Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Avesta

Nya naturgasledningar mellan Avesta-Gävle, etapp 3

Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.

Nybyggnad flerbostadshus i Krylbo
Projektet avser nybyggnad av två hus med 45 smålägenheter enligt SABO Kombi mini konceptet.

Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.

Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Avesta
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i 4 plan samt 2 lokaler i markplan. Ingick tidigare i projekt 1293587.

Nybyggnad av varuhus i Avesta

Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.

Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 20x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.

Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Krylbo
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Utbyggnad av passivt fibernät, By-Horndal Landsbygdsfiber
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, återställning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material.

Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.

Nybyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för ny- och tillbyggnad av industribyggnader inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för nybyggnad av carport inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.

Nybyggnad av garage i Avesta
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd inom fastigheten grytnäs-bengtsbo 8:3, avesta kommun.

Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten skogsbo 32:112, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Tommesbo 1:3, 9:1 avesta kommun.

Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för underjordsbehållare inom fastigheten rågen 3, avesta kommun.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Bygglov för beachvolleyplaner inom fastigheterna avesta 5:1 och domarhagen 2, avesta kommun.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fågeltorn/gömsle inom fastigheten sonnbo 4:58, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Bagghyttan 1:2,Maskbo 4:1, Tommesbo 1:3.

Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Tillbyggnad av industibyggnad med lager samt rivning av befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: