Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mariestad

Till- och ombyggnad av badhus
Avser en tillbyggnad på ca 200 m2 innehållande en undervisningsbassäng, bubbelpool och småbarnspool samt renovering och tillgänglighetsanpassning av befintligt badhus.
Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Renovering av fönster på kyrka i Mariestad
Avser masverksfönster samt fuktutredning ang. fogar på fasad. Omfattar totalt 11 stycken fönster. Arbetet kommer att utföras etappvis under några år.
Renovering samt energibesparande åtgärder på rotunda i Mariestad
Delrenovering samt energibesparande åtgärder på Rotundan.
Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Förskolan har behov av större lekytor och groventréer. Objektet avser 4 tillbyggnader på totalt ca 235 kvm, nya ytskikt, komplettering av ventilationssystemet mm.
Rivning av sporthall i Mariestad
Projektet avser rivning av sporthall och bortforsling av byggnad samt återställande av mark.
Tillbyggnad av samlingssal i Mariestad
tillbyggnad av särskilt boende - samlingssal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mariestad
Ut- och invändig ändring av affärshus ny handikapp-WC och nya fönster.
Nybyggnad av maskinhall i Mariestad
Nybyggnad av maskinhall/verkstad.
Utvändigt underhåll av hotell i Mariestad
Utvändig ändring av Mariestads stadshotell ny färgsättning.
Ombyggnad av restaurang i Mariestad
Utvändig ändring och ändrad användning av butik till restaurang, installation av eldstad och uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av skola i Mariestad
Utvändig ändring av skola, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring ny dörr i bef fasad.
Nybyggnad av telestation i Mariestad
Nybyggnad av nodhus för fiber.
Nybyggnad av barack i Mariestad
Placering av modulbyggnad - lokal för sjöräddningen.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring av kontorshus - ny entrédörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Avser utvändig ändring av kontorshus - kulörbyte.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av expedition i Mariestad
Avser tillbyggnad av pastorsexpedition på ca 30 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: