Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kungälv

Nybyggnad av Galleria/Handelscentrum i Kungälv
Nybyggnad av köpcentrum innehållande parkering under mark samt 3 våningar ovan mark med ca 35 000 m² LOA (ca 100 butiker och verksamheter). Markarbeten med kalkcementstabilierings påbörjades i maj 2016.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av p-däck i Konghällaområdet, Kungälv
Avser markarbeten samt uppförande av stomme till p-däck, Marstrandsvägen på Kongahälla i Kungälv. P-däcket ska innehålla så många p-platser som är praktiskt möjligt.
Nybyggnad av resecentrum i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av resecentrum med tio hållplatslägen, terminalbyggnad med vänthall, kiosk och biljettförsäljning. Bussplan samt infrastrukturåtgärder för angöring med bl a nya hållplatslägen för lokaltrafik längs med Kongahällagåtan och rondell väster om E6. Befintliga motorvägshållplatser ingår också i resecentrum och kommer även fortsätta att trafikeras av regionaltrafik. Västtrafik bygger och ansvarar för själva terminalbyggnaden och Kungälvs kommun ansvarar för markåtgärderna.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift. Byggstart tidigast september 2017.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser ihop byggnad av tre huskroppar och om- och tillbyggnad av förskola. Byggstart tidigast maj 2017.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende (moduler), 4 hus med 12 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av båthallar och bryggor i Nereby
Projektet avser nybyggnad av båthallar och 2 nya bryggor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad och renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av kyrka och tillbyggnad med sakristia.
Utvändigt underhåll av parkeringshus och p-plats vid Björkås, Kungälv
Objektet består av underhåll, betonglagning o d av garage G1 inkl p-plats. Uppskattad kostnad.
Markarbeten och moduler till skola i Romelanda
Diserödskolan behöver tillfälliga lokaler tills en utbyggnad av skolan har skett. Moduler ska bestå av lokaler för 3 klassrum med tillhörande 3 grupprum, kapprum, toaletter, städutrymme och RWC samt teknikrum för fastighetens försörjning.
Rivning/demontering av restaurang i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av restaurang. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Ändring av planlösning och nytt ventilationssystem i skolbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Kungälv
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av konferensgård i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kurs- och konferensgård med 5 mindre byggnader. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Kungälv
Marklov för tillbyggnad av marstrands havshotell.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av befintliga kontorsmoduler.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i sex månader för byggbodar.
Utvändigt underhåll av servering i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tio år för inglasning av del av uteservering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbod/visningsbod.
Ombyggnad av gym i Kungälv
Ändrad användning från lagerlokal till gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Kungälv
Projektet avser byte eller renovering av fönster på skola. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: