Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vänersborg

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Nybyggnad av sessionssal vid Vänersborgs kommunhus
Avser nybyggnad av sessionssal vid Vänersborgs kommunhus.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Mulltorps förskola.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till motionsanläggning samt tillbyggnad.
Ombyggnad och ny ventilationsanläggning i förskola Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering samt ny ventilationsanläggning. Kontraktsarbetena är indelade i två etapper: Byggstart av etapp ett,: 16 oktober 2017 med färdigställande i april 2018. Byggstart av etapp två: maj 2018 med färdigställande i januari 2019.
Nybyggnad av personalmodul och kök i Vänersborg
Rösebo skola skall kompletteras med kök- och personalmodul.
Upprustning av Brålanda kyrka, Vänersborg
Projektet avser konservatorsarbeten, tillgänglighetsanpassning, målningsarbeten. förbättring av ek. ljus och ljud, installation av toalett m m.
Förtätning kontor m m i Vänersborg
Projektet avser förtätning av kontor för byggnadsförvaltningen. Klimatanpassning arkiv för kommunstyrelseförvaltningen. Omstrukturering + sammanträdesrum.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Avser tillbyggnad på 100 kvm samt total renovering av hotell.
Upprustning av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoaletter, ny lift för rullstolar samt markarbeten.
Ny kylanläggning i ishallen i Vänersborg mm
Objektet avser utbyte av kylaggregat och köldbärare samt kringarbeten för befintlig ishockeybana.
Ombyggnad av kök i Vänersborg
Avser renovering och ombyggnad av två kök plan 1 och 2 i kv Kamelen 15.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser tillbyggnad av förskola.
Ny sittplatsläktare i ishall i Vänersborg
Avser ny sittplatsläktare i ishallen.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 1
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola.
Byte av avfuktningsaggregat i ishall i Vänersborg
Avser byte av avfuktningsaggregat samt kring arbeten för ishockeybanan.
Ombyggnad av omklädningsutrymme i Vänersborg
Avser ombyggnad i omklädningsutrymme.
Upphandling av moduler för cykelgarage i Vänersborg
Avser upphandling av två stycken modulbaserade låsbara cykelgaragesystem i funkisstil som har glasväggar, automatiska dörrar som kan kopplas till passagesystem med kort. Laddning av elcyklar ska vara möjligt.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Avser för tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Vänersborg
Nybyggnad av affärshus Dollarstore. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-02-10.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-08-01.
Nybyggnad av läktare i Vänersborg
Nybyggnad av ståplatsläktare, stödmur, reklamplank samt marklov.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ändring av ventilation.
Ombyggnad av bensinstation i Vänersborg
Ombyggnad av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Avser invändig målning av kontor.
Anpassning av ventilation i grundskola i Vänersborg
Avser ombyggnad av luftbehandlingssystem.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Avser ombyggnad av personallokal dit sättning av 2 portar.
Nytt värmeproduktionssystem, bergvärmepump
Avser nytt värmeproduktionssystem baserad på bergvärmepump.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Vänersborg
Tillbyggnad av flerbostadshus, altan.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Vänersborg
Utvändig ändring av kyrkobyggnad, insättning av dörr.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning av bostad till förskola.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning till förskola, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-09-30.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ändring av ventilation.
Ny ventilation till idrottsarena i Vänersborg
Avser byte av luftavfuktare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: