Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vänersborg

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad (10 meter högt lager) med tillhörande kontor.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Mulltorps förskola.
Nybyggnad av personalmodul och kök i Vänersborg
Rösebo skola skall kompletteras med kök- och personalmodul.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till motionsanläggning samt tillbyggnad.
Upprustning av Brålanda kyrka, Vänersborg
Projektet avser konservatorsarbeten, tillgänglighetsanpassning, målningsarbeten. förbättring av ek. ljus och ljud, installation av toalett m m.
Förtätning kontor m m i Vänersborg
Projektet avser förtätning av kontor för byggnadsförvaltningen. Klimatanpassning arkiv för kommunstyrelseförvaltningen. Omstrukturering + sammanträdesrum.
Upprustning av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoaletter, ny lift för rullstolar samt markarbeten.
Ombyggnad av kök i Vänersborg
Avser renovering och ombyggnad av två kök plan 1 och 2 i kv Kamelen 15.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser tillbyggnad av förskola.
Ny kylanläggning i ishallen i Vänersborg mm
Objektet avser utbyte av kylaggregat och köldbärare samt kringarbeten för befintlig ishockeybana.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 1
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola.
Byte av avfuktningsaggregat i ishall i Vänersborg
Avser byte av avfuktningsaggregat samt kring arbeten för ishockeybanan.
Ombyggnad av ishall i Vänersborg
Avser ny sittplatsläktare i ishallen.
Ombyggnad av omklädningsutrymme i Vänersborg
Avser ombyggnad i omklädningsutrymme.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av hotell, hiss.
Ombyggnad av bensinstation i Vänersborg
Ombyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Avser för tillbyggnad av restaurang.
Nytt värmeproduktionssystem, bergvärmepump
Avser nytt värmeproduktionssystem baserad på bergvärmepump.
Anpassning av ventilation i grundskola i Vänersborg
Avser ombyggnad av luftbehandlingssystem.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Avser ombyggnad av personallokal dit sättning av 2 portar.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ändring av ventilation.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av garage samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-02-10.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-08-01.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat loc tom 2027-12-31.
Nybyggnad av läktare i Vänersborg
Nybyggnad av ståplatsläktare, stödmur, reklamplank samt marklov.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Avser invändig målning av kontor.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Vänersborg
Tillbyggnad av flerbostadshus, altan.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av grillbar i Vänersborg
Tillbygnad av affärshus inglasad altan Kolgrillen.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Vänersborg
Utvändig ändring av kyrkobyggnad, insättning av dörr.
Utvändigt underhåll av skola i Vänersborg
Utvändig ändring av skola solceller.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning av bostad till förskola.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning av klubbstuga till dagbarnvårdarverksamhet tidsbegränsat lov tom 2027-03-15.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning till förskola, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-09-30.
Ny ventilation till idrottsarena i Vänersborg
Avser byte av luftavfuktare.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nybyggnad av toalett vid badplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: