Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skövde

Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av Regionhus i Skövde.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Skövde
Om- och tillbyggnaden ska tillskapa fler hemvister, lokaler för administration, bibliotek, utökat storkök mm. Tillbyggnadens yta beräknas bli ca 2000 m2. Befintlig skolgård ska även anpassas och utökas. Målet är att bygget ska certifieras i miljöklass ”Miljöbyggnad Guld”.
Nybyggnad av bensin-, industri- och restaurangbyggnad i Skövde
Projektet avser nybyggnad av en bensinstation, en industribyggnad på 600 kvm i ett plan samt en restaurang- och butiksbyggnad i två plan på 2200 kvm varav plan ett 1500 kvm och plan två 700 kvm. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad storkök i Skövde
Om- och tillbyggnad av Helenaskolans kök samt utökad yta av matsal. Om- och tillbyggnad av Trollsländans förskola kök och personalutrymmen.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola.
Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola. Finns även planer på 2 förskolor till på option.
Nyggnad av förskolor i Skövde
Avser nybyggnad av 2 stycken förskolor.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad på ca 2840 kvm.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Nybyggnad av garage mm i Skultorp
Projektet avser nybyggnad av ett garage, personalutrymmen, kontor och ny parkering.
Tillbyggnad av kyrka i sKövde
Avser tillbyggnad av vapenhus på kyrka. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.
Utvändigt underhåll av kyrka i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kyrka.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av garage - byte av kulör på garageportar.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av idrottsbyggnad - solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - solceller.
Ombyggnad av samlingslokal i Skövde
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - duschutrymmen arena skövde.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad - nod-hus.
Tillbyggnad av garage i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - garage.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ombyggnad och ändrad planlösning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ändring av planlösning av kontor/försäljning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av cykelgarage i Skövde
Avser cykelgarage med glasade partier.
Installation av solceller på taket på resecentrum i Skövde
Entreprenaden omfattar solcellsinstallation på bussterminalen vid Skövde Resecentrum på en yta omfattande 130 kvm.
Nybyggnad av carport i Skövde
Avser nybyggnad av carportlänga.
Tillbyggnad av godsmottagning i Skövde
Avser tillbyggnad av godsmottagning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: