Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borlänge

Ombyggnad till mötesfri väg Smedjebacksvägen-Gyllehemsvägen
Projektet avser 5,5 km 2+2 fyrfältsväg, trafikplats vid Smedjebacksvägen, anläggande av cirkulationsplats vid Korsgårdsvägen, ny väg mot Torsång (väg 799) samt ny bro Tunaån.

Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge
Uppförande av lokaler för försäljning och service av Audibilar.

Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 21 radhuslägenheter.

Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.

Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.

Uppförande av skollokaler i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.

Utbyggnad av stadsnät i Borlänge etapp 6
Fortsatt utbyggnad av stadsnätet till ytterligare 1500 villor. Vilka områden är ej fastställt.

Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 25 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.

Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.

Ombyggnad av korsning till rondell i Borlänge

Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.

Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 1
Avser dagvatten- och dräneringsarbeten.

Utbyggnad av Kolargatan
Entreprenaden omfattar gatu-, lednings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.

Nybyggnad av skateboardpark i Borlänge
Bygglov för anläggande av skateboardpark.

Nybyggnad av skidbacke i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st skidnedfarter, Bygglov för nybyggnad av matsäcksstuga samt rivning av befintlig matsäcksstuga Koppslahyttan 1:6.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av skidlift i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skidlift.

Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus /tillfälligt lov.

Nybyggnad av fiskodling i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av syretank.

Nybyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tankstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall / tidsbegränsat.

Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för busspassagerare.

Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
bygglov för uppsättande av bullerplank/befintligt plank byts ut mot nytt.

Nybyggnad av barack i Borlänge
Bygglov för uppsättande av byggbodar/ tidsbegränsat.

Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådstält / tidsbegränsat.

Nybyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förskola (modulhus) samt anläggande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av it-station Barkargärdet 15:226,Norr Romme 18:2.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov för anläggning av parkering.

Nybyggnad av silo i Borlänge
Nybyggnad av 4 st spannmålssilos.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: