Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hedemora

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Jälkarbyn, Hedemora
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till totalt 90 hushåll öster om Vikmanshyttan. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontaktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation, brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material.

Nybyggnad av idrottsplats i Hedemora
Anordnande av tennisbana.

Nybyggnad av telestation i Hedemora
Nybyggnad av datanod.

Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådsbod.

Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av lekstuga.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Ljusfallet 3:1,6:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för opto fibernät.

Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för container ställverk.

Nybyggnad av lager i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Nybyggnad av lager i Hedemora
Uppförande av förrådstält.

Nybyggnad av silo i Hedemora
Uppförande av silo.

Förläggning av optofiberkabel i Hedemora
Strandskyddsdispens för förläggning av optofiberkabel i Berga m fl.

Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: