Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hedemora

Nybyggnad av flerbostadshus (Sabo Kombohus Flex), Gussarvet, Hedemora
Projektet omfattar 4 stycken flerbostadshus i 2 våningar med 32 lägenheter. Referenshus för denna upphandling är JSB:s typhus - Trygga Boendet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt garage och förråd. Rivning av projekt 1345438 kommer att ske före detta projekt påbörjas.
Anläggande av gård i Hedemora
Avser anläggning av gård vid Kv. Hästen.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av gör-det-själv tvätthall med plats för fyra bilar.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens gällande anläggning av kabelschakt.
Nybyggnad av tennisbana i Hedemora
Anordnande av minitennisbana vid befintliga tennisbanor.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Hedemora
Nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Nybyggnad av paviljong i Hedemora
Nybyggnad av paviljong samt utvändig ändring av uthus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av elverk i Hedemora
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av sjöbod i Hedemora
Nybyggnad av sjöstuga samt brygga.
Nybyggnad av cistern i Hedemora
Komplettering av befintlig verksamhet gällande ny ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av barack i Hedemora
Nybyggnad av 2 st förrådscontainers.
Nybyggnad av enbostadshus i Hedemora
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådscontainer.
Förläggning av optofiberkabel i Hedemora
Strandskyddsdispens för förläggning av optofiberkabel i Berga m fl.
Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: