Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Tanum

Ombyggnad av annex i Tanum
Projektet avser till- och ombyggnad samt ändrad användning från församlingshem till hotellannex.
Omläggning av tak på kyrka i Fjällbakca
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Omläggning av skiffertak på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Omputsning av kyrka i Hamburgsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Interiör omputsning av norrvägg och torn i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Rivning av garage i Fjällbacka
Ansökan om rivningslov för garage med sophus.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Avser nybyggnad av garage för 1 bil.
Tillgänglighetsanpassning i kyrka i Hamburgsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tillgänglighetsanpassning i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: