Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Malung-Sälen

Tillbyggnad av flygplats i Sälen
Avser nybyggnad av remotetower (flygtorn), meterologiutrustning, banljus, glykolreningsanläggning samt elinstallationer och infrastruktur under mark vid Scandinavian Mountains Airport.
Uppförande av vindkraftverk i Malung
Uppförande av 38 vindkraftverk fördelat på 6 höjdområden sydväst om Malung. Projektet är ett samarbete med Eolus vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen. Objektet är beläget ca 4 km norr om Sälen by.
Nybyggnad av gäststuga i Malung
Nybyggnad av 18 st fritidshus Rörbäcksnäs 20:513-20:520, 20:547-20:556 samt bygglovsbefriad nybyggnad av 18 st gäststugor Rörbäcksnäs 20:513-20:520, 20:547-20:556.
Nybyggnad av reservoar i Sälen
Nybygggnad av VA-anläggning, Hörgreservoar/tryckstegring.
Nybyggnad av restaurang i Sälenfjällen
Detaljplaneärende. Syftet med planförslaget är att ändra gällande detaljplan så att en tvåvåningsbyggnad får uppföras i planens västra del (restaurang Ravinen) samt höja den tillåtna nockhöjden i planens östra del (restaurang Rådhuset).
Nybyggnad av vattenreservoar i Sälen
Avser nybyggnad av dricksvattenproduktion vid Campingen.
Nybyggnad av vattenreservoar i Sälen
Avser nybyggnad av dricksvattenproduktion vid Sälens Vattenverk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Malungs ishall
Avser nybyggnad av omklädningsrum i Malungs ishall. Yta: 13,5 x 9 kvm.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 13 st fritidshus Transtrands Kronopark 1:393-1:405 samt bygglovsbefriad tillbyggnad av 13 st fritidshus Transtrands Kronopark 1:393-1:405 .
Nybyggnad av värmeverk i Malung
Nybyggnad för ny pelletsanläggning av värmeanläggning.
Nybyggnad av parhus i Malung
Nybyggnad av 2 st tvåbostadshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 4 st fritidshus (8 lägenheter).
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av cistern för flygbränsle.
Nybyggnad av enbostadshus i Malung
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef byggnad och uppförande av attefallshus.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus och installation av braskamin.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av värmestuga (delning och flytt av bef byggnad).
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av nyckelkur.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av skidförråd.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av skoter/skidbod.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak vid kyrka.
Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av två st fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av automatstation i Malung
Tidsbegränsat lov för uppförande av dieseltank.
Nybyggnad av mast i Malung
Uppförande av 36 m hög rörmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av 2 st transformatorstationer.
Nybyggnad av markanläggning i Malung
Marklov för sluttäckning av deponi.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: