Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Säter

Nybyggnad av förskola i Stora Skedvi, Etapp 1-3
Etapp 1 omfattar nybyggnad av förskola med plats för 72 barn med möjlighet till ytterligare 18 barn. Förskolan ska byggas i 2 plan, där plan 2 även kommer att innehålla skollokaler. Etapp 2 omfattar ombyggnad av skolan Stora Skedvi. Skolan ska byggas om för att ge plats för minst 200 elever. Gymnastiksalen inom skolan byggs om till skolsalar på ett plan. Nytt plan är avsett att rymma skolsalar i framtiden och ska ställas i ordning som ett stort utrymme, användbart som t.ex. samlingssal.Etapp 3 omfattar nybyggnation av en mindre gymnastikhall för skolans behov. Efter senare beslut kan komma att byggas en fullstor hall.

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter.

Nybyggnad av lager i Säter
Solvarbo 19:40 - nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).

Nybyggnad av industrihus i Säter
Landa 18:2 - nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Nedernora 1:113 - nybyggnad av transformatorstation el, strandskyddsdispens.

Nybyggnad av radiomast i Säter
Arkhyttan 8:16 nybyggnad av radiomast och teknikbod (site 80331d).

Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).

Nybyggnad av garage i Säter
Bladet 5 - nybyggnation av rullstolsgarage Bladet 5,Enen 2.

Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 7:3 - nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: