Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falun

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.

Nybyggnad av vindkraftpark i Svartnäs, Falu kommun
Planerat projekt. Uppförande av 53 vindkraftverk på områdena Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna.

Nybyggnad av köpcentrum och övrig industri i Falun
Uppskattad byggstart och kostnad. Detaljplanen tillåter köpcentrum samt småindustrier.

Nybyggnad av flerbostadshus, Surbrunnsskogen, Falun
Ca 140 lägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder på Regementsområdet, omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten med förläggning av el och fiber
Arbeten som omfattas för Entreprenör 1 är huvudsakligen kabelgravsarbeten med schaktning, förläggning av elkabel, inmätning, bergssprängning, kabelplöjning, kabeldragning, sätta upp tillhörande kabelskåp, återställning av mark, schaktning och grundläggning för nätstationer. Entreprenören ska också kunna hantera kabelpåskjutare/vinsch och kunna utföra rasering av befintligt nät samt även luftledningsbyggnation. Egen utsättning av t.ex. inomgårdskablar och sökbollar. Vid samförläggning kan förläggning av optoslang och telekablar ingå liksom fiberblåsning, svetsning installation och håltagning. Uppskattad volym är 40 mkr/år. Avtalstid: Tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar ca 40-50 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Säljsläpp under augusti 2017.

Nybyggnad av smålägenheter i Bojsenburg, Falun
Planer finns på nybyggnad av ca 39 mindre lägenheter typ student/ungdomsbostäder.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Falun

Nybyggnad av bostäder i Falun
Försäljningen beräknas påbörjas inom kort. De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.

Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.

Nybyggnad av flerbostadshus (Bostadsrätter) i Falun
Planer för nybyggnad av 25 st lägenheter på 3 våningar plus vind och garage under mark i hörnet vid Stigaregatan/Engelbrektgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter.

Nybyggnad av industriområde i Falun
Markareal 1,7 ha. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad och exploatering för villor i Jugansbo i Vika
Avser iordningställande för 12 st friliggande villor med carport och förråd.

Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik. Kostnad okänd.

Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Falun
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus/bostadsrätter med 4 lägenheter och ett radhus med 3 lägenheter, 8 parkeringsplatser, finplanering samt rivning av ett träshus på 175 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar ca 20-tal lägenheter. Markareal 7899 kvadratmeter

Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov nybyggnad av 9 stycken kedjehus med carport.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av åtta radhus och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.

Nybyggnad av industri i Enviken
Uppskattad byggstart och kostnad. 21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark

Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. 30 989 m2 ledig mark.

Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av gc-väg i Falun
Ny utfart till Hanröleden i höjd med Nybrogatan samt en gång. och cykelväg genom Syrafabriksområdet mot Ingarvet, även anslutning av den nya gång- och cykelvägen mot befintlig.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av fyra radhus och förråd.

Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.

Nybyggnad av gator, va-ledningar mm i Källviken, Falun
Utbyggnad av ett mindre torg samt ca 650 m gata och 750 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar

Nybyggnad av ungdomshoppbackar i Falun
Planer finns för uppförande av 2 stycken nya ungdomshoppbackar till fritidsområdet Riksskidstadion Lugnet i Falun. Åretrunthoppning med hopplängder K35 och K60. Ingick tidigare i objekt 1197900.

Nybyggnad av rullskidbana och gc-väg i Falun
Planer finns på asfalterad rullskidbana med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km.

Nybyggnad av däckhotell och verkstad i Falun
Uppförande av verkstadslokaler och däckhotell.

Nybyggnad av industrihus i Främby, Falun
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad med 550 kvm yta.

Nybyggnad av bensinstation (automatstation) i Falun
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt (automatstation).

Förlängning av gator, va-ledningar m.m. i Falu kommun
Projektet avser följande: Förlängning av två stycken villagator; Järnstigen och Svavelstigen ca 50 m respektive 100 m med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar, grönytor samt flytt av befintlig pumpstation.

Utveckling av verksamhetsområde i Falun
Planärende i samrådsskede.

Utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät, Envikens Fiber ek för
Avser passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och del av Hedgårdarna i Falu kommun samt ortssammanbindande fibernät från Rönndalen till Marnäs.

Nybyggnad av handel och kontor i Falun
Avser planläggning av ca 10 hektar.

Nybyggnad av näridrottsplats i Falun
Avser uppförande av näridrottsplats med konstgräs om ca 450 m2.

Nybyggnad av bensinstation i Falun
Minitankanläggning för bensin och diesel (ovan jord).

Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov nybyggnad av lagerhall.

Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av slogbod Sundborns-backa 1:1,Danholn 9:12.

Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkering.

Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov uppförande av tält.

Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av bilhall i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bilhall.

Nybyggnad av toalett i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppförande av toakabin.

Fiberutbyggnad Sandviksvägen, Falun
Leverans av komplett passivt markförlagd bredbandsnät samt installation av kundplacerad utrustning fördelat på 2 områden, Sandviksvägen med totalt 88 fastigheter /Objekt 1412304/ samt Karlslund med totalt 53 fastigheter. /Objekt 1412311/.

Fiberutbyggnad Karlslund, Falun
Leverans av komplett passivt markförlagd bredbandsnät samt installation av kundplacerad utrustning fördelat på 2 områden, Sandviksvägen med totalt 88 fastigheter /objektnummer 1412301/ samt Karlslund med totalt 53 fastigheter. /Objektnummer 1412311/

Uppförande av bullerplank i Falun
Projektet avser uppförande av ett bullerplank (enligt trafikverkets normer) mot grannfastighet, längd 50-60 meter.

Nybyggnad av lager i Falun
Avser uppförande av två lagertält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: