Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uddevalla

Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola F-6, särskolan (träningsskola), idrottshall, fritidsgård, medialek mm.
Nybyggnad av ungdomshem i Uddevalla
Avser nybyggnad ungdomshem innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård. Byggnaden består av 2 boendeavdelningar,administration och personalutrymmen med en BTA på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Avser nybyggnad av hotell, marklov för uppförande av murar samt rivning av befintliga baracker.
Ombyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Beslut saknas. Planer finns på en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Beslut saknas. Planer finns på ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Rivning av kontor i Uddevalla
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader.
Tillbyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av brandstation i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av uppställningsplats för brandbilar.
Renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser utvändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast augusti 2017.
Ramavtal avseende hantverkartjänst Sanering, Uddevalla kommun
Samtliga förekommande saneringsarbeten (asbest, olja och kemiska produkter, PCB-haltiga fogar,mögel, lukt, fukt, klotter samt social sanering) i fastigheter ägda eller förvaltade av kommunen samt övriga fastigheter där kommunal verksamhet förekommer. Objekten är belägna inom Uddevalla kommun samt Munkedals kommun (UddevallaEnergi).
Upphandling av visualiseringssystem, Uddevalla kommun
Avser upphandling av visualiseringssystem till ledningscentraler.
Ramavtal avseende hantverkartjänst larm/data/passage, Uddevalla kommun
Avser leverans av larm-, data-, passagearbeten för successiva uttag vid behov under kontraktstiden.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från affärslokal "loppis" till livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för förskola med åtta avdelningar.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser utvändig ändring av kontorsbyggnad samt tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av baracker i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av föreningslokal samt rivning av befintlig byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod, site mf65191a.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad till skola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av annan byggnad eller anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostads/kontorshus, tillbyggnad uterum och altan samt nybyggnad av mur.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och skylt.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar samt upplagsytor.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2018-01-31 för nybyggnad av byggbodar.
Ombyggnad av hotell i Uddevalla
Anmälan för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av bensinstation i Uddevalla
Projektet avser rivning av industribyggnad, f d bensinstation och glasmästeri.
Invändig renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser byte av textilgolv och elradiatorer i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: