Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av färjeterminal i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av färjeterminal med bl a ny fordonsramp, trossbrygga, fendrar och pollare samt renovering av gammal kaj.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Om- och tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast början 2019.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande bl a klassrum, grupprum personallokaler, gemensamhetsytor.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Bastekärr 1:27 - ansökan om bygglov för ombyggnad av restaurang samt skyltsättning.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av radiatorvärmesystem vid Strömstad sjukhus
Avser ombyggnad och injustering av radiatorvärmesystemet enligt högflödesprincipen för att minska energianvändningen och förbättra inneklimatet.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Avser renovering av yttertak och fasader på Block 3 vid Strömstiernaskolan.
Tillbyggnad av garage i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad (förråd/garage).
Nybyggnad av barack i Strömstad
Grålös 4:50 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:124 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av förskola i Strömstad
Korpen 16 - ansökan om bygglov för utrymningstrappa.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Korsnäs 2:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Lytorp 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk med tillhörande teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Bonden 5 - ansökan om bygglov för fasadändring (fönster).
Ombyggnad av förskola i Strömstad
Rossö 1:162 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till förskola.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Skogar 1:35 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn med tillhörande teknikbod.
Ombyggnad av samlingslokal i Strömstad
Skogar 1:52 - ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal (bingoverksamhet). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av reception i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av receptionsbyggnad, Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för fasadändring och skärmtak Dafter 1:3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Blomsholm 3:20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: