Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mölndal

Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 1031233) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall. 2-3 våningar. 4 Portar utvändigt och 3 portar invändigt. Trp tak.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2017.
Om- och tillbyggnad av kontor i Mölndal
Hyresgästanpassning . Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum.
Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn motsvarande 6-7 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 90 barn motsvarande 5 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete hösten 2016. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny ventilation i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av ungdomshem SiS Fagered i Lindome
Avser en nybyggnad innehållande ”vård i enskildhet” för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boenderum, ett med allrum och rastgård med en BTA på ca 80 m2, i två plan.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Ombyggnad av ortopedadministration i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga administrativa lokaler för ortopedi. Uppskattad kostnad.
Parkeringsledningssystem till Möldnas innrestad
Projektet avser att installeras ett P-ledsystem som ett led i ombyggnaden av centrum. Syftet är att ge besökarna information i realtid via dynamiska skyltar om antalet lediga parkeringsplatser och vägvisning. Uppskattad kostnad.
Renovering av omklädningsrum vid skola i Mölndal
Avser renovering av ytskikt i omklädningsrum samt renovering av bastu och övriga kringytor. Asbestsanering ingår.
Kombilarm och nödbelsyning skola i Mölndal
Projektet avser installation av kombilarmsystem och nödbelysning i skola. Uppskattad kostnad.
Säkerhetssystem skola i Mölndal
Projektet avser installation av larmanläggning och låssystem i skola. Uppskattad kostnad.
Installation av brandlarm och utrymningslarm vid Aktiviteten i Mölndal
Avser installation av brand- och utrymningslarm, samt rivning av befintlig larmanläggning.
Utvändig renovering förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning och målning av fasad och fönster på förskola.
Hantverkssnickerier till nya stadsbiblioteket i Mölndal
Uppdraget avser framtagande, leverans och montering på plats av de hantverkssnickerier som ska finnas i Mölndals stads nya stadsbibliotek.
Fasadrenovering på Gamla Stadshuset i Mölndal
Objektet avser målning och fogning av fasad och sockel. Målning av plåtabeten, hängrännor etc.
Byte av fönster på sjukhus i Mölndal
Objektet är beläget inom Mölndals sjukhus och omfattar i huvudsak byte av fönster, berör byggnad 4414 och 4422.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor, fastighetsskötarkontor.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Generatorn 1.
Ombyggnad av vårdcentral i Mölndal
Ändrad användning till vårdcentral.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Tillbyggnad och ändring av förskola, med ny ventilation samt höjning av tak.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, arbetsplattform på tak.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad fasadändring, Ändring av byggnad Fjällämmeln 4. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av samlingslokal i Mölndal
Ändring av verksamhetslokal, planlösning, konstruktion m m. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändrad användning till detaljhandel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2022, skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, 2 st bomoduler.
Nybyggnad av gatukök i Mölndal
Tidsbegränsat lov, gatukök.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljong.
Tillbyggnad av arkiv i Mölndal
Tillbyggnad av arkiv, lokal, garage.
Ombyggnad av klubbhus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av hotell i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av toalett i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, wc- kabin.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, 4 st cykelgarage.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Mölndal
Fasadändring av anläggning, circle k.
Ombyggnad av vandrarhem i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked, lägergård.
Invändigt underhåll av bensinstation i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.
Invändigt underhåll av skola i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser byte av ventilation i förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av solcellsanläggningar på skolor i Lindome och Mölndal
Avser installation av solcellsanläggningar på Lackarebäcksskolan och Skånehällaskolan i Mölndal.
Installation av solcellsanläggning på skola i Mölndal
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggningar på tak till Fässbergsskolan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: