Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hedemora

Nybyggnad av flerbostadshus (Sabo Kombohus Flex), Gussarvet, Hedemora
Projektet omfattar 4 stycken flerbostadshus i 2 våningar med 32 lägenheter. Referenshus för denna upphandling är JSB:s typhus - Trygga Boendet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt garage och förråd. Rivning av projekt 1345438 kommer att ske efter att bygglov för detta projekt är beviljat.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Jälkarbyn, Hedemora
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till totalt 90 hushåll öster om Vikmanshyttan. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontaktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation, brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material.
Anläggande av parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola
Projektet omfattar parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola. Personalparkering och hämta/lämna för skola och förskola samt anordning av angöringsplats för varutransportbilar till skolköket.
Åtgärder av gångleder mm Hovran i Hedemora
Åtgärder som planeras inom de stadsnära delarna av Hovran.
Nybyggnad av idrottsplats i Hedemora
Anordnande av tennisbana.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av växthus i Hedemora
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hedemora
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av paviljong i Hedemora
Nybyggnad av 3 st paviljonger.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av containerförråd samt förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Ljusfallet 3:1,6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för container ställverk.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av mur i Hedemora
Uppförande av mur.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Rivning samt nybyggnad av ställverksbyggnad.
Förläggning av optofiberkabel i Hedemora
Strandskyddsdispens för förläggning av optofiberkabel i Berga m fl.
Anläggande av parkering vid Vikmanshyttans skola
Option på 400 kvm parkering (12 stycken platser).
Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Dala-Husby
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: