Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Smedjebacken

Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Kommer att byggas i etapper och i den första etappen planeras det 16 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Smedjebacken
Avser nybyggnad av förskola. Omfattar 6-8 avdelningar med kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av ett SABO KOMBOhus med 37 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av kompostanläggning i Smedjebacken
Avser uppförande av kompostanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Smedjebacken
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av teknikbod för bredband/ fiber.
Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Smedjebacken
Ansökan om marklov ändrad användning från bilparkering till husbilsparkering, Ansökan om bygglov uppförande av sopskjul malmg. 14 Orion 3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: