Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Leksand

Nybyggnad av flerbostadshus, villor, radhus, förskola m.m i Noret, Leksand
Avser nybyggnad av förskola, flerbostadshus, radhus, villor m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av elevbostäder i Leksand
Projektet omfattar uppförande av 4 flerbostadshus i 2 våningar med totalt 39 stycken lägenheter. Projektet kan komma att upphandlas/genomföras i 2 etapper. Anbud skall avges på 2 alternativa genomföranden. Alternativ 1: Hela projektet genomförs i 1 etapp. Hus A, B, C och D. Alternativ 2: Projektet uppdelat i 2 etapper, med etapp 1 för hus A och B. Etapp 2 för hus C och D skall lämnas som 2 optionspriser. Optionspris 1: Med beslut om byggstart av etapp 2 före 2017-06-01. Optionspris 2: Med beslut om byggstart av etapp 2 med en byggstart före 2019-01-01.

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 806848. Huset uppföres i 2 våningar med loftgång. Lägenheterna finns i storlekarna 4 rum och kök på 99-105 kvm samt 2 stycken vindsvåningar på 5 rum och kök på ca 150 kvm. Alla lägenheter har egen entré.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Projektet ligger stilla. Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837. Bygglov har erhållets. Byggstart sker när tillräckligt många lägenheter har sålts. Uppskattad kostnad.

Exploateringsarbete för bostadsområde i Noret, Leksand
Avser exploateringarbeten för bostadsområde, där det bl.a. behövs skapas en väglänk mellan Siljansvägen och Limhagsvägen.

Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde.

Nybyggnad av småindustri på nedre Heden, Insjön
Avser tillskapande av nytt industriområde.

Nybyggnad av småindustri på övre Heden, Insjön
Avser tillskapande av nytt industriområde.

Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.

Nybyggnad av konferenslokal i Leksand
Överklagat till Mark och Miljödomstolen. Uppförande av konferenslokal. Planer i tidigt skede. För ytterligare information kontakta inkopplat företag.

Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön
Planerat osäkert projekt för nybyggnad av bostäder där Gula Villan tidigare stod. Ev detaljplanändring krävs.

Nybyggnad av va-ledning i gång- och cykelväg, Leksand

Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser, samt garage och uthus/förråd.

Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.

Nybyggnad av helikopterhangar i Leksand
Nybyggnad av hangar.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Grytnäs S:4,30:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Sundsnäs 9:6,15:1.

Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av servicebyggnad, schaktning för p-platser.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Leksand
Nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon/bilar.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av äventyrsbad i Leksand
Nybyggnad av flytande hinderbana i siljan.

Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad.

Nybyggnad av verkstad i Leksand
Fyllning/schaktning för nybyggnad av faktori.

Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.

Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Rivning samt nybyggnad av gäststuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: