Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hedemora

Nybyggnation av handelshus i Hedemora
Avser nybyggnad av Dollarstore handelshus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av affärshus i Hedemora
Nybyggnad av affärsbyggnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Jälkarbyn, Hedemora
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till totalt 90 hushåll öster om Vikmanshyttan. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontaktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation, brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material.

Detaljplan för att skapa sjönära bostadstomter, Hedemora
Planområdet är beläget i anslutning till byn Mälby vid södra Viggens östra strand och omfattar ca 6,6 ha. Markägoförhållanden: Området omfattar del av fastigheterna Mälby 1:1 och Mälby 2:2 som är i privat ägo. Detaljplanen syftar till att skapa nya sjönära bostadstomter för i huvudsak permanentbebyggelse. Uppskattad byggstart och kostnad.

Anläggande av parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola
Projektet omfattar parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola. Personalparkering och hämta/lämna för skola och förskola samt anordning av angöringsplats för varutransportbilar till skolköket.

Nybyggnad av idrottsplats i Hedemora
Anordnande av tennisbana.

Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för fibernät.

Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för opto fibernät.

Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för container ställverk.

Nybyggnad av lager i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Nybyggnad av lager i Hedemora
Uppförande av förrådstält.

Nybyggnad av silo i Hedemora
Uppförande av silo.

Nybyggnad av telestation i Hedemora
Nybyggnad av datanod.

Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådsbod.

Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av lekstuga.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Ljusfallet 3:1,6:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av tvätthall.

Anläggande av parkering vid Vikmanshyttans skola
Option på 400 kvm parkering (12 stycken platser).

Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: