Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Olofström

Ny bostadsbebyggelse i Olofström, etapp 2

Nybyggnad av bostäder och folktandvård i Olofström
Tanken är att uppföra bostäder enligt konceptet Kombohus Bas. Huskroppar i 2 - 4 våningar. En byggnad för folktandvård. Intresseanmälan pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostadshus i Olofström
Markområde till salu. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Centralt belägen tomt, mitt emot kommunhuset. Färdig detaljplan som tillåter max två våningar.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Olofström
Mark klar för byggnation till salu. Sjönära tomter. Detaljplan finns. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen.

Exploatering för bostadsbebyggelse i Olofström, etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Olofström
Avser nybyggnad av industrihus.

Nybyggnad av kontor i Olofström
Nybyggnad av kontorsbyggnad.

Nybyggnad av va-ledning i Olofström
Ny dragning av spill och dagvatten till kommunalt nät. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förskola i Olofström
Nybyggnad av förskola, 2 avdelningar. Paviljonger.

Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av garage 9 st platser.

Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Boa 4:5, Gränum 3:24, 2:59, 26:2, 26:1, 2:58.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Kopparemåla 1:12, Lill Ry 1:14, Skjutsmåla 1:12, Bytaremåla 1:7,.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Hemsjöhult 1:14, Skrubbeboda 1:22, Karamåla 1:9, Baggamåla 2:3, Härnäs 1:94, Spinkamåla 1:10.

Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av fyra garagebyggnader.

Nybyggnad av pumpstation i Olofström
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av toalett i Olofström
Nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstationer Tommakulla 1:11, Bommarstorp 1:3.

Nybyggnad av lager i Olofström
Nybyggnad av tälthall för lager.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Strandskyddsdispens för transformatorstationer.

Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Marklov för parkeringsplatser med elstolpe.

Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Marklov för parkeringsplatser.

Nybyggnad av väg i Olofström
Marklov för provisorisk grusväg.

Nybyggnad av bullerplank vid Volvo i Olofström

Ny entré till Olofströms centrum, Olofström
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser en ny entré till Olofströms centrum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: