Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mora

Nybyggnad av vårdcentral i Mora
Projektet avser nybyggnad av vårdcentral med en yta på 2500 m2 i 4 plan samt källare.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Projektet avser ett nytt bostadsområde i Mora med attraktivt läge nära vattnet. Måmyren är ett helt nytt bostadsområde i Mora som ska bebyggas. Projektet avser markanvisning för nybyggnation av flerbostadshus. Fokus ligger på hög kvalitet i arkitektur och med hållbarhet som ledstjärna. Måmyren är, förutom villatomter, uppdelat i 2 tomter för flerbostadshus/radhus/kedjehus samt 4 tomter avseende flerbostadshus. Storleken på dessa är mellan 2 000 m² - 4 700 m². Byggstart är möjlig redan under hösten 2017. Se mer på http://mora.se/mamyren
Nybyggnad av mottagning vid Mora Lasarett
Avser en ny mottagningsbyggnad vid Mora lasarett.
Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett.
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar.
Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Projektet omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt 2 carportar med totalt 16 p-platser inklusive lägenhetsförråd samt en separat byggnad för tvättstuga och undercentral.
Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler för ögon- och medicinklinikerna mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering för kommande industriområde.
Utbyggnad av VA-nät (LTA) till Ryssa i Mora
Uppdraget omfattar i etapp 1 utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 95 småhus i byn Ryssa samt överföringsledningar till befintligt kommunalt VA-nät i södra Vika. Etapp 2 omfattar utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 45 småhus i byn Borstnäs.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad på Älvstigen i Mora.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Utbyte av kulvertsystem för värme- och vattensystem i Mora
Projektet avser utbyte av befintlig värmekulvert och kallvattenledning i mark. Berört område är Hallonstigen samt Odonstigen i Mora.
Anläggande av viltstängsel vid flygplats
Avser anläggande av viltstängsel vid Mora/Siljan flygplats.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage/förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Bonäs 340:1,345:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av elverk i Mora
Bygglov för nybyggnad och installation av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Mora
Avser uppförande av en barack för utbildning på skola i Mora.
Nybyggnad av bastu i Mora
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: