Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hedemora

Nybyggnad av flerbostadshus (Sabo Kombohus Flex), Gussarvet, Hedemora
Projektet omfattar 4 stycken flerbostadshus i 2 våningar med 32 lägenheter. Referenshus för denna upphandling är JSB:s typhus - Trygga Boendet.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Jälkarbyn, Hedemora
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till totalt 90 hushåll öster om Vikmanshyttan. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontaktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation, brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material.
Nybyggnad av en lastbilstvätt i Hedemora
Projektet avser nybyggnad av en lastbilstvätt för långtradare.
Nybyggnad av idrottsplats i Hedemora
Anordnande av tennisbana.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av växthus i Hedemora
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av paviljong i Hedemora
Nybyggnad av paviljong samt utvändig ändring av uthus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av elverk i Hedemora
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av sjöbod i Hedemora
Nybyggnad av sjöstuga samt brygga.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hedemora
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Hedemora
Nybyggnad av 2 st förrådscontainers.
Nybyggnad av paviljong i Hedemora
Nybyggnad av 3 st paviljonger.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av containerförråd samt förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådscontainer.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Rivning samt nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av mur i Hedemora
Uppförande av mur.
Förläggning av optofiberkabel i Hedemora
Strandskyddsdispens för förläggning av optofiberkabel i Berga m fl.
Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Dala-Husby
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.
Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: