Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kungälv

Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift. Byggstart tidigast september 2017.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser ihop byggnad av tre huskroppar och om- och tillbyggnad av förskola. Byggstart tidigast maj 2017.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende (moduler), 4 hus med 12 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av båthallar och bryggor i Nereby
Projektet avser nybyggnad av båthallar och 2 nya bryggor. Byggstart tidigast slutet 2017.
Markarbeten och moduler till skola i Romelanda
Diserödskolan behöver tillfälliga lokaler tills en utbyggnad av skolan har skett. Moduler ska bestå av lokaler för 3 klassrum med tillhörande 3 grupprum, kapprum, toaletter, städutrymme och RWC samt teknikrum för fastighetens försörjning.
Tillbyggnad av hotell i Kungälv
Marklov för tillbyggnad av marstrands havshotell.
Tillbyggnad av hotell i Kungälv
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av kontor/lagerbyggnad.
Ombyggnad av gym i Kungälv
Ändrad användning från lagerlokal till gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor/hall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage/förråd.
Utvändigt underhåll av parkeringshus och p-plats vid Björkås, Kungälv
Objektet består av underhåll, betonglagning o d av garage G1 inkl p-plats. Uppskattad kostnad.
Rivning av skola i Kungälv
Rivning av skolbyggnad. (disekulla). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av befintliga kontorsmoduler.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i sex månader för byggbodar.
Utvändigt underhåll av servering i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tio år för inglasning av del av uteservering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbod/visningsbod.
Utvändigt underhåll av skola i Kungälv
Projektet avser byte eller renovering av fönster på skola. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: