Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borlänge

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Borlänge-Djurås väg 70/E16, etapp 1
Projektet avser en sträcka på ca 16 km som kommer byggas i 2 etapper samt anläggande av gång- och cykelvägar där paralellvägar saknas. Etapp 1; Mellerstarondellen-Norr Amsberg/anslutning väg 293. Etapp 2 NorrAmsberg/anslutning väg 293-Gimsbärke/anslutning Gima såg.

Ombyggnad till mötesfri väg Smedjebacksvägen-Gyllehemsvägen
Projektet avser 5,5 km 2+2 fyrfältsväg, trafikplats vid Smedjebacksvägen, anläggande av cirkulationsplats vid Korsgårdsvägen, ny väg mot Torsång (väg 799) samt ny bro Tunaån.

Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Borlänge-Djurås väg 70/E16 etapp 2
Projektet avser en sträcka på ca 16 km som kommer byggas i 2 etapper samt anläggande av gång- och cykelvägar där paralellvägar saknas. Etapp 1; Mellerstarondellen-Norr Amsberg/anslutning väg 293. Etapp 2 NorrAmsberg/anslutning väg 293-Gimsbärke/anslutning Gima såg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Ca 60 bostäder.

Nybyggnad av parhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 10 stycken parhus med totalt 20 bostäder i attraktivt område intill skola, idrottsplats och naturområden.

Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge
Uppförande av lokaler för försäljning och service av Audiobilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer för ev utbyggnad av kvarteret Lisselhagen.

Nybyggnad av vårdbostad i Borlänge

Nybyggnad av islamiskt center i Borlänge
Avser nybyggnad av moské/islamiskt center som omges av Gamla Stadshuset/Hagakyrkan, förskolan Eken, Jussi Björlings väg och Cozmoz. Planerad byggstart 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus på Jakobsgårdarna, Borlänge
Avser 34 lägenheter i två byggnader med loftgångar.

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 21 radhuslägenheter.

Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.

Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus med stallar, klubblokaler, markarbeten. Ridhuset kommer att byggas i närheten av Romme travbana. Investering ca 30 mkr. Byggstart under 2017.

Uppförande av skollokaler i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 21 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.

Nybyggnad av flerbostadshus Backarondellen i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med bostadsrättslägenheter, omfattning oviss.

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 1
Nybyggnad av 9 st radhuslägenheter i etapp 1.

Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i radhus.

Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.

Utbyggnad av stadsnät i Borlänge etapp 6
Fortsatt utbyggnad av stadsnätet till ytterligare villor. Vilka områden är ej fastställt. Ev kommer man att upphandla en ramavtalsentreprenör.

Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.

Ombyggnad av korsning till rondell i Borlänge

Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Projektet avser Ljungbergsplanen, där det blir nybyggnad av ytterligare en läktare med 500-800 platser och utrymmen för media, tv samt speakerbås. Utöver detta tillkommer även ny belysning och åtgärder för den befintliga.

Exploateringsområde i Borlänge, delplan 2
Detaljplaneärende.

Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.

Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge
Avvaktar beslut pga ev nybyggnad av skola på området.

Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 1
Kostnaden är uppskattad.

Utbyggnad av Kolargatan
Entreprenaden omfattar gatu-, lednings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.

Ombyggnad till handelshus i Borlänge
Projektet omfattar omvandling av tidigare Coop Forum till ett handelshus med flera hyresgäster. Byggherren kommer att göra det mesta själv, är inte så stora upprustningar som krävs.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av skidlift i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skidlift.

Nybyggnad av sopstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sopstation.

Nybyggnad av fiskodling i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av syretank.

Nybyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tankstation.

Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för uppförande av tre stycken förrådsbyggnader samt plank mellan förråden.

Nybyggnad av barack i Borlänge
Bygglov för uppsättande av byggbodar/ tidsbegränsat.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av parkering, anslutningsväg och gångväg.

Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av cykelparkeringshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov för anläggning av parkering.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av silo i Borlänge
Nybyggnad av 4 st spannmålssilos.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Nybyggnad av villor i Borlänge
Projektet avser försäljning av 3 tomter för styckebyggda enfamiljshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: