Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Smedjebacken

Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Kommer att byggas i etapper och i den första etappen planeras det 16 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av ett SABO KOMBOhus med 37 hyresrättslägenheter.

Uppförande av enskilda bostadshus i Hagge, Smedjebacken
Området är lämpligt för bostäder. Enligt plan föreslås 13 enskilda bostadshus i en våning eller soutterängvåning. För att genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs inom planområdet. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av va-försörjning i Smedjebackens kommun
Objektet avser nybyggnad av kommunala dricksvatten- och spillvattenledningar i tre delområden i Smedjebackens kommun: Lillängsvägen, Fanrö och Harnäs.

Nybyggnad av industrihus i Smedjebacken
Avser även Västerby 22:1, 22:42-22:44.

Anläggande av konstgräsplan för fotboll i Smedjebacken

Upprustning av skolgård i Smedjebacken
Upprustning av skolgården samt förslag finns även på uppförande av en multisportarena på skolgården.

Nybyggnad av pensionärsbostad i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av ved- och virkesförråd med skjutportar.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Smedjebacken
Ansökan om bygglov uppförande av bullerskyddskärm.

Nybyggnad av förskola i Smedjebacken
Ansökan om tidsbegränsat bygglov uppförande av moduler avseende 2 förskoleavd.

Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om tidsbegränsat bygglov nytt bygglov för befintligt förrådstält.

Nybyggnad av danslokal i Smedjebacken
Ansökan om bygglov ersättningsbyggnad för nedbrunnen danspaviljong.

Nybyggnad av cistern i Smedjebacken
Ansökan om bygglov för dieselcistern samt oljeavskiljare.

Nybyggnad av enbostadshus i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: