Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ulricehamn

Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av en fullservicestation i Ulricehamn
Projektet avser en fullserviceanläggning med tankstation för personbilar och tunga fordon, biltvätt, butikslokal samt parkeringsytor.
Hyra av flyttbara lokaler för förskoleavdelning i Ulricehamn
Avser hyra av flyttbara lokaler för placering vid förskolan Totus, moduler anpassade för två 2 förskoleavdelningar för barn upp till 6 år, med plats för upptill 20 barn per avdelning. Avtalet gäller i två (2) och planeras att träda ikraft 2017-08-15.
Ombyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Projektet avser tilläggsisolering tak och vättar, ny ventilation och nytt yttertak på äldreboende.
Renovering av tak på skola i Ulricehamn
Projektet avser byte av tak på skola. Byggstart tidigast våren 2017.
Ombyggnad av museum till kontorslokaler i Ulricehamn
Ombyggnad av museum till elevhälsans nya kontorslokaler. Hiss och ventilation handlas som separata entreprenader och övriga kategorier handlas från ramavtal.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Ulricehamn
Avser utbyte av hiss på Stenbockskolan.
Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser ändrad användning av bilrelaterad verksamhet till bilrelaterad verksamhet och övrig handel, kontor, lager.
Nybyggnad av carport i Ulricehamn
Nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för två avdelningar förskola samt barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av servering i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av barack i Ulricehamn
Tillfällligt bygglov för en byggbod och en verktygscontainer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: