Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ludvika

Nybyggnad av villor i Ludvika
Planer finns på 60 egnahem.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage samt carportar för mindre bussar.
Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Uppförande av vindkraftverk i Grängesberg
Uppförande av 3 vindkraftverk med minst 3 MW effekt per verk.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Nybyggnad av flerbostadshus med tre etagelägenheter.
Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Markarbeten utförs preliminärt i egen regi. Dricksvattenledning.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov förskoleverksamhet 2017 - 2020.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov parkering 2017-05-15 - 2022-05-15.
Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov utemiljö kyrkskolan.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Laritstorp 6:27, Laritstorp 6:27, Grängesberg 1:126.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad tre transformatorstationer Norrvik 8:11 (2 st), Sörvik 17:12.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation enbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ändrad användning av fd. vårdboende till förskoleverksamhet samt nybyggnad av lekplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: