Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Tanum

Ombyggnad av annex i Tanum
Projektet avser till- och ombyggnad samt ändrad användning från församlingshem till hotellannex.
Tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser parkering, tillbyggnad av kök, matsal och källsortering på skola samt marklov för ändrade marknivåer. Byggstart tidigast mars 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser ändrad marknivå vid bollplan, nybyggnad av förråd och långhus/väderskydd samt tillbyggnad av entré på skola. Byggstart tidigast mars 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av serviceanläggning/restaurang. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Fjällbacka
Anmälan om ändrade utrymningsvägar i handelsbyggnad, Ansökan om bygglov för fasadändring på handelsbyggnad Oppen 3:12. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för balkong på centrumhus.
Rivning av garage i Fjällbacka
Ansökan om rivningslov för garage med sophus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: