Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Säter

Nybyggnad av flerbostadshus
Uppförande av 75 lägenheter. /Sabo kombohus/

Exploatering för nybyggnad av bostäder i Säter

Exploatering för nybyggnad av bostäder i Stora Skedvi
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Avser 5-6 lägenheter.

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter.

Nybyggnad av vattentorn i Säter
Detaljplanen görs för att nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas. Gällande detaljplan medger endast byggnation på den yta där det befintliga vattentornet står. Detta gör det omöjligt att uppföra en ny vattenreservoar samtidigt som det befintliga vattentornet är i drift under byggnationen. Därför måste en ny detaljplan tas fram.

Nybyggnad av industrihus i Säter
Landa 18:2 - nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av lager i Säter
Solvarbo 19:40 - nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).

Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 7:3 - nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Nedernora 1:113 - nybyggnad av transformatorstation el, strandskyddsdispens.

Nybyggnad av radiomast i Säter
Arkhyttan 8:16 nybyggnad av radiomast och teknikbod (site 80331d).

Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).

Nybyggnad av garage i Säter
Bladet 5 - nybyggnation av rullstolsgarage Bladet 5,Enen 2.

Fiberblåsning och dokumentation för Österby byalag, Gustafs bredbandsprojekt
Upphandlingen omfattar: Färdigställande av kanalisation avseende en bit luftledning. Blåsning, svetsning och terminering av fiberkabel. Dokumentation av fibernätet utifrån den GPS-inmätning som redan gjorts.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: