Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Säter

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.

Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.

Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.

Nybyggnad av lager i Säter
Solvarbo 19:40 - nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).

Nybyggnad av industrihus i Säter
Landa 18:2 - nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av telestation i Säter
Mora 8:76 - nybyggnad av torn och teknikbod (site nb64981a).

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Nedernora 1:113 - nybyggnad av transformatorstation el, strandskyddsdispens.

Nybyggnad av radiomast i Säter
Arkhyttan 8:16 nybyggnad av radiomast och teknikbod (site 80331d).

Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).

Nybyggnad av garage i Säter
Bladet 5 - nybyggnation av rullstolsgarage Bladet 5,Enen 2.

Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Enbacka 1:27 - nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Enbacka 19:193 - rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 16:5 - nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 7:3 - nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Säter
Övre heden 9:131 - nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: