Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skara

Utvändigt underhåll av skola i Skara
Befintligt yttertak skall läggas om och renoveras. Ytskikt av skifferplattor samt papp och plåtbeslagning på yttertak samt skorsten av tegel skall rivas.
Ombyggnad av turistbyrå i Skara
Ombyggnad av turistinformation och nybyggnad av 5 stycken offentliga toalettrum.
Utvändigt underhåll av skola i Skara
Avser installation av solvärme och utvändiga markiser på skola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skara
Avser installation av solvärme.
Nybyggnad av klockstapel i Skara
Uppförande av klockstapel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: