Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Leksand

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Avser uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Avser nybyggnad av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Leksand
Projektet innebär uppförande av två stycken huskroppar om 2 våningar med utvändig loftgång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Anläggande av betongpark i Leksand
Beviljade bidrag från Allmänna arvsfonden. Projektet avser en skatepark på 1600 kvm med street- och flowområde och fristående bowl.
Uppställning av skolmoduler till gymnasiet i Leksand
Modulen/modulerna ska innehålla 3 st klassrum med plats för 25 elever samt en lärare vardera, toalettgrupp samt möjligheten att ta sig mellan klassrummen utan att gå ut ur modulerna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser, samt garage och uthus/förråd.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.
Nybyggnad av kiosk i Leksand
Nybyggnad av kiosk och förrådscontainer vid camping.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, t9048.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Leksand
Nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon/bilar.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av förrådscontainer och servicebyggnad.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av plank i Leksand
Nybyggnad av grill/vindskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av 5 marktransformatorstationer t9017 Ullvi 28:5,Hälla 10:3,Tibble 11:12,12:5,Hälla 25:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Schaktning/fyllning för anläggande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: