Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kungälv

Ny- och ombyggnad av vårdbyggnad vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ny vårdbyggnad med totalt 10 nya vårdavdelningar för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik. Sjukhuset kommer att ha totalt 280 vårdplatser för somatisk vård. Sjukhusets befintliga vårdavledningar kommer successivt att byggas om till nya vårdavdelningar till bl a mottagnings- och dagsjukvårdsverksamheter.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv,
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift. Byggstart tidigast september 2017.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser ihop byggnad av tre huskroppar och om- och tillbyggnad av förskola. Kontakta inkopplade företa för ytterligare information.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende (moduler), 4 hus med 12 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm.
Om-och tilllbyggnad av museum i Kungälv
En arbetsgrupp är bildad som tittar på olika lösningar.
Nybyggnad av båthallar och bryggor i Nereby
Projektet avser nybyggnad av båthallar och 2 nya bryggor. Byggstart tidigast slutet 2017.
Renovering av kapell i Stenungsund
Projektet avser utvändig renovering av fasader, fönster, portar mm på kapell.
Ombyggnad av restaurang i Kungälv
Om- och tillbyggnad, fasadförändring och ändrad användning av restaurangverksamhet att omfatta hotellrum samt installation av eldstad (societetshuset).
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av kontor/lagerbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Kungälv
Väsentlig ändring av installationer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Kungälv
Ändrad användning till restaurangverksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av parkeringshus och p-plats vid Björkås, Kungälv
Objektet består av underhåll, betonglagning o d av garage G1 inkl p-plats. Uppskattad kostnad.
Rivning av skola i Kungälv
Rivning av skolbyggnad. (disekulla). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad för förskola.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för bodetablering på byggarbetsplats.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för tre byggbodar.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor/hall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Kungälv
Projektet avser byte eller renovering av fönster på skola. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: