Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lidköping

Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.
Ombyggnad/anpassning av fastighet i Lidköping
Projektet avser ombyggnad/anpassning av lokalerna för annan verksamhet exempelvis kontor, skola, bostäder, vårdlokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av vårdcentral.
Teknisk uppdatering av flygverkstad By 111, Såtenäs garnisonsområde
Avser demontering av i stort sett all befintlig ventilation samt installation av ny, aggregat samt kanaler. Detta inkluderar även berörda VS-arbeten i direkt anslutning till ventilationsbytet. Igensättning av glaspartier samt nytt system för styr- och övervakning.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser anpassning av butikslokaler.
Tillbyggnad av ishall i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.
Renovering av lokstall i Lidköping
Avser renovering av lokstall.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och påbyggnad av tak på skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av förskola i Lidköping
Avser utvändig ändring med byte av takmaterial och placering av solceller.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus för fiber.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - nybyggnad och ändrad användning från lager till kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bensinstation i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och utvändig ändring av bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning, från garage till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring (ommålning). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring av affärs/kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av frisersalong i Lidköping
Bygglov - ändrad användning, från lager till frisör/hälsovård samt utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av barack i Lidköping
Rivningslov - rivning av barack.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: