Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Smedjebacken

Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Kommer att byggas i etapper och i den första etappen planeras det 16 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Smedjebacken
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra boendemöjligheter med närhet till sjön Övre Hillen.
Nybyggnad av industriområde i Smedjebacken
Detaljplanen möjliggör verksamheter i Röbacksområdet som ligger längs med Humbobergsvägen/Björsjövägen. Området är ca 100 ha stort och är i huvudsak obebyggd skogsmark.
Nybyggnad av förskola i Smedjebacken
Avser nybyggnad av förskola. Omfattar 6-8 avdelningar med kök.
Nybyggnad av bostäder i Smedjebacken
Detaljplaneärende. Förslag finns på nybyggnad av ca 13 bostäder vid sjön Haggen.
Nybyggnad av industri i Vad
Intresserade byggherrar är välkomna att kontakta planansvarig! Byggklar mark. Uppskattad start och kostnad.
Ny- och ombyggnad av el-/kraftledning i Ludvika
Avser ny- och ombyggnad av 12-0,4kV-nätet mellan Nybtgget till Kvarnsnäs samt Nor till Norsäng i Söderbärke, Smedjebackens kommun.
Nybyggnad av regionnät i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens anläggande av sjökabel Stora Tolvsbo 1:3,20:3,18:11,2:5.
Nybyggnad av regionnät i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens förläggning av mark- och sjökabel avseende harnäs 16:1, harnäs 3:7 och västansjö 6:26.
Nybyggnad av va-ledning i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens utbyggnad/ nyanläggning av kommunalt va avser fastigheterna vibberbo 6:2 med flera.
Nybyggnad av kompostanläggning i Smedjebacken
Avser uppförande av kompostanläggning.
Nybyggnad av lekplats i Smedjebacken
Avser ersättning av gammal gungställning med ny lekplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Smedjebacken
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av lokal för vedförvaring.
Nybyggnad av elverk i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Smedjebacken
Ansökan om marklov anläggande av 14 st parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: