Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uddevalla

Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola F-6, särskolan (träningsskola), idrottshall, fritidsgård, medialek mm.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av ungdomshem i Uddevalla
Avser nybyggnad av innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård. Byggnaden består av 2 boendeavdelningar,administration och personalutrymmen med en BTA på ca 3000 kvm. Inflyttning planerad till hösten 2018.
Ombyggnad till förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av lokal till förskola och ombyggnad av restaurang till aktivitetshall.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av kontor/lagerbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Uppförande av hyresmoduler till förskolor i Uddevalla
Entreprenaden avser uppförande av hyresmoduler för Herrestads och Skansens förskolor i Uddevalla.
Nya modulbyggnader för omklädningsrum vid Skredsviks marinbas i Uddevalla
Upphandlingen avser två modulbyggnader omklädningsrum till Skredviks marinbas i Uddevalla.
Renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser utvändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast augusti 2017.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser utvändig ändring av kontorsbyggnad samt tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Invändig renovering av Grinneröds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Invändig upprustning samt konservering av fast inredning och inventarier. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av båthall i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av båthall. Byggstart tidigast våren 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tennishall i Uddevalla
Ansökan om bygglov för anläggande av tre tennisbanor och uppsättning av stängsel.
Nybyggnad av automatstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av truckdieselanläggning.
Tillbyggnad av cafeteria i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av café/receptionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av toalett i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med toalett.
Ombyggnad av fritidshem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till fritidslokal i f-skola.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar samt uppförande av staket 2017-03-01 - 2018-09-01.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad Stadskärnan 1:176,Resteröd 3:18,1:163.
Ombyggnad av vårdcentral i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnadens bärande delar och ventilation samt rivning av del av vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av cafeteria i Uddevalla
Anmälan om ändrad planlösning.
Utvändig renovering av kyrka i Uddevalla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fasad- och fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Takrenovierng på kyrka i Uddevlla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tak på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändig renovering av kyrka i Uddevalla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av järnfönster i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: