Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falun

Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten med förläggning av el och fiber
Arbeten som omfattas för Entreprenör 1 är huvudsakligen kabelgravsarbeten med schaktning, förläggning av elkabel, inmätning, bergssprängning, kabelplöjning, kabeldragning, sätta upp tillhörande kabelskåp, återställning av mark, schaktning och grundläggning för nätstationer. Entreprenören ska också kunna hantera kabelpåskjutare/vinsch och kunna utföra rasering av befintligt nät samt även luftledningsbyggnation. Egen utsättning av t.ex. inomgårdskablar och sökbollar. Vid samförläggning kan förläggning av optoslang och telekablar ingå liksom fiberblåsning, svetsning installation och håltagning. Uppskattad volym är 40 mkr/år. Avtalstid: Tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar ca 40-50 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.

Nybyggnad av högstadium i Falun
Projektet avser nybyggnad av en 7-9 skola med träbyggnadsstrategi innehållande lärosalar, bibliotek, gemensamhets- och personallokaler.

Nybyggnad av studentlägenheter i Bojsenburg, Falun
Avser nybyggnad av 40 mindre studentlägenheter med eget kök och WC/dusch.

Nybyggnad av bostäder i Falun
Försäljningen beräknas påbörjas inom kort. De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.

Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.

Nybyggnad av ett vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter.

Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik.

Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Falun
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus/bostadsrätter med 4 lägenheter och ett radhus med 3 lägenheter, 8 parkeringsplatser, finplanering samt rivning av ett träshus på 175 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.

Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov nybyggnad av 9 stycken kedjehus med carport.

Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av industri i Enviken
Uppskattad byggstart och kostnad. 21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark

Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. 30 989 m2 ledig mark.

Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.

Nya tillfartsvägar till Västermalmsverket mm i Falun
Objektet omfattar nya tillfartsvägar till Västermalmsverket, Dalatrafik och blivande datacenter i Falun, en gc-väg som förbinder Ingarvets industriområde med Nybrogatan samt en plan för uppläggning av virke (bränsle).

Nybyggnad av ungdomshoppbackar i Falun
Planer finns för uppförande av 2 stycken nya ungdomshoppbackar till fritidsområdet Riksskidstadion Lugnet i Falun. Åretrunthoppning med hopplängder K35 och K60. Ingick tidigare i objekt 1197900.

Nybyggnad av gator, va-ledningar mm i Källviken, Falun
Utbyggnad av ett mindre torg samt ca 650 m gata och 750 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar

Exploatering för nytt industriområde i Falun
Avser exploatering av nytt industriområde.

Nybyggnad av rullskidbana och gc-väg i Falun
Planer finns på asfalterad rullskidbana med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km.

Nybyggnad av industrihus i Främby, Falun
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad med 550 kvm yta.

Förlängning av gator, va-ledningar m.m. i Falu kommun
Projektet avser följande: Förlängning av två stycken villagator; Järnstigen och Svavelstigen ca 50 m respektive 100 m med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar, grönytor samt flytt av befintlig pumpstation.

Nybyggnad av bensinstation (automatstation) i Falun
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt (automatstation).

Utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät, Envikens Fiber ek för
Avser passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och del av Hedgårdarna i Falu kommun samt ortssammanbindande fibernät från Rönndalen till Marnäs.

Nybyggnad av näridrottsplats i Falun
Avser uppförande av näridrottsplats med konstgräs om ca 450 m2.

Utveckling av verksamhetsområde i Falun
Detaljplan saknas.

Nybyggnad av bensinstation i Falun
Minitankanläggning för bensin och diesel (ovan jord).

Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov/marklov nybyggnad av fem flerbostadshus med 20 lägenheter och förråd.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av två radhus med 14 lägenheter och förråd.

Nybyggnad av park i Falun
Bygglov anläggande av park med överdäckning av lastkaj.

Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hillersboda 8:1,3:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov nybyggnad av carport.

Nybyggnad av biljetthall i Falun
Bygglov nybyggnad av entré- och informationsplats för naturreservatet isalanäset.

Nybyggnad av förskola i Falun
Bygglov nybyggnad av förskolemodul.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkering.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov uppförande av plank.

Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov uppförande av tält.

Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov uppsättning av plank och flytt av befintlig container.

Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av omklädningshytt.

Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Förnyelse av bygglov nybyggnad av servicebyggnad till idrottsanläggning.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Marklov uppförande av bullervall.

Nybyggnad av bilhall i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bilhall.

Nybyggnad av toalett i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppförande av toakabin.

Fiberutbyggnad Sandviksvägen, Falun
Leverans av komplett passivt markförlagd bredbandsnät samt installation av kundplacerad utrustning fördelat på 2 områden, Sandviksvägen med totalt 88 fastigheter /Objekt 1412304/ samt Karlslund med totalt 53 fastigheter. /Objekt 1412311/.

Fiberutbyggnad Karlslund, Falun
Leverans av komplett passivt markförlagd bredbandsnät samt installation av kundplacerad utrustning fördelat på 2 områden, Sandviksvägen med totalt 88 fastigheter /objektnummer 1412301/ samt Karlslund med totalt 53 fastigheter. /Objektnummer 1412311/

Uppförande av bullerplank i Falun
Projektet avser uppförande av ett bullerplank (enligt trafikverkets normer) mot grannfastighet, längd 50-60 meter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: