Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ludvika

Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 350 elever samt tillhörande yttre skolmiljö. Byggnaden uppföres i 2 plan samt fläktrum på vind.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 46 1-3 rumslägenheter modell mindre. Ettor och tvåor och ev någon trea samt parkeringsplatser för bil och cykel. Innan byggnationen kan påbörjas, måste befintlig fastighet på tomten rivas.

Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.

Byte av Kajbron i Ludvika
Projektet avser rivning av befintlig bro, nybyggnad av en 8,5+3 meter och 22 meter lång bro över bangården för att möjliggöra mötande trafik samt en separerad gång- och cykelbana. Även byte av kontaktledning. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.

Optoförläggning i Ludvika kommun

Nybyggnad av industribyggnad i Ludvika

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Erhållet markanvisning. Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.

Anläggande av gångtunnel Stensveden i Ludvika
GC-port. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Kontaktledningsarbeten på sträckan Borlänge-Ludvika
Km 69+567, 3500-3304-1.

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Ludvika
Nybyggnad av lackeringsverkstad, 450 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnaden uppföres i ett plan med entresol som kommer att inrymma kontorslokaler.

Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika
Avser anläggande av gc-väg med belysning.

Laggarudden

Nybyggnation av lekplats vid Kasttjärn

Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika
Projektet avser två utomhusbanor.

VA-ledning Torpudden

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation, by 705.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Grängesbergs Gruvallmänning 1:60, Grängesberg 1:127.

Nybyggnad av nätstation i Ludvika
Bygglov nätstation.

Nybyggnad av servering i Ludvika
Bygglov säsongsbaserad sommarservering 20170401-20171031.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad av bullerplank.

Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av kiosk i Ludvika
Bygglov nybyggnad av säsongsbaserad kiosk.

Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.

Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tält, by 638.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av carport i Ludvika
Bygglov nybyggnad carport.

Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov nybyggnad cistern.

Resecentrum

Ny gatubelysning vid gc-väg Lindvägen-Parkskolan

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: