Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Älvdalen

Nybyggnad av skidliftar i Idre
Önskar kontakt med liftmontör, snökanonsleverantör samt leverantör av skipassläsare. Projektet avser kopplingsbar stolslift, 5 släpliftar, pistmaskin och snökanonanläggning.

Byggnationer vid Trängslet, Älvdalen
Avser flertalet delobjekt som skall uppföras på Älvdalens skjutfält. Detta innebär bl.a. montering av Hesco Bastions, platskonstruktioner i betong i form av flervåningsbyggnad, bevakningstorn, skyddstrumskonstruktioner i Prefab betong, montering av containrar, markarbeten m.m. Volym betong som skall gjutas är ca 1400 kbm. Genomförandetid för entreprenadarbetena är; 2017: Vecka 23, vecka 26-32 samt vecka 36-37. 2018: Vecka 26-32.

Nybyggnad av torkanläggning i Älvdalen
Avser nybyggnad av virkestorkar, nybyggnad strömottagning,nytt upplagsområde, rivning av såg hall, rivning av verkstadsförråd, rivning av äldre tork, ändring del av befintlig såghal.

Nybyggnad av parhus i Idre
Avser nybyggnad av 11 parhus i Idre. 52 m² per hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan. Tillhörande carport med 8 platser och miljöstation skall också upprättas.

Nybyggnad av bostäder i Idre
Avser försäljning av mark i Idre.

Nybyggnad av parhus i Idre
Idre 83:36 och idre 83:52 nybyggnad av 1 parhus.

Nybyggnad av stugby i Älvdalen
nybyggnad 11 fritidshus, Idre 11:2.

Nybyggnad av skidlift i Älvdalen
Foskros 10:6, marklov för anslutning lift-pist mellan maskullabacken 1 och 2.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Fulufjället 1:1, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Glysjön 2:12, nybyggnad transformatorstation norr, söder, Glysjön 2:12.

Nybyggnad av campingplats i Älvdalen
Idre 80:1, nybyggnad bil och husvagnscamping.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Älvdalen
Floåsen 8:1, nybyggnad avloppspumpstation med överbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Rot 17:5,25:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Storbäcken 14:7,Storbäcken S:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Åsen 61:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Per-anders 5:2, nybyggnad transformatorstation Per-anders 5:2,6:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Rånäs 1:13, nybyggnad transformatorstation Rånäs 1:13,1:14.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Skognäs 1:6, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Stobäcken 1:4, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Älvdalens kronopark 1:3, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 16:63, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Ärnäs 1:22, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
nybyggnad 2 fritidshus (hus 1-2) Idre 83:40.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Karlsarvet 28:1, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Klitten 36:2, nybyggnad transformatorstation Klitten 36:2,3:9.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Kåtilla 19:10, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Lövnäs 1:3, nybyggnad transformatorstation Lövnäs 1:3,5:25.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 15:1, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 38:2, nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: