Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Leksand

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Avser uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Projektet ligger vilande. Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser rivning av ett 15 kvm hus samt nybyggnad av ett magasin och en handelslokal.
Nybyggnad av transformator i Leksand
Avser att transportera och montera krafttransformator 55/11 kV, 25/32,5 MVA till driftfärdigt skick. Uppställning sker i ny transformatorgrop som ingår i annan entreprenad.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.
Nybyggnad av maskinhall i Leksand
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Anläggande av cykelparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Leksand
Nybyggnad av hopptorn/free-jumpaktivitet.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerhall, tillfälligt lov.
Nybyggnad av soprum i Leksand
Nybyggnad av soprum/miljörum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: