Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Trollhättan

Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Nybyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm för volymhandel. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser bl.a tillbyggnad av ca 25 kontorsplatser.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Fastigheten skall uppfylla krav för certifiering av Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver enligt Sweden Green Building Council.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser anpassning av plan 4 på byggnad 87, Innovatumhallen till Friskis och Svettis lokalbehov.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal med 1600 kvm fördelat på 2 våningar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av klubbstuga samt tillfartsväg med parkering skall byggas vid Nysätra idrottsplats.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Nybyggnad av multisportarena i Trollhättan
Avser nybyggnad av aktivitetsområde med multiarena och utegym.
Energiprojekt i skolor och förskolor i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor. Fastigheter som ingår i denna upphandling: Lillegården Förskola, Bryggumsgatan 10. Kvarnen, Kvarnvägen 30. Citronfjärilen, Frosmätarevägen 1. Lextorpsskolan, Lextorpsvägen 249. Upphärads Skola, Sjuntorpsvägen 14. Velanda Skola, Ryttarevägen 2-6. Åsaka Skola, Vänebyvägen 57-65.
Nya passersystem i gymnastikhallar i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021. Uppskattad byggstart.
Byte av undertak i korridor i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av undertak i korridor p.g.a slitage.
Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Tillbyggnad av kontorslokaler, utvändig ändring, installation av lyfthiss samt ändrad planlösning.
Tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring kontorslokaler.
Nybyggnad av bibliotek i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skola, bibliotek, fritidsgård samt förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola.
Ombyggnad av hotell i Trollhättan
Bygglov ändring av brandceller samt ventilationsaggregat.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Utvändigt underhåll av förskola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring samt nybyggnad av skärmtak på förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola samt inglasning av innergård.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare lokal (kontor) samt utvändig ändring (fönster).
Tillbyggnad av reception i Trollhättan
Avser tillbyggnad av reception, kiosk och kök.
Nybyggnad av carport i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av carport.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning skola, i en del av huvudbyggnaden.
Stambyte i Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av belysning och ventilation i tennishall i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Byte av dörrar i stora trapphuset i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av samtliga dörrar i stora trapphuset.
Ny belysning i garage vid Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: