Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 7-9 skola.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Avser nybyggnad av hotell, uppförande av murar samt rivning av befintliga baracker.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny- och ombyggnad av ställverk vid sjukhus, Uddevalla
Avser byte av två lågspänningsställverk och etablering av ett nytt fristående driftrum med högspänningsställverk. TS2 Högspänningsställverk Ska rivas och ersättas med ett nytt placerat i ett ny stationsbyggnad. Stationen ska placeras på en gård mellan de båda lågspänningsställverken. Markförläggning av nya kablar samt anpassning av 10kV slinga ingår. TS2 Lågspänningsställverk Byte av lågspänningsställverk samt transformatorer. Driftrummet ska kompletteras med installationsgolv. TSCS Lågspänningsställverk TSCS består idag av ett lågspänningsställverk och en transformator. Utrymmet är trångt vid ombyggnation ska det nya ställverket matas med lågspänning från TS2 istället.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral.
Ombyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Beslut saknas. Planer finns på en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Beslut saknas. Planer finns på ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Rivning av kontor i Uddevalla
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader.
Ombyggnad av ventilation i bussterminal, Göteborg
Avser nytt luftbehandlingsaggregat till Kampenhofs Bussterminal som ska betjäna ett gatukök.
Tillbyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Brandlarm i skolor/förskolor i Uddevalla
Projektet avser brandlarm i skolor/förskolor under 3 år (1 mkr/år).
Ramavtal avseende hantverkartjänst Sanering, Uddevalla kommun
Samtliga förekommande saneringsarbeten (asbest, olja och kemiska produkter, PCB-haltiga fogar,mögel, lukt, fukt, klotter samt social sanering) i fastigheter ägda eller förvaltade av kommunen samt övriga fastigheter där kommunal verksamhet förekommer. Objekten är belägna inom Uddevalla kommun samt Munkedals kommun (UddevallaEnergi).
Ombyggnad av församlingshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av församlingshem, nybyggnad av återvinningshus samt ändring av marknivån.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från affärslokal "loppis" till livsmedelsbutik.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av vårdbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vk 3b (specialboende) till vk 3a (boende). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av garage.
Rivning av klubbhus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av föreningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till skola.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och skylt.
Nybyggnad av sjukhus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sterilmodul.
Nybyggnad av reception i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av två containrar för reception och förråd.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad, flytt av vägg med dörr.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av garage i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnad där brandskyddet påverkas väsentligt, garage.
Nybyggnad av baracker i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod, site mf65191a.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Invändig renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser byte av textilgolv och elradiatorer i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: