Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Avesta

Nya naturgasledningar mellan Avesta-Gävle, etapp 3

Nybyggnad flerbostadshus i Krylbo
Projektet avser nybyggnad av två hus med 46 smålägenheter enligt SABO Kombi mini konceptet. Markarbetena beräknas starta juni 2016.

Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.

Nybyggnad av underfart mm vid Avesta lasarett

Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av varuhus i Avesta

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Avesta
Planer finns på nybyggnad av 11 lägenheter i 4 plan samt 2 lokaler i markplan. Ingick tidigare i projekt 1293587.

Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.

Nybyggnad av småindustri i Krylbo
Byggklar mark! Totalt 19 010 kvm.

Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Byggklar mark!

Anläggande av koloniområde i Avesta
Planen avser anläggande av odlingslotter och kolonistugeområde i Avesta. Plats är ej fastställd.

Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.

Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 20x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.

Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Krylbo
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Utbyggnad av passivt fibernät, By-Horndal Landsbygdsfiber
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, återställning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material.

Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.

Nybyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för ny- och tillbyggnad av industribyggnader inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för nybyggnad av carport inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten krylbo 5:10, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Tommesbo 1:3, 9:1 avesta kommun.

Nybyggnad av mur i Avesta
Bygglov för uppförande av mur inom fastigheten lejonet 1, avesta kommun.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fågeltorn/gömsle inom fastigheten sonnbo 4:58, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten rudu 4:2, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Bagghyttan 1:2,Maskbo 4:1, Tommesbo 1:3.

Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Tillbyggnad av industibyggnad med lager samt rivning av befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: