Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Rättvik

Nybyggnad av vindkraftverk i Rättvik/Ovanåker
Uppförande av 80 vindkraftverk med en effekt om 240 MW Broboberget ligger på gränsen mellan Rättviks och Ovanåkerskommuner. Huvuddelen av vindkraftverken är placerade i Rättviks kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Rättvik
Uppförande av vindkraftspark om 35 vindkraftverk med en effekt om 105 MW.

Anläggande av vattentäkt i Rättvik
Igångsättning tidigast hösten 2018.

Nybyggnad av maskinhall i Rättvik
Planer finns på nybyggnad av en maskinhall, kontor och personalutrymmen.

Nybyggnad av skatepark i Rättvik
Detaljplaneändring erfordras.

Anläggande av infartsväg i Rättvik
Projektet avser upprustning av befintlig infart till Furudals återvinnigscentral i Rättviks kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: