Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Avesta

Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1.
Nybyggnad av idrottshall i Avesta
Avser nybyggnad av idrottshall med trä- och syslöjd, Marcusskolan i Avesta.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus om ca 100 lägenheter. Först behöver marken genomgå sanering.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Planerat projekt i tidigt skede. Uppskattad kostnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 40 ha ledig industrimark
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo
Detaljplanearbete pågår och kommer att slutföras i nära samverkan med utvald exploatör. Kvarteret Lönngränd i Krylbo ligger nära järnvägsstationen och älven.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten skogsbo 48:2, avesta kommun.
Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten hyttbäcken 2:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten ingeltjärna 5:16, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten jäder 14:9, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten kårbo 8:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten skogslund 2:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten slogmossen 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten Stora Dicka 10:1,24:2.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 5.13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västanberg 3:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västanberg 5:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västmossa 4:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstationer inom fastigheten östanbyn 45:2, avesta kommun Östanbyn 24:12,44:1,45:2.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten häggen 6, avesta kommun.
Nybyggnad av soprum i Avesta
Bygglov för nybyggnad av soprum inom fastigheten sparrhornet 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten stensbo 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten gåsbo 1:1, Gåsbo 1:1, Storbyn 5:1, Rosse 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten storbyn s:12, Storbyn S:12, Åkersbyn S:3.
Nybyggnad av plank i Avesta
Bygglov för nybyggnad av vindskydd inom fastigheten gålsbo 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av garage i Avesta
Bygglov för nybyggnad garage/miljöstation inom fastigheten rosen 26, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten krylbo 6:21, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för uppförande av parkeringsplats inom fastigheten skogsbo 30:8, avesta kommun.
Nybyggnad av återvinningsstation i Avesta
Bygglov för återvinningscentral inom fastigheten krylbo 8:17, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov nybyggnad för nätstation inom fastigheten liljansberg 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd samt nybyggnad av parkeringsplatser inom fastigheten västanfors 4:44, avesta kommun.
Markberedningsarbeten i Krylbo
Avser markberedningsarbeten inför tillfälliga byggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskydd och bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten forsbo 4:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för kabelschaktning inför nybyggnad av nätstationer inom fastigheten högfors 6:1 mfl, norbergs kommun.
Nybyggnad av småbåtshamn i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för båthamn inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 1:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 4:8, avesta kommun.
Nybyggnad av utbildningslokal i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad uteklassrum inom fastigheten by prostgård 1:16, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten böckvreten 3, avesta kommun.
Nybyggnad av förskola i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolemoduler inom fastigheten karlbo 15:1, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält inom fastigheten 5:1, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: