Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus

Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn

Nybyggnad av vindkraftverk i Karlshamn

Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn

Nybyggnad av förskola i Karlshamn

Nybyggnad av förskola i Mörrum

Nybyggnad av rackethall och parkeringsplatser i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Karlshamn

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn

Nybyggnad av bostäder i Karlshamn

Nybyggnad av marina i Karlshamn

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö

Anläggande av överföringsledningar samt pumpstationer Mörrum

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn

Nybyggnad av vindkraftverk

Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn

Nybyggnad av fritidsbåtplatser i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Karlshamn

Nybyggnad av gc-väg mellan Karlshamn-Hällaryd

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 1

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 2

anläggande av ny infartsväg i Mörrum, Karlshamn

Nybyggnad av gc-väg i Karlshamn etapp 2

Nybyggnad av skärmtak i hamnen, Karlshamn

Brandvattensystem Sutudden i Karlshamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: