Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sölvesborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Planer för ny stadsdel i Sölvesborg. Sölvesborgshem planerar bostäder i fem till sju våningsplan. Preliminär byggstart 2018 2019. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av industri, kontor o lager i Nogersund
Avser nybyggnation av industri, kontor och lager. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus (Etapp 2). Avser nybyggnad av 39 lägenheter enligt koncept Sabo Kombohus mini. 1:or och 2:or.

Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i fem våningar. Antal lägenheter kan för dagen ej anges.

Nytt etableringsområde för industri i Sölvesborg
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av kycklingstallar i Sölvesborg
Nybyggnad av 2 kycklingstallar. Byggstart ej fastställd. Projektledare kommer att anlitas.

Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp om 6 lägenheter på 64 kvm vardera. Byggnaden förses med plattformshiss. Fastigheten får inga nya parkeringar.

Uppföra campingstugor mm i Sölvesborg
Marken är till försäljning. Omfattar 5000 kvm varav 10 % är byggrätt. Avser uppförande av campingstugor.

Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Ändring av gällande detaljplan krävs. Oviss byggstart.

Nybyggnad av underhållslokaler för sjöräddningen i Sölvesborg
Avser lokaler för underhåll av sjöräddningssällskapets fordon/båtar m m. Byggstart planeras under våren 2017.

Nytt exploateringsområde för stadsvillor i Sölvesborg
Planerat villaområde som kan ge plats för 10 - 20 villor. Troligen kommer kommunen att utföra exploateringsarbetena. Oklart om området säljs som styckehus eller grupphus. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggstart oviss

Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Objektet avser ny pumpstation med överbyggnad, ca 150 m nya VA-ledningar samt rivning av del av befintlig pumpstation och brunnar som tas ur drift.

Nybyggnad av parkourpark i Sölvesborg
Nybyggnad av parkourpark. Tillkommer även ett mindre förråd samt läktare som skall byggas med sikt över banan. Marken skall planas ut och där efter ska man gjuta en mur runt parken samt anlägga en gummimatta för att binda samman naturens krav och säkerhetsaspekten. Betonghinder skall anläggas med fasad överkant, samt rostfria ställningar. Hör ihop med: 1351386

Nybyggnad av produktionslokal i Sölvesborg
Nybyggnad av produktionslokaler.

Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad av industrihall.

Nybyggnad av anslutningsväg i Sölvesborg
Nya infarter till parkering.

Nybyggnad av ute gym, Sölvesborg
Avser nybyggnad av utomhus gym vid de nya området där parkourparken skall byggas. Hör ihop med: 1317731

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av 5 st nätstationer Lörby 51:1, Mjällby 3:4, 6:3, 5:8, 5:1.

Nybyggnad av carport i Sölvesborg
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sölvesborg
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av sjöbod i Sölvesborg
Nybyggnad av sjöbod/förråd samt rivning av bef sjöbod.

Nybyggnad av räddningscentral i Sölvesborg
Nybyggnad av sjöräddningsstation.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av två nätstationer.

Nybyggnad av barack i Sölvesborg
Uppförande av 16 bodar, tidsbegränsat lov.

Anläggande av vågbrytare i Hällevikshamn Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: