Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ludvika

Nybyggnad av villor i Ludvika
Planer finns på 60 egnahem.
Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Markarbete vid vattenverk i Ludvika
Avser markarbete vid vattenverket i Fredriksberg, nergrävning av långsamfilter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Erhållet markanvisning. Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Markarbeten utförs preliminärt i egen regi. Dricksvattenledning.
Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika
Avser anläggande av gc-väg med belysning.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnaden uppföres i ett plan med entresol som kommer att inrymma kontorslokaler.
Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika
Projektet avser två utomhusbanor.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov utemiljö kyrkskolan.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov förskoleverksamhet 2017 - 2020.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov parkering 2017-05-15 - 2022-05-15.
Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tält, by 638.
Nybyggnad av carport i Ludvika
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation, by 705.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Laritstorp 6:27, Laritstorp 6:27, Grängesberg 1:126.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad tre transformatorstationer Norrvik 8:11 (2 st), Sörvik 17:12.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: