Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Trollhättan

Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Nybyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm för volymhandel. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser bl.a tillbyggnad av ca 25 kontorsplatser.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal med 1600 kvm fördelat på 2 våningar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av klubbstuga samt tillfartsväg med parkering skall byggas vid Nysätra idrottsplats.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Avser nybyggnad av restaurang på ca 350 kvm.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Fastigheten skall uppfylla krav för certifiering av Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver enligt Sweden Green Building Council.
Nybyggnad av multisportarena i Trollhättan
Avser nybyggnad av aktivitetsområde med multiarena och utegym.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.
Nya passersystem i gymnastikhallar i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021. Uppskattad byggstart.
Byte av undertak i korridor i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av undertak i korridor p.g.a slitage.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 500 kvm.
Omläggning av tak på kyrka vid Norra Björke kyrka
Renovering av koppartak. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Tillbyggnad av kontorslokaler, utvändig ändring, installation av lyfthiss samt ändrad planlösning.
Nybyggnad av bibliotek i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skola, bibliotek, fritidsgård samt förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring kontorslokaler.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Bygglov ändrad användning till idrottsanläggning samt utvändig ändring.
Ombyggnad av hotell i Trollhättan
Bygglov ändring av brandceller samt ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av förskola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring samt nybyggnad av skärmtak på förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola, ny utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Tillbyggnad av reception i Trollhättan
Avser tillbyggnad av reception, kiosk och kök.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare lokal (kontor) samt utvändig ändring (fönster).
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning skola, i en del av huvudbyggnaden.
Takbyte på Åsaka bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Takbyte på Upphärad bygdegård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Stambyte i Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Takbyte på Åsaka hemvärnsgård, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av belysning och ventilation i tennishall i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av klubbhus i Trollhättan
Avser upprustning av klubbhuset och asfaltering av spelyta. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020
Upprustning av tak på tennishall i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Byte av dörrar i stora trapphuset i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av samtliga dörrar i stora trapphuset.
Ny belysning i Sjuntorps idrottshall, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av utegym i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Byte av tak på Sjuntorps idrottshall, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ny belysning i garage vid Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: