Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Säter

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Nybyggnad av industrihus i Säter
Landa 18:2 - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Säter
Solvarbo 19:40 - nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 16:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av toalett i Säter
Säter 4:5 - ljusterns badplats - tidsbegränsat bygglov för toalettbyggnad samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Säter
Övre heden 9:131 - nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon.
Nybyggnad av garage i Säter
Mora 44:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (garagelänga, carport och kallförråd).
Nybyggnad av telestation i Säter
Mora 8:76 - nybyggnad av torn och teknikbod (site nb64981a).
Nybyggnad av förråd i Säter
Myran 4 - rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Enbacka 1:27 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Enbacka 19:193 - rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: