Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Olofström

Nybyggnad av bostadshus i Olofström
Markområde till salu. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Centralt belägen tomt, mitt emot kommunhuset. Färdig detaljplan som tillåter max två våningar.

Nybyggnad av bilhall i Olofström
Nybyggnad av bilhall 480 kvm samt nybyggnad av bilhall 1500 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av konstgräsplan i Olofström
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av konstgräsplan i Olofström med tillhörande läktare samt servicebyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Olofström
Avser nybyggnad av industrihus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Marklov för ny parkering 6400 kvm personalparkering.

Nybyggnad av va-ledning i Olofström
Ny dragning av spill och dagvatten till kommunalt nät. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Boa 4:5, Gränum 3:24, 2:59, 26:2, 26:1, 2:58.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Boa 2:5, Gränum 10:17, Håkantorp 2:28.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Gränum 13:29, Boa 1:21, 1:15, Uggleboda 1:4.

Nybyggnad av väg i Olofström
Marklov för provisorisk grusväg.

Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Marklov för grusparkering Rådjursvägen.

Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av fyra garagebyggnader.

Nybyggnad av förråd i Olofström
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av toalett i Olofström
Nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstationer Tommakulla 1:11, Bommarstorp 1:3.

Nybyggnad av lager i Olofström
Nybyggnad av tälthall för lager.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnadav 5 st transformatorstationer Gåragöl 1:9, 1:9, Ljusaryd 1:22, 1:28, astensmåla 1:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Strandskyddsdispens för transformatorstationer.

Nybyggnad av markanläggning i Olofström
Tidsbegränsat marklov för kompoststation.

Nybyggnad av lager i Olofström
Uppförande av tält.

Nybyggnad av parkering på Kyrkhultsskolan i Olofström
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser anläggande av parkeringsplats vid Kyrkhults skola i Olofström

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: