Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borlänge

Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för ca 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind.

Ombyggnad till mötesfri väg Smedjebacksvägen-Gyllehemsvägen
Projektet avser 5,5 km 2+2 fyrfältsväg, trafikplats vid Smedjebacksvägen, anläggande av cirkulationsplats vid Korsgårdsvägen, ny väg mot Torsång (väg 799) samt ny bro Tunaån.

Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Byggplats Östermalm vid Grådarondellen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
14 lägenhetshus med 4-5 lägenheter per hus fördelat på 8st 2 RoK, 28 st 3 RoK, och 27 st 4 RoK, totalt 63 bostadsrätter.

Nybyggnad av parhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 10 stycken parhus med totalt 20 bostäder i attraktivt område intill skola, idrottsplats och naturområden.

Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge
Uppförande av lokaler för försäljning och service av Audibilar.

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 21 radhuslägenheter.

Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.

Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.

Uppförande av skollokaler i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.

Utbyggnad av stadsnät i Borlänge etapp 6
Fortsatt utbyggnad av stadsnätet till ytterligare 1500 villor. Områden som kommer att beröras under 2017 är: Område 1: Barkargärdet/Barberget/Islingby Område 2: Domnarvets centrum Område 3: Gylle Område 4: Kvarnsveden: Sör Amsberg Område 5: Romme/Rommeholen/Sör Romme/Ö, Y Svärdsjö Område 6: Skräddarbacken: Malin Område 7: Skrädddarbacken: Frida Område 8: Skräddarbacken: Prans o Tuppes väg Område 9: Torsång: Asplunda/Björklunda Område 10: Utendal/Fjäkelmyra/Kårby/Åby/Skomsarby Område 11: Åselby östra

Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 25 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.

Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.

Nytt ställverk till station K600 Kvarnsveden i Borlänge
Avser nytt 12 kV ställverk, nytt reläskydd mm.

Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.

Nybyggnad av gc-vägar samt om- och nybyggnad av busshållplatser i Borlänge
Objektet avser nybyggnad av gc-vägar vid Kupolen samt om- och nybyggnad av 10 busshållplatser. Objekten är belägna vid Kupolen, Borlänge sjukhus, Masergatan, Mårdgatan, Nygårdsvägen och Siljansvägen.

Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad / virkesförråd.

Gatu- och VA-arbeten mm i Lergärdet, Borlänge
Objektet avser anläggning av gata, anläggning av VA, el- och optoledningar samt belysningsanläggning.

Uppförande av restaurang i Borlänge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra platsen för en snabbmatsrestaurang med tillhörande parkeringar och drive-through.

Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 1
Avser dagvatten- och dräneringsarbeten.

Utbyggnad av Kolargatan
Entreprenaden omfattar gatu-, lednings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.

Nybyggnad av skidlift i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skidlift.

Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.

Nybyggnad av skateboardpark i Borlänge
Bygglov för anläggande av skateboardpark.

Nybyggnad av skidbacke i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st skidnedfarter, Bygglov för nybyggnad av matsäcksstuga samt rivning av befintlig matsäcksstuga Koppslahyttan 1:6.

Nybyggnad av torg i Borlänge
Bygglov för anläggande av aktivitetstorg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådstält / tidsbegränsat.

Nybyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förskola (modulhus) samt anläggande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av it-station Barkargärdet 15:226,Norr Romme 18:2.

Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av byggnad /it station.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall / tidsbegränsat.

Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för busspassagerare.

Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
bygglov för uppsättande av bullerplank/befintligt plank byts ut mot nytt.

Nybyggnad av barack i Borlänge
Bygglov för uppsättande av byggbodar/ tidsbegränsat.

Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus /tillfälligt lov.

Nybyggnad av fiskodling i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av syretank.

Nybyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tankstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av silo i Borlänge
Nybyggnad av 4 st spannmålssilos.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.

Rivning och nybyggnad av bullerskyddsplank i Forssa, Borlänge
Objektet avser rivning samt nybyggnation av bullerskyddsplank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: