Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Trollhättan

Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.
Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av klubbstuga samt tillfartsväg med parkering skall byggas vid Nysätra idrottsplats.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Installation av bergvärmepump på Björndalsskolan i Trollhättan
Avser rivning av befintlig värmeproduktionsanläggning baserad på elpanna och installation av ny bergvärmepumpsanläggning.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning i skola.
Energiprojekt i skola i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Avser nybyggnad av restaurang.
Värmåtervinning av processkyla på NÄL, Trollhättan
Projektet avser värmeåtervinning av processkyla i sjukhus.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av ventilation och aggregat i skola.
Ombyggnad av lokaler för Standby i Trollhättan
Entreprenaden avser utökade lokaler för Standby inom byggnad 31 Nohabområdet. Objektet är beläget inom Nohab 2, Innovatumområdet, Trollhättan.
Byte av fönster på skola i Trollhättan
Avser byte av 292 fönster.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.
Avser ny sarg i Trollhättan
Avser ny sarg för div 1 spel enl. svenska ishockeyförbundets regler i Slättbergshallens B-hall inklusive publikskydd och renovering spelarbås. Demontering sarg i C-hallen.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Avser ändrad användning till förskola samt nybyggnad av soprum, fasadbyte och ny utomhusyta.
Byte av golv i tennishall i Trollhättan
Avser byte av golv i Trollhättans tennishall.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 500 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Marklov/bygglov nybyggnad av affärshus.
Omläggning av tak på kyrka vid Norra Björke kyrka
Renovering av koppartak. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Rivning av restaurang i Trollhättan
Rivningslov rivning av restaurangdel samt manskapsbod. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av scen i Trollhättan
Rivningslov rivning av utomhusscen.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av kontorslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: