Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Blekinge län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av kontor, bostäder m m, Pottholmen Karlskrona

Nybyggnad av bostäder mm på Saltö

Nybyggnad av flerbostadshus

Nybyggnad av kraftvärmeverk i Karlskrona, etapp 2

Partneringavtal för nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av idrotts- och eventarena på Trossö, Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby

Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn

Nybyggnad av kontor och skola i Karlskrona

Nybyggnad av bostäder Pottholmen Karlskrona et. 1

Nybyggnad av brandstation i Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona

Nybyggnad av Boklok-lägenheter i Karlskrona

Ny bostadsbebyggelse i Olofström, etapp 2

Nybyggnad av vindkraftverk i Karlshamn

Nybyggnad av seniorbostäder i Ronneby

Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Karlskrona

Nybyggnad för psykiatrimottagning mm i Ronneby

Uppförande av ett högt torn (provbyggnad) i Karlskrona

Nybyggnad av villor i Karlskrona

Nybyggnad av handelsområde i Ronneby

Nybyggnad av bostadsrätter på Gullberna, Karlskrona

Nybyggnad av bostäder och folktandvård i Olofström

Nybyggnad av förskola i Karlshamn

Nybyggnad av förskola i Mörrum

Nytt exploateringsområde för villor i Torsnäs Karlskrona

Nybyggnad av rackethall och parkeringsplatser i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Karlshamn

Nybyggnad av bostäder i Torsnäs, Karlskrona

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn

Nybyggnad av grupphus i Ronneby

Nybyggnad av bostäder i Ronneby

Nybyggnad av verksamhetslikaler i Ronneby

Nybyggnad för marin verksamhet i Västra Skeppsbrokajen

Nybyggnad av flerbostadshus i Nättraby Karlskrona

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn

Nybyggnad av idrottshall samt rivning av förråd i Karlskrona

Nybyggnad av kedje-/rad- och enbostadshus i Ronneby

Nybyggnad av enfamiljshus, Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg

Nybyggnad av bostäder i Karlshamn

Nybyggnad av bostadshus i Olofström

Nybyggnad av marina i Karlshamn

Nytt exploateringsområde för bostäder i Olofström

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö

Anläggande av överföringsledningar samt pumpstationer Mörrum

Exploatering för bostadsbebyggelse i Olofström, etapp 1

Anläggande av yttre VA och etableringsyta m m i Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn

Utbyggnad av avloppsledningar Sandviken etapp 5

Nybyggnad av motorcrossbana i Ronneby

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 1

Nybyggnad av vindkraftverk

Nybyggnad av elevvillor vid folkhögskola i Bräkne-Hoby

Nybyggnad av handelslokaler i Karlskrona

Nybyggnad av Burger King-restaurang i Ronneby

Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn

Nybyggnad av personalbyggnad vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 2

Utbyggnad av avloppsledningar Sandviken etapp 6

Om- och nybyggnad av garage, carport m m i Karlskrona

Uppföra campingstugor mm i Sölvesborg

Exploatering för nytt bostadsområde i Aspan

Ny av/påfart på österleden i Karlskrona

Nybyggnad av friliggande villor, Karlskrona

Nybyggnad av fritidsbåtplatser i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Karlshamn

Nybyggnad av gc-väg mellan Karlshamn-Hällaryd

Nyb av tankställe för fordonsgas i Karlskrona kommun

Nybyggnad av balhall vid Bubbetorp, Karlskrona

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 1

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 2

Nybyggnad av underhållslokaler för sjöräddningen i Sölvesborg

anläggande av ny infartsväg i Mörrum, Karlshamn

Nybyggnad av gc-väg i Karlshamn etapp 2

Nybyggnad av småbåtshamn, restaurang och husvagnsby

Nybyggnad av kontor i Olofström

Ny belysning i park i Ronneby

Nybyggnad av skärmtak i hamnen, Karlshamn

Nybyggnad av parkourpark i Sölvesborg

Nytt exploateringsområde för blandad bebyggelse i Ronneby

Brandvattensystem Sutudden i Karlshamn

Om- och nybyggnad av hundgård vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge

Nybyggnad av industrihus i Olofström

Ny spontanidrottsplats i Backaryd, Ronneby

Ny spontanidrottsplats i Ronneby

Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona

Nybyggnad av passivt fiberoptisk nät för bredband, Ronneby

Nybyggnad av produktionslokal i Sölvesborg

Nybyggnad av ute gym, Sölvesborg

Nybyggnad av va-ledning i Olofström

Nybyggnad av anslutningsväg i Sölvesborg

Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg

Nybyggnad av förskola i Olofström

Nybyggnad av garage i Olofström

Nybyggnad av barack i Sölvesborg

Nybyggnad av carport i Sölvesborg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: