Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Leksand

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Avser uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av elevbostäder i Leksand
Projektet omfattar uppförande av 4 flerbostadshus i 2 våningar med totalt 39 stycken lägenheter. Projektet kan komma att upphandlas/genomföras i 2 etapper. Anbud skall avges på 2 alternativa genomföranden. Alternativ 1: Hela projektet genomförs i 1 etapp. Hus A, B, C och D. Alternativ 2: Projektet uppdelat i 2 etapper, med etapp 1 för hus A och B. Etapp 2 för hus C och D skall lämnas som 2 optionspriser. Optionspris 1: Med beslut om byggstart av etapp 2 före 2017-06-01. Optionspris 2: Med beslut om byggstart av etapp 2 med en byggstart före 2019-01-01.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Projektet ligger vilande. Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837. Bygglov har erhållets. Byggstart sker när tillräckligt många lägenheter har sålts. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av gc-väg mellan Västanvik-Karlsarvet, etapp 2
Ca 1,1 km lång.

Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön
Planerat osäkert projekt för nybyggnad av bostäder där Gula Villan tidigare stod. Ev detaljplanändring krävs.

Nybyggnad av konferenslokal i Leksand
Överklagat till Mark och Miljödomstolen. Uppförande av konferenslokal. Planer i tidigt skede. För ytterligare information kontakta inkopplat företag.

Uppställning av skolmoduler till gymnasiet i Leksand
Modulen/modulerna ska innehålla 3 st klassrum med plats för 25 elever samt en lärare vardera, toalettgrupp samt möjligheten att ta sig mellan klassrummen utan att gå ut ur modulerna.

Nybyggnad av helikopterhangar i Leksand
Nybyggnad av hangar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser, samt garage och uthus/förråd.

Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.

Nybyggnad av äventyrsbad i Leksand
Nybyggnad av flytande hinderbana i siljan.

Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Grytnäs S:4,30:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Sundsnäs 9:6,15:1.

Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av servicebyggnad, schaktning för p-platser.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Leksand
Nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon/bilar.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.

Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Rivning samt nybyggnad av gäststuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: