 platser planeras.

Nybyggnad av bandyhall & konstgräsplan i Bollnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
I arenaområdet Gavlehov med omedelbar närhet till fotbollsarena, travbana och hockeyarena utvecklar RSS Nordic Development en helt ny och innovativ stadsdel tillsammans med Gävle kommun. Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden.

Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, etapp 1

Nybyggnad av Biltema i Hudiksvall

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.

Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle
En komplett bilanläggning med bilförsäljning, verkstad, reservdelar och däcksverkstad.

Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av bandyhall i Söderhamn
Avser rivning av befintlig bandyplan med läktare. En ny bandyhall byggs på samma plats. Hallen byggs ihop med befintliga omklädningsrum. Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer. Ovan entrébyggnad förbereds för framtida påbyggnad med en extra våning innehållande bl.a. restaurang.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4 mfl
Planer att bygga fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Det finns även en till prioriterad sträckning, mellan Kungsberget och Botjärn. Kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.

Nybyggnad av hyresrätter i Hudiksvall, etapp 1
30-40 lgh

Nybyggnad av förskola i Storvik
5 avdelningar.

Nybyggnad och rivning av badhus i Valbo
Avser ny badvattenreningsanläggning, upprustning av badhall samt uppdatering av tekniska försörjningssystem.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 37 st lägenheter.

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av industribyggnad till bostäder.

Ersättning och utökning av förskola i Gävle
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola för 140 barn samt personalutrymmen och tillagningskök. BTA för rivningen är totalt 773 m2 (Ett plan). BTA för nya förskolan är 949 m2 i två plan.

Nybyggnad av hotell i Ljusdal
Nybyggnad av hotell vid skidbacke/mountainbike bana på ca 12000 kvm.

Nybyggnad av koncepthotell i Furuvik
Hotell med 28 rum, byggs ihop med Furuviks Brygga.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt
Stängselåtgärder inom distrikt Mitt på följande sträckor: Hisnoret-Ornäs Avesta-Krylbo-Snickarbo Bomansberget-Gävle Brunflo-Ope Borlänge-Stora Tuna Falun-Österut

Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur söder ut. Planområdet är idag oexploaterat.

Nybyggnad av utställningslokal i Gävle
Nybyggnad av utställningslokal för järnvägsmuseet i Gävle. Sker parallellt med om- och tillbyggnaden på id: 1337476.

Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge
Placering: strax norr om Bollnäs. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Nya 46kV lednings-, transformator- och enkelbrytarfack. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt ny oljegrop för en av dem. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Nybyggnad av seniorvillor i Gävle
Söker tomt i Gävle samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.

Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tälle, Ljusdal
SABO - kombohus.

Nybyggnad av idrottshall i Hudiksvall
Ur investeringsbudget 2017-2020. Placering ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus.

Nybyggnad av väg och ombyggnad av rondell i Hudiksvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Alfta

Ombyggnad av väg 622 genom Segersta
Ny vägsträcka och vägport för väg 622 under järnvägen i Segersta samt bullerplank.

Nytt industriområde i Sandviken
Ett antal byggklara tomter, ca 20 000 kvm finns. Området ligger bredvid E16.

Nybyggnad av gång- och cykelväg Florhed-Söderhamn och Söderala
Cykelstråk längs väg 50/637 på sträckan Söderhamn-Söderala-Florhed. Ca 18 km lång sträcka, drygt 2,50 m bred. Väg 637, gång- och cykelväg i Söderala, sträckan Ina-E-center får en ny belyst gång- och cykelväg, en ny gång- och cykelpassage via Bersvägen/Hembygdsvägen för att koppla ihop Söderala via Hembygdsvägen och befintlig gång- och cykelväg med den nya delen till Ina-E-center, sträckan mellan väg 640/626 förbi Kinsta ska förbättras (huvudsakligen inom befintligt vägområde).

Nybyggnad av snickeri och tillverkningslokal i Hudiksvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.

Nya fritidshus på Malmudden Saltvik, Hudiksvall
Planer för anläggande av fritidshusområde.

Nybyggnad av sporthall i Hudiksvall

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka
Nybyggnad av kontor och personalbyggnad vid Ekogas anläggning i Forsbacka.

Nybyggnad av överföringsledning i Viksjöfors
Helsinge Vatten gör en del av sträckan och kommunen en annan.

Exploatering av område i Sandviken, Etapp 1-3
Etapp 1-3 görs 2017.

Nybyggnad av va-ledning på Öjeberget

Nybyggnad av strandpromenad samt gångbro i Gävle
Anläggande av 200-250 m strandpromenad samt 25-30 m gångbro.

Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.

Nybyggnad av småindustri eller kontor i Hudiksvall
Ca 4000 kvm tomt.

Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.

Nybyggnad av parkeringshus i Hudiksvall
Nybyggnad av parkeringsdäck på parkeringen bredvid idrottshallen.

Nybyggnad av badplats i Gävle, etapp 3
Omfattar ett familjebad med sandstrand.

Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.

Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 2
Förlängning av kyl-fryshusen.

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 1
I denna etapp ska en byggnad för kyl och frys uppföras. Ännu lite oklart hur stort.

Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.

Nybyggnad av lager i Gävle
Bygglov för nybyggnad av varmlager med solpaneler för självförsörjning.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och kontorslokaler.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 400 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 600 kvm.

Nybyggnad av företagshotell i Hedesunda

Nybyggnad av hantverkshus på Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av industrihus i Ovanåkers kommun

Exploatering för nytt industriområde i Sandviken

Förlängning av plattform i Ljusdal

Bredbandsutbyggnad i Sandviken
Bredbandsutbyggnad första etappen mellan Lem Nilses - Kungsgården.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1-3
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, delsträcka ej fastställd.

Exploatering av industriområde i Ersbo syd, Gävle
Avser exploatering inför nybyggnation.

Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Nybyggnad av kontor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: