Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Tanum

Ombyggnad av annex i Tanum
Projektet avser till- och ombyggnad samt ändrad användning från församlingshem till hotellannex.
Tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser parkering, tillbyggnad av kök, matsal och källsortering på skola samt marklov för ändrade marknivåer.
Invändig renovering av ytskikt i kykra i Grebbestad
Projektet avser invändig renovering av ytskikt i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Ombyggnad av affärshus i Fjällbacka
Anmälan om ändrade utrymningsvägar i handelsbyggnad, Ansökan om bygglov för fasadändring på handelsbyggnad Oppen 3:12. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för balkong på centrumhus.
Nybyggnad av carport i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av kiosk i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.
Renovering av långhustak på kyrka i Tanum
Projektet avser renovering av långhustak på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: