Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falun

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Nybyggnad av vindkraftpark i Svartnäs, Falu kommun
Planerat projekt. Uppförande av 53 vindkraftverk på områdena Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna.
Rivning samt nybyggnad av skola
Avser rivning av den befintliga skolan följt av sanering och nybyggnad av en ny skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar 40 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av två radhus samt flerbostadshus. Totalt 34 lägenheter.
Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Nybyggnad av bostäder i Falun
De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.
Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.
Utbyggnad av vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Vissa ombyggnadsåtgärder såsom ombyggnad av mottagningskök samt personalutrymmen och en ny atriumgård.
Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik.
Markområde till försäljning för industriområde i Falun
En tomt såld. Avser försäljning av tomt 2. Total markareal för båda tomterna är 1,7 ha
Nybyggnad av seniorvillor i Falun
Söker tomt i Falun samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar 6 parhus i envåningsplan och 2 stycken två-våningshus med 6 lägenheter i varje huskropp. Markareal 7899 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter i Falun.
Nybyggnad av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar rivning av 3 kraftstationer samt nybyggnad av 1 kraftstation.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark
Nybyggnad av industri i Danholn
Avser 10 000 m2 mark.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Falun
Avser exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. Projektid för nybyggnaden: 902166
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Falun
Avser nybyggnad av bilhall med kontor om ca 1800 kvm i ett plan.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av radhus i Falun
Nybyggnad av bostadsrätter och förråd i Falun. Volymhus!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter, gemensamhetsytor och förråd.
Nybyggnad av gruppboende i Falun
Avser uppförande av ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Exploatering för nybyggnad av enbostadshus i Falun
Upptaget i investeringsbudget för 2014-2017.
Ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg
Avser en ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg.
Upprustning av väganläggning i Grycksbo
Avser upprustning enligt statusbedömning väganläggning i Grycksbo, Falun. Vägsträcka: 10 km. Utförandet delas upp i etapper.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nybyggnad av park i Falun
Avser stenläggning av torgytan ovan Bergskolegränd i Falu centrum. Ytan kommer också förses med planteringar. Gångpassagen parallellt med gränden och trappan upp till den kommer att renoveras och läggas om.
Nybyggnad av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 1 transformator som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät, Envikens Fiber ek för
Avser passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och del av Hedgårdarna i Falu kommun samt ortssammanbindande fibernät från Rönndalen till Marnäs. Projektör för fiberoptiskt nät: Bertil Dikman, Falu Stadsnät, mobil: 070-341 17 79.
Utveckling av verksamhetsområde i Falun
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av garage i Falun
Avser rivning av befintlig garagelänga och uppförande av en ny med samma yttermått. Innehåller även en del med cykelrum/förråd. Befintlig byggnad består av en garagelänga ca 35 m lång och innehåller 10 kallgarageplatser, samt en ca 4,5 m lång del med cykelrum/förråd.
Upprustning av väganläggning i Vika
Avser upprustning av väganläggning i Vika Kyrkby. Vägsträcka: 1,8 km. Byggtid ca 1 1/2 månad.
Nybyggnad av reservaggregat vid Haraldsbo i Falun
Omfattar ett containerbyggt reservkraftsaggregat inklusive mark- och elarbeten i befintlig station ST1. Aggregatet ska försörja köket i Haraldsbo vid spänningsbortfall i ord. elnät.
Utbyte av bryggor i Falun
Avser två stycken båtbryggor med låsbara grindar och bommar. Leverans önskas senast 2017-09-30.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett flerbostadshus, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 1 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett flerbostadshus, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 2 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Avser en gc-väg i Källviken.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av jakt/slakthus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov uppförande av sophus.
Nybyggnad av mur i Falun
Bygglov uppförande av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av busshållplats i Falun
Bygglov nybyggnad av busskur.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport/garage.
Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av ställverk i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av byggnad för ställverk (ställverksbyggnad).
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Marklov anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Tidsbegränsat bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av barack i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av evakueringsbod.
Uppförande av bullerplank i Falun
Projektet avser uppförande av ett bullerplank (enligt trafikverkets normer) mot grannfastighet, 25 meter långt samt 2,5-3 meter högt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: