Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Säter

Nybyggnad av flerbostadshus
Uppförande av 75 lägenheter. /Sabo kombohus/
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet avser nybyggnad av ett nytt särskilt boende med plats för 60 personer med möjlighet till utbyggnad vav 40 platser.
Nybyggnad av idrottshall i Säter
Idéförslag finns på nybyggnad av en sporthall. Beslut saknas.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Nybyggnad av vattenverk för ca 20-25 hushåll.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 (del av) - nybyggnad av slogbod.
Nybyggnad av toalett i Säter
Säter 4:5 - ljusterns badplats - tidsbegränsat bygglov för toalettbyggnad samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Uggelbo 12:3 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Säter
Kullsveden 1:16 - nybyggnad av lagertält samt anordnande av parkering och upplag, samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av lager i Säter
Liljan 2 - tidsbegränsat bygglov gällande nybyggnad av plasthall för tillfälligt förvaringsutrymme.
Nybyggnad av garage i Säter
Mora 44:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (garagelänga, carport och kallförråd).
Nybyggnad av förråd i Säter
Myran 4 - rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Säter
Fäggeby 35:2 - nybyggnad av komplementbyggnad (arbetsbod och wc).
Nybyggnad av driftledning i Säter
Ingvarshyttan 2:7, gussarvshyttan 28:10, björänget 6:1, björänget 11:2 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: