Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lerum

Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage. Markarbetet påbörjas i november/december 2017.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.
Ombyggnad av kommunhus 1 och 2 i Lerum
Avser utökning av kontorsplatser, förbättring av inomhusklimat mm.
Renovering av badhus i Lerum
Avser renovering av badhus.
Nybyggnad av mottagningsstation i Stenkullen
Avser nybyggnad av en 130/20 kV mottagningsstation exklusive transformatorer.
Påbyggnad av affärshus med personallokal mm i Lerum
Projektet avser en påbyggnad med ett våningsplan för personallokaler, matsal samt kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av kök och servering i Lerum
Avser ombyggnad av kök och servering på Höjdenhemmet i Lerum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fritidshem i Lerum
Avser ändrad användning från förskola till fritids.
Tillbyggnad av affärshus i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet, affärshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändrad användning från industri till kontor och bostad.
Ombyggnad av skola i Lerum
Ändrad användning från tillfällig förskola till skolverksamhet.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, bodetablering.
Ombyggnad av skola i Lerum
Förhandsbesked om ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ombyggnad av affärshus, brandskyddsåtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: