Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ludvika

Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika

Nybyggnad av fritidshus i Säfsen, etapp 3 m fl

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Ludvika

Nyb av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika, et 1

Nybyggnad av fritidshus i Solberget, Säfsbyn

Nybyggnad av sjöledning mellan Ludvika och Snöå

Anläggande av reservvattenledning i Ludvika

Byte av Kajbron i Ludvika

Nybyggnad av bostäder i Ludvika

Markarbete vid Väsmanstrand

Optoförläggning i Ludvika kommun

Nybyggnad av industribyggnad i Ludvika

Anläggande av gångtunnel Stensveden i Ludvika

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika

VA-ledningar Grängesberg (Spendrups)

Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Ludvika

Lyviksbergets Industriområde

Cirkulationsplats Gamla Bangatan

Ny gatubelysning vid gc-väg Laggarudden-Brunnsvik

Nyb av exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde,Etapp1

Nybyggnad av industrihus i Ludvika

Laggarudden

Nybyggnad av gc-väg i Ludvika

Nybyggnation av lekplats vid Kasttjärn

Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika

Nybyggnad av park i Ludvika

VA-ledning Torpudden

Nybyggnad av transportlift i Säfsbyn

Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika

Nybyggnad av elverk i Ludvika

Nybyggnad av paviljong i Ludvika

Nybyggnad av sprinklertank i Ludvika

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika

Nybyggnad av lager i Ludvika

Anläggning av nya parkeringsplatser i Ludvika

Laddningsstationer för el-bilar, Folkets Hus, Gonäsvägen, Stadshuset

Resecentrum

Ny gatubelysning vid gc-väg Lindvägen-Parkskolan

Byte av grind, del av staket vid Malmenskolan, Grängesberg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: