Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Orsa

Nybyggnad av enbostadshus i Orsa
Projektet ligger på is. Uppskattad start och kostnad.

Iordningställande av exploateringsväg i Skattungbyn, Orsa
Iordningställande av angöringsväg med tillhörande vattenförsörjning för nyexploaterade tomter i Skattungbyn.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Orsa
Bygglov för nybyggnad snabbladdningsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: