Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Orsa

Om- och nybyggnad av väg mellan Vattnäs-Trunna
Nysträckning Vattnäs-Vångsgärde (antal körbanor 2+1), 1,1 km i befintlig sträckning Vångsgärd-Holen (antal körbanor 1+1), nysträckning Holen-Trunna (antal körbanor 2+1). Mitträcken, parallellvägar/gc-vägar ca 5-6 km. Totalt 7,1 km lång sträcka.
Nybyggnad av idrottsplats i Orsa
Strandskyddsdispens för anläggande av multiskidbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Orsa
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Orsa
Bygglov för domartorn med förråd.
Nybyggnad av carport i Orsa
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av pumpstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av pumphus samt rivning av befintligt pumphus.
Nybyggnad av telestation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för stadsnätet.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Orsa
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: