Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skövde

Nybyggnad av akutmottagning och vårdbyggnad vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av akutmottagning samt vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.
Nybyggnad av bensin-, industri- och restaurangbyggnad i Skövde
Projektet avser nybyggnad av en bensinstation, en industribyggnad på 600 kvm i ett plan samt en restaurang- och butiksbyggnad i två plan på 2200 kvm varav plan ett 1500 kvm och plan två 700 kvm. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av idrottshall i Skövde
Avser nybyggnad av idrottshall.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.
Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola. Finns även planer på 2 förskolor till på option.
Nyggnad av förskolor i Skövde
Avser nybyggnad av 2 stycken förskolor.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Nybyggnad av garage mm i Skultorp
Projektet avser nybyggnad av ett garage, personalutrymmen, kontor och ny parkering.
Tillbyggnad av kyrka i sKövde
Avser tillbyggnad av vapenhus på kyrka. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.
Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.
Utbyte av brandlarm vid förskola i Skövde
Projektet består av rivning/demontering av befintligt utrymningslarm samt komplettering och nyinstallation av brandlarm och utrymningslarm.
Utvändigt underhåll av kyrka i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kyrka.
Tillbyggnad av ishall i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av idrottsbyggnad - ny ishall.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av garage - byte av kulör på garageportar.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av idrottsbyggnad - solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - solceller.
Tillbyggnad av garage i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - garage.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - padeltennisbana.
Ombyggnad av samlingslokal i Skövde
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad - nod-hus.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ombyggnad och ändrad planlösning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ändring av planlösning av kontor/försäljning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av cykelgarage i Skövde
Avser cykelgarage med glasade partier.
Installation av solceller på taket på resecentrum i Skövde
Entreprenaden omfattar solcellsinstallation på bussterminalen vid Skövde Resecentrum på en yta omfattande 130 kvm.
Nybyggnad av carport i Skövde
Avser nybyggnad av carportlänga.
Tillbyggnad av godsmottagning i Skövde
Avser tillbyggnad av godsmottagning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: