Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falun

Nybyggnad av flerbostadshus, Surbrunnsskogen, Falun
Ca 140 lägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten med förläggning av el och fiber
Arbeten som omfattas för Entreprenör 1 är huvudsakligen kabelgravsarbeten med schaktning, förläggning av elkabel, inmätning, bergssprängning, kabelplöjning, kabeldragning, sätta upp tillhörande kabelskåp, återställning av mark, schaktning och grundläggning för nätstationer. Entreprenören ska också kunna hantera kabelpåskjutare/vinsch och kunna utföra rasering av befintligt nät samt även luftledningsbyggnation. Egen utsättning av t.ex. inomgårdskablar och sökbollar. Vid samförläggning kan förläggning av optoslang och telekablar ingå liksom fiberblåsning, svetsning installation och håltagning. Uppskattad volym är 40 mkr/år. Avtalstid: Tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. 87 lägenheter i 3 huskroppar. 3-, 4- och 5-våningshus.

Nybyggnad av bilanläggning i Falun
Avser uppförande av bilskadecenter och lackeringsverkstad.

Nybyggnad av studentlägenheter i Bojsenburg, Falun
Avser nybyggnad av 40 mindre studentlägenheter med eget kök och WC/dusch.

Markområde till försäljning för aktörer inom fordonsbranschen, Falun

Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.

Nybyggnad av bostäder i Falun
De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.

Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.

Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik.

Nybyggnad av industriområde i Falun
Omfattning oklar.

Nybyggnad av seniorvillor i Falun
Söker tomt i Falun samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Falun
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus/bostadsrätter med 4 lägenheter och ett radhus med 3 lägenheter, 8 parkeringsplatser, finplanering samt rivning av ett träshus på 175 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.

Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov nybyggnad av 9 stycken kedjehus med carport.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av åtta radhus och förråd.

Exploatering för nybyggnad av enbostadshus i Falun
Avser förlängning av vägarna Järnstigen och Svavelstigen i Falun.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av fyra radhus och förråd.

Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.

Nya tillfartsvägar till Västermalmsverket mm i Falun
Objektet omfattar nya tillfartsvägar till Västermalmsverket, Dalatrafik och blivande datacenter i Falun, en gc-väg som förbinder Ingarvets industriområde med Nybrogatan samt en plan för uppläggning av virke (bränsle).

Nybyggnad av ungdomshoppbackar i Falun
Planer finns för uppförande av 2 stycken nya ungdomshoppbackar till fritidsområdet Riksskidstadion Lugnet i Falun. Åretrunthoppning med hopplängder K35 och K60. Ingick tidigare i objekt 1197900.

Ramavtal avseende arkitekttjänst, Kopparstaden i Falun
Avser ramavtal konsulttjänst. Arkitekt

Nybyggnad av gator, va-ledningar mm i Källviken, Falun
Utbyggnad av ett mindre torg samt ca 650 m gata och 750 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar

Exploatering för nytt industriområde i Falun
Avser exploatering av nytt industriområde.

Nybyggnad av industrihus i Främby, Falun
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad med 550 kvm yta.

Nybyggnad av bensinstation (automatstation) i Falun
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt (automatstation).

Förlängning av gator, va-ledningar m.m. i Falu kommun
Projektet avser följande: Förlängning av två stycken villagator; Järnstigen och Svavelstigen ca 50 m respektive 100 m med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar, grönytor samt flytt av befintlig pumpstation.

Utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät, Envikens Fiber ek för
Avser passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och del av Hedgårdarna i Falu kommun samt ortssammanbindande fibernät från Rönndalen till Marnäs. Projektör för fiberoptiskt nät: Bertil Dikman, Falu Stadsnät, mobil: 070-341 17 79.

Nybyggnad av näridrottsplats i Falun
Avser uppförande av näridrottsplats med konstgräs om ca 450 m2.

Nybyggnad av bensinstation i Falun
Minitankanläggning för bensin och diesel (ovan jord).

Nybyggnad av park i Falun
Bygglov anläggande av park med överdäckning av lastkaj.

Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av två radhus med 14 lägenheter och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov/marklov nybyggnad av fem flerbostadshus med 20 lägenheter och förråd.

Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av omklädningshytt.

Nybyggnad av hoppbacke i Falun
Bygglov nybyggnad av ungdomshoppbackar (k5, k35, k60).

Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Förnyelse av bygglov nybyggnad av servicebyggnad till idrottsanläggning.

Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hillersboda 8:1,3:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Bygglov uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov uppförande av plank.

Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov uppsättning av plank och flytt av befintlig container.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkering.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och carport.

Nybyggnad av förskola i Falun
Bygglov nybyggnad av förskolemodul.

Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov nybyggnad av carport.

Nybyggnad av biljetthall i Falun
Bygglov nybyggnad av entré- och informationsplats för naturreservatet isalanäset.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Marklov uppförande av bullervall.

Nybyggnad av bilhall i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bilhall.

Nybyggnad av toalett i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppförande av toakabin.

Fiberutbyggnad Sandviksvägen, Falun
Leverans av komplett passivt markförlagd bredbandsnät samt installation av kundplacerad utrustning fördelat på 2 områden, Sandviksvägen med totalt 88 fastigheter /Objekt 1412304/ samt Karlslund med totalt 53 fastigheter. /Objekt 1412311/.

Fiberutbyggnad Karlslund, Falun
Leverans av komplett passivt markförlagd bredbandsnät samt installation av kundplacerad utrustning fördelat på 2 områden, Sandviksvägen med totalt 88 fastigheter /objektnummer 1412301/ samt Karlslund med totalt 53 fastigheter. /Objektnummer 1412311/

Uppförande av bullerplank i Falun
Projektet avser uppförande av ett bullerplank (enligt trafikverkets normer) mot grannfastighet, 25 meter långt samt 2,5-3 meter högt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: