Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falun

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Nybyggnad av vindkraftpark i Svartnäs, Falu kommun
Planerat projekt. Uppförande av 53 vindkraftverk på områdena Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna.
Nybyggnad av köpcentrum och övrig industri i Falun
Uppskattad byggstart och kostnad. Detaljplanen tillåter köpcentrum samt småindustrier.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.
Ramavtal mark- och anläggningsarbeten med förläggning av el och fiber
Arbeten som omfattas för Entreprenör 1 är huvudsakligen kabelgravsarbeten med schaktning, förläggning av elkabel, inmätning, bergssprängning, kabelplöjning, kabeldragning, sätta upp tillhörande kabelskåp, återställning av mark, schaktning och grundläggning för nätstationer. Entreprenören ska också kunna hantera kabelpåskjutare/vinsch och kunna utföra rasering av befintligt nät samt även luftledningsbyggnation. Egen utsättning av t.ex. inomgårdskablar och sökbollar. Vid samförläggning kan förläggning av optoslang och telekablar ingå liksom fiberblåsning, svetsning installation och håltagning. Uppskattad volym är 40 mkr/år. Avtalstid: Tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Nybyggnad av studentlägenheter i Bojsenburg, Falun
Avser nybyggnad av 40 mindre studentlägenheter med eget kök och WC/dusch.
Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Nybyggnad av bostäder i Falun
De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.
Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.
Nybyggnad av ett vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter.
Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik.
Nybyggnad och exploatering för villor i Jugansbo i Vika
Avser iordningställande för 12 st friliggande villor med carport och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar 6 parhus i envåningsplan och 2 stycken två-våningshus med 6 lägenheter i varje huskropp. Markareal 7899 kvadratmeter
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av åtta bostadsrätter och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar med 12 lägenheter.
Nybyggnad av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar rivning av 3 kraftstationer samt nybyggnad av 1 kraftstation.
Exploatering för nybyggnad av enbostadshus i Falun
Avser förlängning av vägarna Järnstigen och Svavelstigen i Falun.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av radhus i Falun
Nybyggnad av bostadsrätter och förråd i Falun. Volymhus!
Nya tillfartsvägar till Västermalmsverket mm i Falun
Objektet omfattar nya tillfartsvägar till Västermalmsverket, Dalatrafik och blivande datacenter i Falun, en gc-väg som förbinder Ingarvets industriområde med Nybrogatan samt en plan för uppläggning av virke (bränsle).
Nybyggnad av ungdomshoppbackar i Falun
Planer finns för uppförande av 2 stycken nya ungdomshoppbackar till fritidsområdet Riksskidstadion Lugnet i Falun. Åretrunthoppning med hopplängder K35 och K60. Ingick tidigare i objekt 1197900.
Ramavtal avseende arkitekttjänst, Kopparstaden i Falun
Avser ramavtal konsulttjänst. Arkitekt
Nybyggnad av gruppboende i Falun
Avser uppförande av ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Upprustning av väganläggning i Vika
Avser upprustning av väganläggning i Vika Kyrkby.
Upprustning av väganläggning i Grycksbo
Avser upprustning enligt statusbedömning väganläggning i Grycksbo, Falun.
Nybyggnad av industrihus i Främby, Falun
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad med 550 kvm yta.
Förlängning av gator, va-ledningar m.m. i Falu kommun
Projektet avser följande: Förlängning av två stycken villagator; Järnstigen och Svavelstigen ca 50 m respektive 100 m med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar, grönytor samt flytt av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nybyggnad av näridrottsplats i Falun
Avser uppförande av näridrottsplats med konstgräs om ca 450 m2.
Nybyggnad av park i Falun
Avser stenläggning av torgytan ovan Bergskolegränd i Falu centrum. Ytan kommer också förses med planteringar. Gångpassagen parallellt med gränden och trappan upp till den kommer att renoveras och läggas om.
Utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät, Envikens Fiber ek för
Avser passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och del av Hedgårdarna i Falu kommun samt ortssammanbindande fibernät från Rönndalen till Marnäs. Projektör för fiberoptiskt nät: Bertil Dikman, Falu Stadsnät, mobil: 070-341 17 79.
Nybyggnad av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 1 transformator som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Nybyggnad av garage i Falun
Avser rivning av befintlig garagelänga och uppförande av en ny med samma yttermått. Innehåller även en del med cykelrum/förråd. Befintlig byggnad består av en garagelänga ca 35 m lång och innehåller 10 kallgarageplatser, samt en ca 4,5 m lång del med cykelrum/förråd.
Utbyte av bryggor i Falun
Avser två stycken båtbryggor med låsbara grindar och bommar. Leverans önskas senast 2017-09-30.
Nybyggnad av bilhall i Falun
Bygglov nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter och förråd.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av jakt/slakthus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hillersboda 8:1,3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av hoppbacke i Falun
Bygglov nybyggnad av ungdomshoppbackar (k5, k35, k60).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Bygglov uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov uppförande av sophus.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov uppsättning av plank och flytt av befintlig container.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av omklädningshytt.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Förnyelse av bygglov nybyggnad av servicebyggnad till idrottsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av byggnad för ställverk (ställverksbyggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av busshållplats i Falun
Bygglov nybyggnad av busskur.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av biljetthall i Falun
Bygglov nybyggnad av entré- och informationsplats för naturreservatet isalanäset.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och carport.
Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av förskola i Falun
Bygglov nybyggnad av förskolemodul.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Marklov anläggande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Marklov uppförande av bullervall.
Uppförande av bullerplank i Falun
Projektet avser uppförande av ett bullerplank (enligt trafikverkets normer) mot grannfastighet, 25 meter långt samt 2,5-3 meter högt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: