Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlskrona

Nybyggnad av kontor, bostäder m m, Pottholmen Karlskrona

Nybyggnad av bostäder mm på Saltö

Nybyggnad av kraftvärmeverk i Karlskrona, etapp 2

Partneringavtal för nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av idrotts- och eventarena på Trossö, Karlskrona

Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av kontor och skola i Karlskrona

Nybyggnad av bostäder Pottholmen Karlskrona et. 1

Nybyggnad av brandstation i Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona

Nybyggnad av Boklok-lägenheter i Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Karlskrona

Uppförande av ett högt torn (provbyggnad) i Karlskrona

Nybyggnad av villor i Karlskrona

Nybyggnad av bostadsrätter på Gullberna, Karlskrona

Nytt exploateringsområde för villor i Torsnäs Karlskrona

Nybyggnad av bostäder i Torsnäs, Karlskrona

Nybyggnad för marin verksamhet i Västra Skeppsbrokajen

Nybyggnad av flerbostadshus i Nättraby Karlskrona

Nybyggnad av idrottshall samt rivning av förråd i Karlskrona

Nybyggnad av enfamiljshus, Karlskrona

Anläggande av yttre VA och etableringsyta m m i Karlskrona

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 1

Nybyggnad av handelslokaler i Karlskrona

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 2

Om- och nybyggnad av garage, carport m m i Karlskrona

Ny av/påfart på österleden i Karlskrona

Nybyggnad av friliggande villor, Karlskrona

Nyb av tankställe för fordonsgas i Karlskrona kommun

Nybyggnad av balhall vid Bubbetorp, Karlskrona

Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona

Nybyggnad av garage och parkeringsplatser i Karlskrona

Direktupphandling Kulturskolan jubileim 2017

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: