Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vansbro

Nybyggnad av vattenverk i Flögforsen, Vansbro
Avser uppförande av ett komplett vattenverk med tillhörande brunnsöverbyggnader, reservkraftaggregat samt en ca 4 km lång överföringsledning till Vansbro. Utöver detta tillkommer även mindre rivningsarbeten.

Nybyggnad av vattenverk i Vansbro
Nybyggnad av vattenverk, brunnshus och container samt höjning/förstärkning av tillfartsväg.

Nybyggnad för LSS-boende i Vansbro
Projektet omfattar nybyggnad av 6 enheter med personalutrymmen. Till varje lägenhet skall en egen uteplats iordningställas. Solcellsanläggningen kommer att handlas upp som en egen entreprenad av beställaren.

Ombyggnad av affärshus i Vansbro
Projektet avser produktions- och lagerlokaler.

Nybyggnad av lager i Vansbro
Nybyggnad av kallagerlokal på 1200 kvm.

Nybyggnad av telestation i Vansbro
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av mast i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av mast och teknikbodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: