Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Strömstad

Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Arbetet med kajanläggningen påbörjas i oktober 2017 och husbyggnationen i februari 2018.
Nybyggnad av färjeterminal i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av färjeterminal med bl a ny fordonsramp, trossbrygga, fendrar och pollare samt renovering av gammal kaj.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Avser renovering av yttertak och fasader på Block 3 vid Strömstiernaskolan.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Dafter 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad (förråd/garage).
Nybyggnad av barack i Strömstad
Hjältsgård 6:139 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar och container på skee skola.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:124 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av förskola i Strömstad
Korpen 16 - ansökan om bygglov för utrymningstrappa.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Lytorp 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk med tillhörande teknikbod.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Bastekärr 1:27 - ansökan om bygglov för ombyggnad av restaurang samt skyltsättning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Bonden 5 - ansökan om bygglov för fasadändring (fönster).
Nybyggnad av automatstation i Strömstad
Riggarren 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (från lager tilll handel). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för 3 sanitetsbyggnader.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Projektet avser ny fasad på del av skola. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: