Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Malung-Sälen

Utbyggnad av flygplats i Sälen
45 meter bred och 2,5 km lång landningsbana. De befintliga byggnaderna måste rivas och ersättas av nya. Även vägen mellan Rörbäcksnäs och Sälen måste dras om. Alla tillstånd klara. Byggstart sker så snart erforderlig finansiering erhållits.
Nybyggnad av restaurang mm i Malung
Detaljplanen är godkänd. Planer finns på flyttning av infartsväg, nybyggnad av restaurang, skidshop samt 5 bostadshus med 4 lägenheter/hus.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Malung-Sälen
Tidiga planer. Framflyttad byggstart.
Nybyggnad av fritidslägenheter i Kläppen
Projektet omfattar nybyggnad av 12 stycken bostadsrättslägenheter med upp till storlek på 73 kvm. Ingick tidigare i objekt 1017122.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kläppen
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Kläppen.
Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen. Objektet är beläget ca 4 km norr om Sälen by.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st fritidshus (16 lägenheter) i 2 våningar samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av frididshus i Sälen
Detaljplanearbete. Avser planläggning för ett 50-tal nya fritidsbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Sälen
Detaljplaneärende. Projektet avser nybyggnad av 4 parhus. Kontakta byggherren för ytterligare information. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av grupphus i Malung
Nybyggnad av lägenheter på Transtrands Kronopark. Avser 1 huskropp med 6 lägenheter.
Nybyggnad av markanläggning i Malung
Grundläggning av handels- och terminalområde.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 17 st fritidshus (48 lgh) Västra Sälen 5:572-579, 5:580- 588.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st fritidshus samt bygglovsbefriad tillbyggnad 3 st fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Malung
nybyggnad av 5 st fritidshus (16 lgh).
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av drivmedelscistern.
Nybyggnad av scen i Malung
Nybyggnad av flera småhus (scen, läktare, lekhus).
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt rivning av bef byggnad samt bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gäststuga i Malung
Nybyggnad av 3 st gäststugor.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Nybyggnad av soprum i Malung
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod och transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av två brunnöverbyggnader.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av två transformatorstationer Grimsåker 17:12, Västra Sälen 4:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av två transformatorstationer Rörbäcksnäs 2:11, Grimsåker 90:1.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad fritidshus samt rivning av bef bygnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: