Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vansbro

Nybyggnad av LSS-boende i Vansbro
Projektet omfattar nybyggnad av 6 lägenheter, gemensamhetsytor, personalutrymmen, teknikutrymmen, tvättstuga och förråd. Fyra lägenheter kommer att användas för Lss-boendet och två lägenheter som korttidsboende. Till varje lägenhet skall en egen uteplats iordningställas. Solcellsanläggningen kommer att handlas upp som en egen entreprenad av beställaren.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Vansbro
Ansökan om bygglov för anordnande av utegym.
Nybyggnad av telestation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av elverk i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av reservkraftverk.
Nybyggnad av skärmtak i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av väderskydd.
Nybyggnad av värmestuga i Vansbro
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av värmestuga och dass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: