Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gävleborgs län

Bollnäs (12)
Gävle (124)
Hofors (1)
Hudiksvall (57)
Ljusdal (27)
Nordanstig (12)
Ockelbo (3)
Ovanåker (31)
Sandviken (21)
Söderhamn (21)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 276 st.

Nybyggnad av bostäder, skola och äldrebostäder i Hemlingby
Ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder planeras i etapp 1.

Nybyggnad av vindkraftverk vid Högkölen
Avser nybyggnad av 18 st turbiner på Högkölens vindpark cirka 15 km sydväst om Färila. OX2 är Nätägare i vindparken och Ellevio äger anslutningsnätet.

Nybyggnad av containerhamn i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Kanalhuset, Sockertoppshuset och Stuvarehuset.

Nybyggnad av äventyrsbad i Järvsö

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby
Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Nybyggnad av friidrotts- och sportarena i Sätra
Total BYA 15 000 kvm. Friidrotts- och sportarena. Friidrottshallen rymmer runt 1000 åskådare, en löparbana på 200m, sprintbanor på 60 och 110 meter och dessutom utrymmen för stavhopp, längdhopp, kulstötning, spjut och slägga, höjdhopp, tresteg. Arenan innehåller också en större sporthall med plats för 2200 personer. Slutligen inryms även en normalstor sporthall med en mindre läktare för 200 personer.

Nyb av flerbostadshus och stadsradhus på Södertull i Gävle
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter. Södra Kungsgatan/Flemingsgatan. 89 lägenheter och 5 stadsradhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nytt länscenter för barn & ungdomssjukvård i Gävle
Planer finns på ett länscenter för rehabilitering och habilitering. Placering ej klar, Gävle eller Sandviken finns med i utredningarna.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggad av skola i Gävle
Planer för nybyggnad av ny skolbyggnad på andra sidan Gavlehov.

Nybyggnad av vindkraftverk i Kilafors
Projektet avser nybyggnad av 25 vindkraftverk (3 MW) 180 meter höga.

Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter och trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i form av trygghetsboendeform och ungefär 100 vanliga hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av ca 60-65 lägenheter i 12 våningar. Säljsläpp under maj 2017.

Nybyggnad av bostäder i Bollnäs
Nybyggnad av 70-80 hyreslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
I arenaområdet Gavlehov med omedelbar närhet till fotbollsarena, travbana och hockeyarena utvecklar RSS Nordic Development en helt ny och innovativ stadsdel tillsammans med Gävle kommun. Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden.

Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle
En komplett bilanläggning med bilförsäljning, verkstad, reservdelar och däcksverkstad.

Nytt spår över näringen vid Gävle hamn
Ca 2 km.

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.

Exploatering för nytt bostadsområde i Hemlingby
Nya gator och va-ledningar för ca 400 bostäder.

Nybyggnad av vårdbostad i Sandviken
Nybyggnad av särskilt boende.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle etapp 5

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle
30-40 hus planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av affärshus på Medskog i Hudiksvall
Nybyggnad av lokaler för handel med hyresgäster: Rusta, Jula och ElGiganten.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4 mfl
Planer att bygga fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Det finns även en till prioriterad sträckning, mellan Kungsberget och Botjärn. Kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av bandyhall i Söderhamn
Avser rivning av befintlig bandyplan med läktare. En ny bandyhall byggs på samma plats. Hallen byggs ihop med befintliga omklädningsrum. Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer. Ovan entrébyggnad förbereds för framtida påbyggnad med en extra våning innehållande bl.a. restaurang.

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.

Exploatering för nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2
Kommer efter etapp 1: 1348451

Nybyggnad av radhus, kedjehus och villor i Hudiksvall

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av tandläkarmottagning i Hudiksvall
Nybyggnad av fastighet i två plan med lokaler för folktandvården på våning 2 och lokaler för caféverksamhet, gym och träningslokaler för Hudiksvalls ju-jutsu klubb i bottenvåningen.

Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.

Nybyggnad av vindkraftverk vid Överälve
Ca 6 verk planeras.

Ersättning och utökning av förskola i Gävle
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola för 140 barn samt personalutrymmen och tillagningskök.

Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs län

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt
Stängselåtgärder inom distrikt Mitt på följande sträckor: Hisnoret-Ornäs Avesta-Krylbo-Snickarbo Bomansberget-Gävle Brunflo-Ope Borlänge-Stora Tuna Falun-Österut

Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur söder ut. Planområdet är idag oexploaterat.

Nybyggnad av timmer/bioenergiterminal i Ljusdals kommun
Tegeltjär- Bräntaområdet eller Böle.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge
Placering: strax norr om Bollnäs. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Nya 46kV lednings-, transformator- och enkelbrytarfack. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt ny oljegrop för en av dem. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av student-/ungdomslägenheter/asylboende på Kungsbäck, Gävle, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter på Kungsbäck, Gävle, etapp 3

Nybyggnad av förskola i Storvik
5 avdelningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Detaljplanearbetet påbörjas eventuellt under 2014. 20-25 tomter. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av förskola i Söderhamn
För ca 100 elever.

Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.

Nybyggnad av stadsvillor eller radhus i Gävle
Ca 10 bostäder, radhus eller villor.

Nyb av överföringsledning och pumpstationer Färila-Ljusdal, etapp 1-3
Avser ny överföringsledning (TS250 och V250) mellan Färila och Ljusdal längs med Ljusnan. Ett antal delsträckor är utförda. I denna entreprenad ska ca 9,9 km VA-ledning förläggas där den största delen skall utföras med borrning. Entreprenaden består av 3st etapper.

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Näsviken

Utbyggnad av va-ledningar i Söderhamn etapp 2
Markentreprenad avseende VA-ledningsnät för Norrfjärd.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fridhem, Hudiksvall
Huset ska byggas i 2 plan med delvis källare.

Nybyggnad av servicebyggnad och campingstugor mm i Söderhamn
Ny reception/butik/restaurang ca 800 kvm, 170-190 nya campingtomter, campingstugor mm.

Nybyggnad av lägenhetshotell med restaurang i Järvsö
http://bergshotellet.se/

Nybyggnad av flerbostadshus i Alfta

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Avser nybyggnad av industribyggnad och skärmtak.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Delsbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Iggesund
Kommer att byggas som ett SABOs kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Edsbyn

Nybyggnad av snickeri och tillverkningslokal i Hudiksvall

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Håsta

Nybyggnad av gång- och cykelväg Florhed-Söderhamn och Söderala
Cykelstråk längs väg 50/637 på sträckan Söderhamn-Söderala-Florhed. Ca 18 km lång sträcka, drygt 2,50 m bred. Väg 637, gång- och cykelväg i Söderala, sträckan Ina-E-center får en ny belyst gång- och cykelväg, en ny gång- och cykelpassage via Bersvägen/Hembygdsvägen för att koppla ihop Söderala via Hembygdsvägen och befintlig gång- och cykelväg med den nya delen till Ina-E-center, sträckan mellan väg 640/626 förbi Kinsta ska förbättras (huvudsakligen inom befintligt vägområde).

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle
Nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma ytor, total ca 630 kvm BRA.

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka
Nybyggnad av kontor och personalbyggnad vid Ekogas anläggning i Forsbacka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus och fritidshus i Sörfjärden
Servicebyggnad för båthamn.

Nybyggnad av överföringsledning i Viksjöfors
Helsinge Vatten gör en del av sträckan och kommunen en annan.

Breddning av cykelfält vid Hamrångevägen i Hamrånge, C74
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Trödjevägen i Trödje, del C89

Nybyggnad av godsmottagning vid sjukhus i Söderhamn
Godsmottagning för att kunna hämta och ta emot varor, hantera sopsortering och återvinning.

Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.

Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.

Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter. Etapp 1: 1047278.

Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.

Nybyggnad av badplats i Gävle, etapp 3
Omfattar ett familjebad med sandstrand.

Ny museispårväg i Gävle
Planer för byggnation av en museispårväg på ca 3km.

Nybyggnad av cykelbana längs Furuviksvägen i Gävle, C31
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelväg i Hamrångebygden

Nyb av cykelbana längs Lundvägen/Hagaströmsvägen i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: