Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Stenungsund

Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av handel- och kontorshus. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler samt rivning av lager.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast slutet 2017.
Tillbyggnad av brandstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av brandstation.
Tillbyggnad av klubbhus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av föreningsgård.
Ombyggnad av utbildningslokal i Stenungsund
Anmälan för ändring av befintliga lokaler.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för rullfack, hämtgarage samt delvis asfaltering.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för kontor.
Leverans av blockvägg till kulturhus, Stenungsund
Avser demontering och omhändertagande av befintlig vikvägg samt leverans och installation av ny blockvägg till kulturhuset Fregatten.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av idrottsanläggning till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: