Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Säter

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter.

Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Nedernora 1:113 - nybyggnad av transformatorstation el, strandskyddsdispens.

Nybyggnad av radiomast i Säter
Arkhyttan 8:16 nybyggnad av radiomast och teknikbod (site 80331d).

Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).

Nybyggnad av garage i Säter
Bladet 5 - nybyggnation av rullstolsgarage Bladet 5,Enen 2.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 7:3 - nybyggnad av återvinningsstation.

Fiberblåsning och dokumentation för Österby byalag, Gustafs bredbandsprojekt
Upphandlingen omfattar: Färdigställande av kanalisation avseende en bit luftledning. Blåsning, svetsning och terminering av fiberkabel. Dokumentation av fibernätet utifrån den GPS-inmätning som redan gjorts.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: