Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Malung-Sälen

Nybyggnad av fritidsbostäder i Malung-Sälen

Ny- och ombyggnad av väg, Malung-Sälen delen Östra Tandö-Bu
Projektet avser trafiksäkerhets-och framkomlighetsåtgärder på en ca 7 km lång sträcka.

Nybyggnad av lägenhetshotell och p-garage i Lindvallen

Nybyggnad av restaurang mm i Malung
Detaljplanen är godkänd. Planer finns på flyttning av infartsväg, nybyggnad av restaurang, skidshop samt 5 bostadshus med 4 lägenheter/hus.

Nybyggnad av bostäder i Kläppen, Transtrand
Beställare=markägare. 40+20 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av skidnära bostäder i Sälen
Blandad bebyggelse. 30-40 byggrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kläppen
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Kläppen.

Nybyggnad av fritidshus i Malung

Nybyggnad av fritidslägenheter i Kläppen
Projektet omfattar nybyggnad av 12 stycken bostadsrättslägenheter med upp till storlek på 73 kvm. Ingick tidigare i objekt 1017122.

Nybyggnad av aktivitetscenter i Malung
Projektet avser nybyggnad/anläggande av ett aktivitetscenter/fritidsområde, en byggnad på 650 kvm innehållande konferens/lektionslokaler, kontor, omklädningsrum, kök mm. Markyta; 40 hkt.

Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Byggstart planeras för maj 2017.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 36 fritidshus.

Nybyggnad av bostäder i Sälen
Detaljplaneärende. Projektet avser nybyggnad av 4 parhus. Kontakta byggherren för ytterligare information. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Projektet är vilande. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av panncentral i Sälen
Bygglov sökt. Inga beslut tagna.

Nybyggnad av lager/tält i Malung
Nybyggnad av lager i form av ett tält.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 8 st fritidshus Västra Sälen 5:605, 5:606, 5:611-5:615, 5:618.

Nybyggnad av grupphus i Malung
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus Transtrands Kronopark 1:243, 1:274-1:278.

Nybyggnad av cistern i Malung
Montering av ovanjordisk cistern för 10 m3 AdBlue.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöstation.

Nybyggnad av scen i Malung
Nybyggnad av scen.

Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av telestation i Malung
Bygglov och strandskyddsdispens för teknikbod och radiomast.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: