Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ronneby

Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt och bostadsrätt, lokaler och café. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av seniorbostäder i Ronneby
Projektet avser nybyggnad av ca 40 seniorbostäder. Oviss byggstart.

Nybyggnad för psykiatrimottagning mm i Ronneby
Avser nybyggnad för psykiatrimottagning och mellanvård.

Nybyggnad av handelsområde i Ronneby
Avvaktar etableringar. Avser handels- och eventuellt lättindustriområde.

Nybyggnad av elevvillor vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Projektering har påbörjats. Flera konsulter kommer att anlitas under våren 2017. Entreprenadformen blir troligen samordnad general. Förfrågningsunderlag gällande entreprenader lämnas troligen ut till sommaren 2017. Detaljplan finns. Angiven kostnad är uppskattad.

Nybyggnad av grupphus i Ronneby
Avser nybyggnad av grupphus för äldre. Handikappsanpassat. Förråd och carport. Husen kommer att vara mellan 93-130 kvm.

Nybyggnad av trygghetsboende i centrala Ronneby
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende. Oviss byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetslikaler i Ronneby
Hustillverkningsföretaget Hem 1 har förvärvat ett markområde om 26000 m2 för att uppföra nya lokaler till eget bruk. Planeringsskede. Detaljplan finns. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av kedje-/rad- och enbostadshus i Ronneby
Detaljplanen möjliggör nybyggnad av såväl fristående bostäder som flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Arbetena avser nybyggnad av bostäder i 3 våningar bestående av 2:or och 3:or fördelat på 6 av varje. Byggnaden ska förses med hiss. Ramkontrakterad konsult upprättar förfrågningsunderlagen.

Nybyggnad av småbåtshamn, restaurang och husvagnsby
Oviss byggstart. Eventuellt krävs en marksanering innan planerna blir verklighet.

Nybyggnad av Dollarstore varuhus i Ronneby

Nybyggnad av varuhus på Sörby, Ronneby

Nybyggnad av motorcrossbana i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Byggstart troligen under 2018. Konsult kommer att anlitas under 2017.

Nybyggnad av Burger King-restaurang i Ronneby
Nybyggnad av restaurang med ca 130 sittplatser, en drivethru och ett lekrum.

Nybyggnad av personalbyggnad vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge
Avser ny personalbyggnad mellan incident- och transportplattan. Byggnaden är i ett plan på ca 290 m2 vilket är den area som en byggnad upptar på marken. I byggnaden ingår teknikrum mm. Personalen skall ha tillgång till kontorsarbetsplatser, uppehållsrum, matplats samt individuella jourrum & omklädningsrum. Utvändig betongfasad skall målas svart.

Nybyggnad av solcellspark i Ronneby
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Förstudieskede. Uppskattad byggstart och kostnad.

Anläggande av gräsplan för fotboll i Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2020.

Nya dagvattendammar på Sörby, Ronneby
Planerna aktualliseras om och när utbyggnaden av bostäder inom området kommer igång. Oviss byggstart.

Ny belysning i park i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016 och 2017.

Nytt exploateringsområde för blandad bebyggelse i Ronneby
Styckehusområde. Oviss byggstart.

Om- och nybyggnad av hundgård vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge
Avser ombyggnad av by 324 nya hundstallar samt nybyggnad av hundstallar på befintlig grund, by 337. K0014.337/324.

Ny spontanidrottsplats i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Avser ny spontanidrottsplats/aktivitetsyta.

Ny spontanidrottsplats i Backaryd, Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Avser ny spontanidrottsplats/aktivitetsyta. Objektet avser nybyggnad av spontanidrottsplatser, varav en vid skolan i Backaryd samt den andra på älgbacken. Bebyggelsen skall färdigställas våren 2017. För option två stycken spontanidrottsplatser våren 2018 varav en i Johannishus samt en i Saxemara. Option 3 byte av konstgräs (kork granulat) 11-manna plan på Jernvallen i Kalling. Option 4 gäller tillägg på älgbacken i form av utegym och lekpark.

Nybyggnad av lager i Ronneby
Byggstart och kostnad är uppskattade.

Belysning i park i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Upphandling konsulttjänst för upprättande av detaljplan i Ronneby
Framtagande av plan som kan omvandla åkermarken intill E22 till ett nytt industri/verksamhetsområde. Området ägs av kommunen och skall utgöra ett område för diverse verksamheter, handelsföretag, serviceanläggningar, m.m. Området omfattar cirka 15 ha. Området utgör idag åkermark. Närmsta granne är en plastfabrik Konsultuppdraget omfattar framtagande av planhandlingar och genomförande av planprocess fram till antagande i kommunfullmäktige. Konsult skall framställa plankarta i DWG- och PDF-format med hjälp av AutoCad + Novapoint Samhällsplanering eller Focus Detaljplan.

Utbyte av brygga i Ekenäs, Ronneby
Konstruktionen ska vara med betongpontoner och träöverbyggd tryckimpregnerat trä eller motsvarande samt nya landgångar.

Nybyggnad av garage, Ronneby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019.

Nybyggnad av toaletter, Ronneby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: