Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mölndal

Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 1031233) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall med gym på entrésol plan.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 14 våningshotell med 223 rum.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel (5000-8000 kvm) i bottenplan och kontor (ca 25000 kvm) på övriga plan. Husen kan byggas med upp till 16 våningar. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola. samt nytt tillagningskök. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av skola på Eklanda, Mölndal
Projektet är under utredning.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal, etapp 2
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2200 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn motsvarande 6-7 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 90 barn motsvarande 5 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete hösten 2016. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny ventilation i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Projektet avser ändring av kontorsbyggnad, fasadändring.
Ombyggnad av ortopedadministration i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga administrativa lokaler för ortopedi.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet är under utredning.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2 st kontor, carportar. Omfattning och byggstart oklar i dagsläget.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus/anläggning. Igångsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av kontor/lägenhetshotelli Mölndal
Projektet avser nybyggnad av tre villor för kontorshus/lägenhetshotell. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av ungdomshem SiS Fagered i Lindome
Avser en nybyggnad innehållande ”vård i enskildhet” för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boenderum, ett med allrum och rastgård med en BTA på ca 80 m2, i två plan.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Renovering av omklädningsrum vid skola i Mölndal, del 1 och 2
Avser renovering av ytskikt i omklädningsrum samt renovering av bastu och övriga kringytor. Asbestsanering ingår. Kommer att byggas i två delar, del 1: juli-september 2017 och del 2 januari-mars 2018.
Byte tätskikt på skola i Mölndal
Projektet avser byte av befintligt tätskikt på utvändig terass på skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av logistikcentral och lager, magasin i Mölndal
Planer i tidigt skede. Avser ombyggnad av befintliga lokaler för logistik.
Kombilarm och nödbelsyning skola i Mölndal
Projektet avser installation av kombilarmsystem och nödbelysning i skola. Uppskattad kostnad.
Säkerhetssystem skola i Mölndal
Projektet avser installation av larmanläggning och låssystem i skola. Uppskattad kostnad.
Rivning av sjukhus i Mölndal
Rivning av hus h.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring, ny entré samt invändig hyresgästanpassning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av lagerlokal/handel/kontor, nytt entrésolplan för utökning av kontorsplatser, ny el- och ventilation, utöka fönster på fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Tidsbegränsat lov för kontorsbyggnad.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad med hyresgästanpassning samt ändrad planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Mölndal
Ändring av idrottshuset, solceller.
Ombyggnad av församlingshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av toalett i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, wc- kabin.
Byte av sarg i ishall i Kållered
Projektet avser byte av sarg i ishall. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: