Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Smedjebacken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Kommer att byggas i etapper och i den första etappen planeras det 16 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Smedjebacken
Detaljplaneärende. Förslag finns på nybyggnad av ca 13 bostäder vid sjön Haggen.
Nybyggnad av industri i Vad
Intresserade byggherrar är välkomna att kontakta planansvarig! Byggklar mark. Uppskattad start och kostnad.
Ny- och ombyggnad av el-/kraftledning i Ludvika
Avser ny- och ombyggnad av 12-0,4kV-nätet mellan Nybtgget till Kvarnsnäs samt Nor till Norsäng i Söderbärke, Smedjebackens kommun.
Upprustning av skolgård i Smedjebacken
Avser nybyggnad av skolgård. Den befintliga gården skall rivas och en ny byggas upp. En multi sportarena skall monteras på konstgräsmatta plus ett antal lek och sportutrustningar på fallskyddsunderlag. Platt ytor, kantsten och ny asfalt ska läggas samt ny belysning och dagvattenhantering.
Nybyggnad av regionnät i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens anläggande av sjökabel Stora Tolvsbo 1:3,20:3,18:11,2:5.
Nybyggnad av regionnät i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens förläggning av mark- och sjökabel avseende harnäs 16:1, harnäs 3:7 och västansjö 6:26.
Nybyggnad av va-ledning i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens utbyggnad/ nyanläggning av kommunalt va avser fastigheterna vibberbo 6:2 med flera.
Nybyggnad av lekplats i Smedjebacken
Avser ersättning av gammal gungställning med ny lekplats.
Nybyggnad av regionnät i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens anläggande av sjökabel.
Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av lokal för vedförvaring.
Nybyggnad av elverk i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Smedjebacken
Ansökan om marklov anläggande av 14 st parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: