Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falun

Nybyggnad av bostäder, handel och servicelokaler i Falun
Projektet omfattar flerbostadshus, stadsradhus, lokaler för handel och service. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Nybyggnad av galleria i Falun
Planerat tidigt projekt. Nybyggnad av galleria mm.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder på Regementsområdet, omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av vindkraftpark i Svartnäs, Falu kommun
Planerat projekt. Uppförande av 53 vindkraftverk på områdena Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna.
Rivning samt nybyggnad av skola
Avser rivning av den befintliga skolan följt av sanering och nybyggnad av en ny skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar 40 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. 87 lägenheter i 3 huskroppar. 3-, 4- och 5-våningshus.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av två radhus samt flerbostadshus. Totalt 34 lägenheter.
Nybyggnad av studentlägenheter i Bojsenburg, Falun
Avser nybyggnad av 40 mindre studentlägenheter med eget kök och WC/dusch.
Uppförande av vindkraftverk i Falun
Tillståndansökan till Länstyrelsen är inlämnat. Uppförande av 13 vindkraftverk. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Nybyggnad av bostäder i Falun
De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.
Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.
Utbyggnad av vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Vissa ombyggnadsåtgärder såsom ombyggnad av mottagningskök samt personalutrymmen och en ny atriumgård.
Markområde till försäljning för industriområde i Falun
En tomt såld. Avser försäljning av tomt 2. Total markareal för båda tomterna är 1,7 ha
Nybyggnad och exploatering för villor i Jugansbo i Vika
Avser iordningställande för 12 st friliggande villor med carport och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter i Falun. Miljöklass Silver.
Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar 6 parhus i envåningsplan och 2 stycken två-våningshus med 6 lägenheter i varje huskropp. Markareal 7899 kvadratmeter
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Avser nybyggnad av åtta kedjehus, två parhus samt tre enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Avser nybyggnad av allaktivitetshall.
Exploatering för nytt industriområde i Falun
Avser exploatering av nytt industriområde. Våtmark.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Falun
Avser exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. Projektid för nybyggnaden: 902166
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 m2 ledig mark.
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Avser nybyggnad av åtta enbostadshus samt fem förråd.
Nybyggnad av bilhall i Falun
Avser nybyggnad av bilhall med kontor om ca 1800 kvm i ett plan.
Nytt bostadsområde i Falun
Förslag på framtida bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Falun
Nybyggnad av bostadsrätter och förråd i Falun. Volymhus!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås, Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.
Nybyggnad av LSS-boende i Falun
Avser uppförande av ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Uppförande av vindkraftspark i Falu kommun
Planerat projekt. Antal vindkraftverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Idéer finns på nybyggnad av en restaurang vid hoppbackstornen.
Ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg
Avser en ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg.
Upprustning av väganläggning i Grycksbo
Avser upprustning enligt statusbedömning väganläggning i Grycksbo, Falun. Vägsträcka: 10 km. Utförandet delas upp i etapper.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Falun
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nybyggnad av park i Falun
Avser stenläggning av torgytan ovan Bergskolegränd i Falu centrum. Ytan kommer också förses med planteringar. Gångpassagen parallellt med gränden och trappan upp till den kommer att renoveras och läggas om.
Nybyggnad av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 1 transformator som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Anläggande av damm/inlöp vid Glistjärn i Rättvik
Avser anläggande av damm/inlöp vid Glistjärn i Rättviks kommun.
Nybyggnad av garage i Falun
Avser rivning av befintlig garagelänga och uppförande av en ny med samma yttermått. Innehåller även en del med cykelrum/förråd. Befintlig byggnad består av en garagelänga ca 35 m lång och innehåller 10 kallgarageplatser, samt en ca 4,5 m lång del med cykelrum/förråd.
Upprustning av väganläggning i Vika
Avser upprustning av väganläggning i Vika Kyrkby. Vägsträcka: 1,8 km. Byggtid ca 1 1/2 månad.
Nybyggnad av reservaggregat vid Haraldsbo i Falun
Omfattar ett containerbyggt reservkraftsaggregat inklusive mark- och elarbeten i befintlig station ST1. Aggregatet ska försörja köket i Haraldsbo vid spänningsbortfall i ord. elnät.
Utbyte av bryggor i Falun
Avser två stycken båtbryggor med låsbara grindar och bommar. Leverans önskas senast 2017-09-30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett flerbostadshus, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 2 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Nybyggnad av parhus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av ett bostadshus med två lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Marklov anläggande av bullervall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Marklov anläggande av parkering.
Nybyggnad av markanläggning i Falun
Marklov anläggande av pulkabacke.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Tidsbegränsat bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bod med omklädningsrum.
Nybyggnad av barack i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av evakueringsbod.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppförande av tält.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppsättning av tält.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Avser en gc-väg i Källviken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falun
Anmälan anläggande av vindkraftspark med 32 vindkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport/garage.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av va-byggnad.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Falun
Bygglov uppförande av stödmur.
Nybyggnad av belysningsmast i Falun
Bygglov uppsättning av belysningsmast.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av dass och omklädningshytt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: