Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 350 elever samt tillhörande yttre skolmiljö. Byggnaden uppföres i 2 plan samt fläktrum på vind.
Nybyggnad av hotell- och spaanläggning i säfsen
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Ekologisk anläggning. Projektet uppföres i ett källarplan + souterrainvåning + 2 plan. Totalt 90 rum. Ca 1500 kvm/plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att göra området för fler bostäder så att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses. Området bedöms vara attraktivt för bostäder genom att det både är sjönära och ligger inom Ludvika tätort.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark. Byggnation för parkeringshuset finns på projektid: 1486836.
Nybyggnad av parkeringshus i Ludvika
Avser nybyggnad av parkeringshus i Ludvika Centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en yta inom fastigheten Valla 6. I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande till de två byggnader som finns inom Valla 6, men denna har inte blivit bebyggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lättillgängligt område längre ifrån de befintliga byggnaderna.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage med plats för ca 34 bussar, carportar för mindre fordon samt förrådsbyggnader. Byggnaden inrymmer även verkstad, tvätt/städ samt kontorslokaler, omklädningsrum etc. Objektet är beläget på Björnmossevägen 1 i Gonäs.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Totalt planeras att bygga 56 lägenheter i två etapper. 28 lägenheter byggs i varje etapp.
Nybyggnad av enbostadshus i Ludvika
Planer finns för nya bostäder på Hammarbacken i Ludvika. Omfattning oklar.
Utveckling av Väsmanstrand, Ludvika
Avser utveckling av stadsdel Väsmanstrand. Uppförande av strandbrygga, ny belysning, ny aktivitetspark och så småningom nya bostäder finns med i planerna.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av stödboende i Ludvika
Avser nybyggnad av psykiatriboende för yngre personer, ca 6 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Nybyggnad av flerbostadshus med tre etagelägenheter.
Nybyggnad av affärshus och konferenslokal i Ludvika
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Projektet avser en ny eventlokal som ska inrymma bla butiks- och konferenslokaler. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Avser nybyggnad av industribyggnad, by 730 oljecentral.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Nybyggnad av en förskola i Gonäs. Omfattning oklar.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde, Etapp 1
Entreprenaden som konsulten skall upphandla omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1, vilken upphandlingen avser. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.
Nybyggnad av gc-väg i Ludvika
Upptaget i investeringbudet.
Nybyggnad av skidbacke i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av nedfart i Solberget
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Byggstart om 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stolslift på Solberget
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Byggstart om ca 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Nybyggnad av topprestaurang. Byggstart om 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Ny grusplan i Epadalen, Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ludvika
Avser omklädningsrum och dusch.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad luthantering.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation Rävvåla 4:6,Östra Olsjötorpet 2:1.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tälthall och personalutrymme Grängesbergs Gruvallmänning 1:254.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Bygglov parkering/stängsel.
Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov pluggrensningsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av staket i Ludvika
Bygglov upplag/staket.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad 3 st förråd/uteklassrum nya marnässkolan.
Nybyggnad av kallförråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Nybyggnad 3 förråd/uteklassrum nya Marnässkolan.
Nybyggnad av skola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov av moduler vid lorensbergaskola 2018-01-01 - 2019-12-31.
Ny belysning vid GC-väg i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Uppförande av staket mot järnväg i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: