Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Strömstad

Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Byggstart tidigast våren 2018.
Om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet asver om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 50-60 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Arbetet med kajanläggningen påbörjas i oktober 2017 och husbyggnationen i februari 2018.
Nybyggnad av färjeterminal i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av färjeterminal med bl a ny fordonsramp, trossbrygga, fendrar och pollare samt renovering av gammal kaj.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Avser renovering av yttertak och fasader på Block 3 vid Strömstiernaskolan.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Dafter 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Hjältsgård 6:139 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar och container på skee skola.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:99 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av vänthall i Strömstad
Nord-koster 1:180 - ansökan om bygglov för väntbod.
Nybyggnad av automatstation i Strömstad
Riggarren 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Segelmakaren 3 - ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning och skylt.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (från lager tilll handel). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Projektet avser ny fasad på del av skola. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: