Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlshamn

Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.

Ny regional fjärrvärmeledning mellan Karlshamn-Olofström
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Asarum, Karlshamn

Nybyggnad av vindkraftverk i Karlshamn
Planerat projekt. Uppförande av 10 vindkraftverk. Bygglov har överklagats.

Nybyggnad av förskola i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar på 1200 kvm. Oviss byggstart.

Ny industrianläggning i Vekerum
Avser en ny fabriksdel.

Nybyggnad av rackethall och parkeringsplatser i Karlshamn
Projektet ligger vilande.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn
Objektet avser nyproduktion av 24st marklägenheter, 24st carportar, undercentral, miljöhus, förråd och markarbeten inom fastigheten Mörrum 73:8. Detaljplanen har antagits av kommunen.

Anläggande av överföringsledningar samt pumpstationer Mörrum
Utbyggnad av två pumpstationer samt överföringsledningar för vatten och spillvatten på en sträcka av ca 7,5 km mellan Mörrum och Sternö. Ombyggnad av reningsverksvolymer till utjämningsmagasin.

Nybyggnad av förskola i Hällaryd
Projektet ligger vilande. Planer finns för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Kommer att byggs ihop med skolan med en passage. Avser även rivning av bef förskola.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Tanken är att sälja tomten. Oviss byggstart och kostnad.

Uppförande av byggnad vid torget i Karlshamn
Uppförande av byggnad som ska innehålla restaurang och café, samt offentliga toaletter. En befintlig byggnad kommer att rivas. Troligen totalentreprenad. Kostnad minst 20 mkr. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart.

Nybyggnad av villor i Karlshamn
Ca 10 villor planeras.

Nybyggnad av marina i Karlshamn
Planerat projekt. Vilande.

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö
Ligger på is. Beställare=markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Karlshamn hamn
En återvinningsstation ska uppföras i Stillerydsområdet. Planeringsskede.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser nybyggnation av 8 stycken lägenheter i 1 huskropp uppdelat på 2 stycken våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart och kostnad oviss.

Nybyggnad av vindkraftverk
Avser ett verk.

Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn
Byggstart är avhängig Lantmäteriets beslut ang. lantmäteriförrättning. Byggstart förhoppningsvis sommaren 2017.

Nybyggnad av fritidsbåtplatser i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 1
Ligger på is. Kostnad för planarbete upptaget i kommunens investeringsbudget 2014-2015. Avser fribyggartomter.

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 2
Ligger på is. Kostnad för planarbete upptaget i kommunens investeringsbudget 2014-2015. Avser fribyggartomter.

Nybyggnad av gc-väg i Karlshamn etapp 2
Igångsättning beräknas under 2017.

Brandvattensystem Sutudden i Karlshamn
Projektet avser en anläggning för slätckvatten för att begränsa effekter vid brand. Anläggningen ska bestå av en dieseldriven pump som ska förse ett rörsystem med rätt flöde av vatten som tas från havet. Uppskattad kostnad.

Förstärkning av transmissionsledning mellan Södra Cell Mörrum och HVC Stilleryd, Karlshamn
Objektet avser förstärkning av transmissionsledning mellan Södra Cell Mörrum och HVC Stilleryd. I projektet innefattas markarbete, rörarbeten och byggnadsarbeten för utbyggnad av 1 st DN400 fjärrvärmeledning (ny framledning).

Nybyggnad av skärmtak i hamnen, Karlshamn
Avser uppförande av skärmtak mellan de befintliga magasinen 2 och 3 i Stillerydshamnen.

Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Tidigt skede, avvaktar beslut.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: