Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Strömstad

Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Byggstart tidigast augusti 2017.
Nybyggnad av färjeterminal i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av färjeterminal med bl a ny fordonsramp, trossbrygga, fendrar och pollare samt renovering av gammal kaj.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:54 - ansökan om bygglov för ombyggnad av affärshus samt fasadändring.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Dafter 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:99 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av förskola i Strömstad
Korpen 16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Linden 11 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för att bedriva livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av förskola i Strömstad
Nordby 4:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola (teknikrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av vänthall i Strömstad
Nord-koster 1:180 - ansökan om bygglov för väntbod.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Björke 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Bränneriängen 11 och bränneriängen 12 - ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Strömstad
Bränneriängen 9 - ansökan om bygglov för fasadändring - ommålning.
Tillbyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:16 (torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Segelmakaren 3 - ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning och skylt.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (från lager tilll handel). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Projektet avser ny fasad på del av skola. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: