Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av hus 3, 12 och 16 – 20 avseende framförallt plan 2 och 3, delvis plan 1. Beräknad ombyggnadsyta BTA 30 000 m2. Hus 16-20 består ytterligare av teknikplan på plan 0 och 4. Hus 3 och 12 har teknikplan på plan 0 och 9, dessa ingår också ombyggnaden. Omfattar även nytt tak vid huvudentrén.
Nybyggnad av förskola i Skövde, etapp 1
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Tillbyggnad och ändrad användning av industribyggnad till skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Skövde
Projektet avser ombyggnad av 3 huskroppar, Hus A byggs om och till med tillagningskök, avfallshantering och teknikrum. Hus B får en tillbyggnad med entréer samt mindre ombyggnationer. Hus C avser byte av ridåvägg, iorndningställande av lokal till fastighetsskötare. Nya ytskikt i Hus A och B.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av en förskola.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Ombyggnad av vårdcentral i Skövde
Avser ändring av vårdbyggnad - tillbyggnad av vårdmobiler för mr samt rivning.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av affärsbyggnad samt skyltanordning.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av dagcenter i Skövde
Om- och tillbyggnad av dagcenter.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Om- och tillbyggnad, utvändig ändring, ändrad användning av affärsbyggnad, parkeringsplats.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Om- och tillbyggnad, ändrad användning och utvändig ändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Skövde
Ändrad användning och bygganmälan för uppsättning av skylt.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - padeltennisbana.
Ombyggnad av restaurang i Skövde
Ändring av affärsbyggnad. Mellanväggar, kök, brandskydd och ventilation.
Invändigt underhåll av spa i Skövde
Ändring av tvättstuga till spaanläggning.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfällig uppställning av bodar t o m 2022-12-31.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfällig åtgärd, uppställning av bodetablering samt provisoriska lokaler med rätt att låta kvarstå tom 2021-05-10.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Uppsättning av skylt samt ändrad användning.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av resecentrum i Skövde
Utvändig ändring av Resecentrum, solceller.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Tillbyggnad av kontorsbyggnad - modulkontor.
Ombyggnad av garage i Skövde
Installation av fettavskiljare.
Service- och supportavtal säkerhetssystem i Skövde.
Avser service och supportavtal för säkerhetssystem i Skövde

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: