Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder på Regementsområdet, omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. 87 lägenheter i 3 huskroppar. 3-, 4- och 5-våningshus.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Uppförande av vindkraftverk i Falun
Tillståndansökan till Länstyrelsen är inlämnat. Uppförande av 13 vindkraftverk. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Vissa ombyggnadsåtgärder såsom ombyggnad av mottagningskök samt personalutrymmen och en ny atriumgård.
Markområde till försäljning för industriområde i Falun
En tomt såld. Avser försäljning av tomt 2. Total markareal för båda tomterna är 1,7 ha
Nybyggnad av studentlägenheter i Bojsenburg, Falun
Avser nybyggnad av 40 mindre studentlägenheter med eget kök och WC/dusch.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Avser nybyggnad av 8 enplansvillor samt 13 tvåplansvillor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter i Falun. Miljöklass Silver.
Nybyggnad och exploatering för villor i Jugansbo i Vika
Avser iordningställande för 12 st friliggande villor med carport och förråd.
Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar 6 parhus i envåningsplan och 2 stycken två-våningshus med 6 lägenheter i varje huskropp. Markareal 7899 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett lägenhetshus med 6 lägenheter, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 1 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett flerbostadshus, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 2 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Exploatering för nytt industriområde i Falun
Avser exploatering av nytt industriområde. Våtmark.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Falun
Avser exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. Projektid för nybyggnaden: 902166
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 m2 ledig mark.
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås, Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.
Nybyggnad av LSS-boende i Falun
Avser uppförande av ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Leverans av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 2 krafttransformatorer, 63/80 MVA, som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Uppförande av vindkraftspark i Falu kommun
Planerat projekt. Antal vindkraftverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Idéer finns på nybyggnad av en restaurang vid hoppbackstornen.
Ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg
Avser en ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Falun
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Anläggande av damm/inlöp vid Glistjärn i Rättvik
Avser anläggande av damm/inlöp vid Glistjärn i Rättviks kommun.
Nybyggnad av reservaggregat vid Haraldsbo i Falun
Omfattar ett containerbyggt reservkraftsaggregat inklusive mark- och elarbeten i befintlig station ST1. Aggregatet ska försörja köket i Haraldsbo vid spänningsbortfall i ord. elnät.
Nybyggnad av parhus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av ett bostadshus med två lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av flerbostadshus med fyra lägenheter.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Marklov anläggande av bullervall.
Nybyggnad av markanläggning i Falun
Marklov anläggande av pulkabacke.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkering och belysningsmast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av miljöcontainer.
Nybyggnad av elverk i Falun
Bygglov nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och kopplingsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av va-byggnad.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av belysningsmast i Falun
Bygglov uppsättning av belysningsmast.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bod med omklädningsrum.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppsättning av tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: