Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sölvesborg

Nybyggnad av område med centrumkaraktär i Sölvesborg.
Avser nytt område med centrumkaraktär för kontor med ca 400 arbetsplatser, konferenshotell med 120 rum, bostäder, ca 400 lägenheter, gångbro över järnvägen m m. Utföres i etapper. Upphandling av entreprenör/er under 2017. Projektering under 2018. Byggstart för exploateringsarbeten under 2019. Byggstart byggnader 2020. Detaljplanen är lagakraftvunnen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus (Etapp 2). Avser nybyggnad av 39 lägenheter enligt koncept Sabo Kombohus mini. 1:or och 2:or.

Nybyggnad av seniorvillor i Sölvesborg
Söker tomt i Sölvesborg samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av kycklingstallar i Sölvesborg
Nybyggnad av kycklingstallar och produktionslokaler. Byggstart ej fastställd. Projektledare kommer att anlitas.

Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp om 6 lägenheter på 64 kvm vardera. Byggnaden förses med plattformshiss. Fastigheten får inga nya parkeringar.

Nybyggnad av underhållslokaler för sjöräddningen i Sölvesborg
Avser lokaler för underhåll av sjöräddningssällskapets fordon/båtar m m. Byggstart planeras under våren 2017.

Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Objektet avser ny pumpstation med överbyggnad, ca 150 m nya VA-ledningar samt rivning av del av befintlig pumpstation och brunnar som tas ur drift. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av parkourpark i Sölvesborg
Nybyggnad av parkourpark. Tillkommer även ett mindre förråd samt läktare som skall byggas med sikt över banan. Marken skall planas ut och där efter ska man gjuta en mur runt parken samt anlägga en gummimatta för att binda samman naturens krav och säkerhetsaspekten. Betonghinder skall anläggas med fasad överkant, samt rostfria ställningar. Hör ihop med: 1351386

Nybyggnad av ute gym, Sölvesborg
Avser nybyggnad av utomhus gym vid de nya området där parkourparken skall byggas. Hör ihop med: 1317731

Nybyggnad av grupphus i Sölvesborg
Nybyggnad av fyra enbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Sölvesborg
Nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av räddningscentral i Sölvesborg
Nybyggnad av sjöräddningsstation.

Nybyggnad av telestation i Sölvesborg
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sölvesborg
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av två nätstationer.

Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av tält (inomhushall).

Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av tält.

Nybyggnad av garage i Sölvesborg
Nybyggnad av garage/förråd.

Nybyggnad av kiosk i Sölvesborg
Nybyggnad av glasskiosk.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av 4 st nätstationer.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av 5 st nätstationer Mjällby 1:3, Ysane 3:2, 3:4, Hörby 15:10, 15:17.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av 5 st nätstationer Ysane 23:1, 1:7, 14:34, 11:12, 5:20.

Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av bef.

Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation samt tillbyggnad av bef byggnad.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sölvesborg
Nybyggnad av parkeringsplats.

Anläggande av vågbrytare i Hällevikshamn Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: