Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uddevalla

Nybyggnad av operationshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av operationshus som omfattar OP-salar för ortopedi, kirurgi samt ögonsjukvård. Därtill kommer lokaler för sterilcentral och försörjning. Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola F-6, särskolan (träningsskola), idrottshall, fritidsgård, medialek mm.
Nybyggnad av brandstation i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av ungdomshem i Uddevalla
Avser nybyggnad av innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård. Byggnaden består av 2 boendeavdelningar,administration och personalutrymmen med en BTA på ca 3000 kvm. Inflyttning planerad till hösten 2018.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök. Byggstart tidigast hösten 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola utöver det tillkommer gårdsförråd, sop-och miljöhus, mindre ombyggnad i befintligt hus B (slöjdsalar) samt om- och tillbyggnad gymnastik hus C. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av kontor/lagerbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Uppförande av hyresmoduler till förskolor i Uddevalla
Entreprenaden avser uppförande av hyresmoduler för Herrestads och Skansens förskolor i Uddevalla.
Tillbyggnad av brandstation i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av uppställningsplats för brandbilar.
Renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser utvändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast augusti 2017.
Ramavtal avseende hantverkartjänst larm/data/passage, Uddevalla kommun
Avser leverans av larm-, data-, passagearbeten för successiva uttag vid behov under kontraktstiden.
Upphandling av visualiseringssystem, Uddevalla kommun
Avser upphandling av visualiseringssystem till ledningscentraler.
Nybyggnad av automatstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av truckdieselanläggning.
Rivning av kontor i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av två kontorsbyggnader k01 och k02.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av föreningslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang, personalutrymme.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser utvändig ändring av kontorsbyggnad samt tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av toalett i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med toalett.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostads/kontorshus, tillbyggnad uterum och altan samt nybyggnad av mur.
Ombyggnad av fritidshem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till fritidslokal i f-skola.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad Stadskärnan 1:176,Resteröd 3:18,1:163.
Ombyggnad av hotell i Uddevalla
Anmälan för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdcentral i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnadens bärande delar och ventilation samt rivning av del av vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2018-01-31 för nybyggnad av byggbodar.
Ombyggnad till skola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av annan byggnad eller anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av bensinstation i Uddevalla
Projektet avser rivning av industribyggnad, f d bensinstation och glasmästeri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: