Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ulricehamn

Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Hyra av flyttbara lokaler för förskoleavdelning i Ulricehamn
Avser hyra av flyttbara lokaler för placering vid förskolan Totus, moduler anpassade för två 2 förskoleavdelningar för barn upp till 6 år, med plats för upptill 20 barn per avdelning. Avtalet gäller i två (2) och planeras att träda ikraft 2017-08-15.
Ombyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Projektet avser tilläggsisolering tak och vättar, ny ventilation och nytt yttertak på äldreboende.
Ombyggnad av skola med ny ventialtionsanläggning, Gällstyad i Ulricehamn
Ventilationsanläggning ska ersättas med nytt aggregat samt erforderlig kanalisation.
Ombyggnad av museum till kontorslokaler i Ulricehamn
Ombyggnad av museum till elevhälsans nya kontorslokaler. Hiss och ventilation handlas som separata entreprenader och övriga kategorier handlas från ramavtal.
Ombyggnad av skola i Ulricehamn
Avser utbyte av hiss på Stenbockskolan.
Ramavtal gällande storköksservice i Ulricehamn och Tranemo
Avser ramavtal inom kategori storköksservice för Ulricehamns och Tranemo kommuner.
Tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser ändrad användning av bilrelaterad verksamhet till bilrelaterad verksamhet och övrig handel, kontor, lager.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för två avdelningar förskola samt barnvagnsförråd.
Nybyggnad av barack i Ulricehamn
Tillfällligt bygglov för en byggbod och en verktygscontainer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: