Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Strömstad

Till-, om- och nybyggnad av köpcentrum i Strömstad
Projektet avser till-, om- och nybyggnad av köpcentrum. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Byggstart tidigast augusti 2017.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart sen höst 2018. Uppskattad kostnad.
Byte av ventilationsaggregat vid Strömstad sjukhus
LA61 på plan 7 betjänar operation plan 5 i klinikbyggnaden på Strömstad sjukhus och skall ersättas med ett nytt effektivare LA med roterande VVX för VÅV som uppfyller dagens krav på energihushållning, flexibilitet, energimätning och brandskydd. Byggstart tidigast slutet 2017.
Invändig konservering och målning iTjärnö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av församlingshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av församlingslokal (rivning av befintlig byggnad). Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:54 - ansökan om bygglov för ombyggnad av affärshus samt fasadändring.
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16 (torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettförsäljningskiosk.
Tillbyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:16 (torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar, parkering och skylt.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Segelmakaren 3 - ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning och skylt.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Björke 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Bränneriängen 11 och bränneriängen 12 - ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Strömstad
Bränneriängen 9 - ansökan om bygglov för fasadändring - ommålning.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:99 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av förskola i Strömstad
Korpen 16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Linden 11 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för att bedriva livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av förskola i Strömstad
Nordby 4:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola (teknikrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av vänthall i Strömstad
Nord-koster 1:180 - ansökan om bygglov för väntbod.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Projektet avser ny fasad på del av skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, trappa och lyftbord.
Renovering av klockstapel i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av klockstapel. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: