Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1.
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Nybyggnad av varuhus i Avesta
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av idrottshall i Avesta
Avser nybyggnad av idrottshall med trä- och syslöjd, Marcusskolan i Avesta.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 40 ha ledig industrimark
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av kompressorcentralbyggnad i Avesta
Avser nybyggnad av kompressorcentralbyggnad om 28 x 12 m.
Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 18x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten skogsbo 48:2, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten avesta 2:59, avesta kommun.
Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten andersbo 2:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bodarne 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten buska 6:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten buska 7.1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten grossbo 4:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 5.13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västanberg 3:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten östanhede 13:6, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten östanhede 34:1, avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten stensbo 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten folkärna-backa 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten folkärna-backa 5:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten fornby 2:1 (fornby norra) , avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten haltarsbo 16:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten kullhyttan 1:46, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten kullhyttan 4:22, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten lilla dicka 11:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten lilla dicka 5:4, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten nor 25:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten nor s:7, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten pellbo 2:6, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten rossberga 2:3, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten räfsbo 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten räfsbo 5:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten stora dicka 26:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten strandmora 21:6, avesta kommun.
Nybyggnad av garage i Avesta
Bygglov för nybyggnad garage/miljöstation inom fastigheten rosen 26, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten krylbo 6:21, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för uppförande av parkeringsplats inom fastigheten skogsbo 30:8, avesta kommun.
Nybyggnad av återvinningsstation i Avesta
Bygglov för återvinningscentral inom fastigheten krylbo 8:17, avesta kommun.
Nybyggnad av carport i Avesta
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten pellbo 10:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskydd och bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten forsbo 4:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för kabelschaktning inför nybyggnad av nätstationer inom fastigheten högfors 6:1 mfl, norbergs kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 1:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 4:8, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten böckvreten 3, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av parkering inom fastigheten syrenen 19, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: