Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Partille

Om- och tillbyggnad av skola i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Omfattning och kostnad är ej beslutat.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet omfattar nybyggnad av varuhus om 6.500 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av skola i Partille
Projektet avser nybyggnation (återuppbyggnad) av skola.
Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille
Projektet avser ombyggnad av tre kvartershus innehållande bl a tvättstugor, samlingsrum och soprum.
Ombyggnad till hotell och restaurang i Partille
Projektet avser ombyggnad/anpassning av ett gammalt stall till ett mindre hotell med restaurang.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat bygglov/bod, containerplats, kran.
Nybyggnad av skola i Partille
Ansökan/tidsbegränsat bygglov, tillfällig paviljong för skolverksamhet.
Tillbyggnad av servering i Partille
Ansökan/uteservering.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Partille
Ansökan/ändrad användning från lager/butik till lekland. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Partille
Ansökan/ändrad användning till tandläkarmottagning.
Ombyggnad i kontor i Partille
Projektet avser invändig ombyggnad i kontor med bl a nya mattor, glaspartier och målning.
Nytt luftbehandlingssystem i förskola i Sävedalen, Partille
Avser installation av nytt luftbehandlingssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: