Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skövde

Nybyggnad av akutmottagning och vårdbyggnad vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av akutmottagning samt vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av operation och ombyggnad av serviceblock.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Skövde
Om- och tillbyggnaden ska tillskapa fler hemvister, lokaler för administration, bibliotek, utökat storkök mm. Tillbyggnadens yta beräknas bli ca 2000 m2. Befintlig skolgård ska även anpassas och utökas. Målet är att bygget ska certifieras i miljöklass ”Miljöbyggnad Guld”.
Nybyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola.
Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola. Finns även planer på 2 förskolor till på option.
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av ventilationssystemet i Hus 12.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad på ca 2840 kvm.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kyrka.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad - nod-hus.
Tillbyggnad av garage i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - garage.
Utvändigt underhåll av garage i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av garage - byte av kulör på garageportar.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av idrottsbyggnad - solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - solceller.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - duschutrymmen arena skövde.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ombyggnad och ändrad planlösning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ändring av planlösning av kontor/försäljning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av carport i Skövde
Avser nybyggnad av carportlänga.
Tillbyggnad av godsmottagning i Skövde
Avser tillbyggnad av godsmottagning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: