Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vänersborg

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Mulltorps förskola.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Tillbyggnad av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoalett samt tillbyggnad av trapphus med hiss.
Ombyggnad och ny ventilationsanläggning i förskola Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering samt ny ventilationsanläggning. Kontraktsarbetena är indelade i två etapper: Byggstart av etapp ett,: 16 oktober 2017 med färdigställande i april 2018. Byggstart av etapp två: maj 2018 med färdigställande i januari 2019.
Förtätning kontor m m i Vänersborg
Projektet avser förtätning av kontor för byggnadsförvaltningen. Klimatanpassning arkiv för kommunstyrelseförvaltningen. Omstrukturering + sammanträdesrum.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Avser tillbyggnad på 100 kvm samt total renovering av hotell.
Bygg- och vent.åtgärder i förskola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Åtgärder för ventilation, samt logistik kök i skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Ombyggnad av kök i Vänersborg
Avser renovering och ombyggnad av två kök plan 1 och 2 i kv Kamelen 15.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Avser tillbyggnad av servicebyggnad vid befintlig fritidsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 1
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola.
Ny sittplatsläktare i ishall i Vänersborg
Avser ny sittplatsläktare i ishallen.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicebyggnad vid Sikhalls badplats kv. Hopperud 1:12 .
Ombyggnad av omklädningsutrymme i Vänersborg
Avser ombyggnad i omklädningsutrymme.
Upphandling av moduler för cykelgarage i Vänersborg
Avser upphandling av två stycken modulbaserade låsbara cykelgaragesystem i funkisstil som har glasväggar, automatiska dörrar som kan kopplas till passagesystem med kort. Laddning av elcyklar ska vara möjligt.
Ombyggnad av vårdhem i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till vård.
Ombyggnad för ventilation och belysning i förskola/skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Åtgärder för ventilation och belysning vid förskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Rivningslov för rivning av servicehus, Bygglov för tillbyggnad av restaurang, Bygglov för nybyggnad av 3 servicehus nr 4-6, Bygglov för anläggning av campingplats Kleverud 1:8,Djupedalen 2:1. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av helikopterhangar i Vänersborg
Nybyggnad av flygplanshangar.
Rivning av förskola i Vänersborg
Rivning av förskola samt matsal.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Avser för tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av cafe i Vänersborg
Utvändig ändring av Villa Björkås samt installation av ventilation och anläggning för VA.
Ombyggnad av samlingslokal i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion på samlingslokal.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Avser ombyggnad av personallokal dit sättning av 2 portar.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser nybyggnad av staket samt ändring av ventilation på skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av ridhus i Vänersborg
Avser att man höjer befintligt trallgolv, bygger en tillgänglig wc, monterar en hiss etc.
Byte av styrsystem i skola, Vänersborg
Avser byte av styrsystem i undercentral samt fläktrum i huvudbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Vänersborg
Bygglov för fasadändring, solpaneler.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av vårdlokaler till förskola/nattdagis. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av toalett i Vänersborg
Rivning av offentliga toaletter.
Rivning av bensinstation i Vänersborg
Rivningslov för rivning av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av toalett i Vänersborg
Nybyggnad av toalettbod tidsbegränsat lov 2022-12-01.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av två cykelgarage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vänersborg
Utvändig ändring av affärshus.
Belysningsarmaturer till idrottsarena i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: