Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Tjörn

Tillbyggnad av kontor mm i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och kontor ca 500 kvm samt ihop byggnad av två fastigheter ca 300 kvm samt tillbyggnad av butiksyta. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av församlingshus i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser ombyggnad till kontors- och affärshus. Uppskattad kostnad.
Hyra av moduler till förskola och skola i Skärhamn och Rönnäng
Avser hyra av kompletta och nyckelfärdiga lokaler till förskola/skola. Den troliga omfattningen just nu är 1 förskoleavdelning alt. ett klassrum till Skärhamn och 1 förskoleavdelning till Rönnäng.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Skärhamn
Projektet avser ny fasad på vårdbyggnad.
Upprustning av förskola i Myggenäs
Avser ommålning av fasader samt upprustning av utemiljö på förskola.
Upprustning av förskola i Skärhamn
Avser ommålning av fasader samt upprustning av utemiljö på förskola.
Till- och ombyggnad av kontors- och affärshus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontors- och affärshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av restaurang i Skärhamn
Restaurang och café om-och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdcentral i Skärhamn
Vårdbyggnad ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skärhamn
Projektet avser ändradring fasad på affär- och kontorshus. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: