Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kungälv

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av vårdbyggnad vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ny vårdbyggnad med totalt 10 nya vårdavdelningar för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik. Sjukhuset kommer att ha totalt 280 vårdplatser för somatisk vård. Sjukhusets befintliga vårdavledningar kommer successivt att byggas om till nya vårdavdelningar till bl a mottagnings- och dagsjukvårdsverksamheter.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende 4 hus med 16 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm.
Tillbyggnad och renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av kyrka och tillbyggnad med sakristia.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av garage, lokaler samt förråd i Kungälv
Avser utvändigt underhåll av Hagenvägen 2-54 inklusive garage, kvarterslokal, förråd och övriga komplementbyggnader.
Moduler - paviljonger till förskola i Kungälv
Avser fullt färdiga och fungerande moduler anpassade för förskoleverksamhet, två avdelningar.
Renovering av kapell i Stenungsund
Projektet avser utvändig renovering av fasader, fönster, portar mm på kapell.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungälv
Ändrad användning från vind till möte/konferensrum.
Ombyggnad av badhus i Kungälv
Ombyggnad av varmbadhus samt rivning av simbassäng.
Ombyggnad av vårdcentral i Kungälv
Ombyggnad, fasadförändring och ändrad användning av lokal från bilskola till familjecentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Kungälv
Ändrad användning till restaurangverksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för tre byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-01-01 för teknikbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Kungälv
Väsentlig ändring av installationer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny handikappramp vid kyrka i Hålta
Projektet avser ny handikappramp till kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: