Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borlänge

Ombyggnad till mötesfri väg Smedjebacksvägen-Gyllehemsvägen
Projektet avser 5,5 km 2+2 fyrfältsväg, trafikplats vid Smedjebacksvägen, anläggande av cirkulationsplats vid Korsgårdsvägen, ny väg mot Torsång (väg 799) samt ny bro Tunaån.

Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Ca 60 bostäder.

Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge
Uppförande av lokaler för försäljning och service av Audiobilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer för ev utbyggnad av kvarteret Lisselhagen.

Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.

Nybyggnad av vårdbostad i Borlänge

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 21 radhuslägenheter.

Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.

Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus med stallar, klubblokaler, markarbeten. Ridhuset kommer att byggas i närheten av Romme travbana. Investering ca 30 mkr. Byggstart under 2017.

Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.

Uppförande av skollokaler i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 25 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.

Utbyggnad av stadsnät i Borlänge etapp 6
Fortsatt utbyggnad av stadsnätet till ytterligare 1500 villor. Vilka områden är ej fastställt.

Nybyggnad av parhus i Nygårdarna, Borlänge

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 1
Nybyggnad av 9 st radhuslägenheter i etapp 1.

Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.

Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Projektet avser Ljungbergsplanen, där det blir nybyggnad av ytterligare en läktare med 500-800 platser och utrymmen för media, tv samt speakerbås. Utöver detta tillkommer även ny belysning och åtgärder för den befintliga.

Ombyggnad av korsning till rondell i Borlänge

Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.

Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 2
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser dagvatten- och dräneringsarbeten.

Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 1
Avser dagvatten- och dräneringsarbeten.

Utbyggnad av Kolargatan
Entreprenaden omfattar gatu-, lednings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.

Ombyggnad till handelshus i Borlänge
Projektet omfattar omvandling av tidigare Coop Forum till ett handelshus med flera hyresgäster. Byggherren kommer att göra det mesta själv, är inte så stora upprustningar som krävs.

Uppförande av läktare till fotbollsarena i Borlänge
Avser uppförande av läktare till befintlig arena.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Borlänge
Bygglov för anläggande av skejtpark.

Nybyggnad av skidbacke i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st skidnedfarter, Bygglov för nybyggnad av matsäcksstuga samt rivning av befintlig matsäcksstuga Koppslahyttan 1:6.

Nybyggnad av skidlift i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skidlift.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov för anläggning av parkering.

Nybyggnad av silo i Borlänge
Nybyggnad av 4 st spannmålssilos.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus /tillfälligt lov.

Nybyggnad av sopstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sopstation.

Nybyggnad av fiskodling i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av syretank.

Nybyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tankstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för busspassagerare.

Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
bygglov för uppsättande av bullerplank/befintligt plank byts ut mot nytt.

Nybyggnad av barack i Borlänge
Bygglov för uppsättande av byggbodar/ tidsbegränsat.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av parkering, anslutningsväg och gångväg.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av villor i Borlänge
Projektet avser försäljning av 3 tomter för styckebyggda enfamiljshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: