Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Vänersborg
Avser om och tillbyggnad- och ytskiktsrenovering av befintligt kommunhus. Omfattar även delvis fönsterbyte samt renovering av fasad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av en gammal byggnad. Ombyggnad av gammal skola till förskolelokaler samt tillbyggnad med ny del som kommer inrymma nytt storkök, 600 kvm.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Tillbyggnad av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoalett samt tillbyggnad av trapphus med hiss.
Rivning av duschar samt toalett vid fisktorget i Vänersborg
Rivning av allmän toalett och dusch vid fisktorget samt återställande av mark.
Rivning av förskola i Vänersborg
Rivning av förskola samt skolbyggnad. Byggs nytt på 1239155.
Utvändigt underhåll av cafe i Vänersborg
Utvändig och invändig ändring av Villa Björkås. Installation av brandtrapp sant bergvärme, invändig upprustning och ombyggnad av ventilation.
Förtätning kontor m m i Vänersborg
Projektet avser förtätning av kontor för byggnadsförvaltningen. Klimatanpassning arkiv för kommunstyrelseförvaltningen. Omstrukturering + sammanträdesrum.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden. Uppskattad kostnad.
Bygg- och vent.åtgärder i förskola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Rivning av kontorsbyggnad i Vänersborg
Avser rivning av 1-plans kontorsbyggnad.
Åtgärder för ventilation, samt logistik kök i skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicebyggnad vid Sikhalls badplats kv. Hopperud 1:12 .
Ombyggnad av vårdhem i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till vård.
Ombyggnad för ventilation och belysning i förskola/skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Åtgärder för ventilation och belysning vid förskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av matsal samt ombyggnad av ventilation och storkök. 7-9 skola.
Rivning av garage i Vänersborg
Rivning av garagebyggnader, luftslussar och inlastning samt rivning delar av industrilokal.
Nybyggnad av helikopterhangar i Vänersborg
Nybyggnad av flygplanshangar.
Nybyggnad av affärshus i Vänersborg
Nybyggnad, ombyggnad, utvändig ändring samt ändrad användning från industriområde till handelsområde.
Ombyggnad av ridhus i Vänersborg
Avser att man höjer befintligt trallgolv, bygger en tillgänglig wc, monterar en hiss etc.
Byte av styrsystem i skola, Vänersborg
Avser byte av styrsystem i undercentral samt fläktrum i huvudbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Vänersborg
Nybyggnad av toalettbod tidsbegränsat lov 2022-12-01.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av cykel/väderskydd.
Rivning av toalett i Vänersborg
Rivning av offentliga toaletter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vänersborg
Utvändig ändring av affärshus, fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vänersborg
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Vänersborg
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Vänersborg
Utvändig ändring av vårdbyggnad, insättning av dörr i fasad.
Ombyggnad av samlingslokal i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion på samlingslokal.
Belysningsarmaturer till idrottsarena i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: